Bước Tiếp Theo Trong Đại Cuộc (Giác ngộ Cấp ll) - Teal Swan - vietsub.srt [The Next Step In The Game (The Secondary Enlightenment) - Teal Swan]

Bước Tiếp Theo Trong Đại Cuộc (Giác ngộ Cấp ll) - Teal Swan - vietsub.srt [The Next Step In The Game (The Secondary Enlightenment) - Teal Swan] Subtitles

...
year
...
min
...
rate
2
languages
LanguageRelease nameRelease noteLast UpdatedQuick download
Vietnamese
    Trong tập này, Teal Swan đưa ra một bài giảng mang tính cách mạng về bước tiếp theo trong Đại Cuộc. Teal Swan giải thích rằng có Giác ngộ nguyên thuỷ- vốn thuộc cá nhân; và Giác ngộ Cấp ll- vốn thuộc đại đồng và sau đó giải thích rằng để Giác ngộ Cấp ll xảy ra, nhiều nguyên tắc mà chúng ta đã hiểu trong sự giác ngộ nguyên thuỷ phải bị loại bỏ...3 years ago
    1. 31KB