A Woman A Gun And A Noodle Shop AKA The First Gun

A Woman A Gun And A Noodle Shop AKA The First Gun Subtitles

Comedy   Drama

Yimou Zhang   Dahong Ni   Ni Yan   Shenyang Xiao   Honglei Sun   Zhengchao Xu   Jianquan Shi   Xiaofeng Zhou   Ethan Coen   Joel Coen

San qiang pai an jing qi is a movie starring Dahong Ni, Ni Yan, and Shenyang Xiao. The owner of a Chinese noodle shop's scheme to murder his adulterous wife and her lover goes awry.
2009
year
95
min
5.6
rate
8
languages