Do sing dai hang san goh chuen kei Vietnamese Subtitles

1992
year
...
min
...
rate
1
files
Download (151.1KB) Bá ch_ b_p thành_Casino Tycoon 1.srt

Subtitles preview

1
00:00:58,630 --> 00:01:06,590
Đừng quên, đừng quên nhé.

2
00:01:06,590 --> 00:01:17,920
Đừng quên sai lầm của anh, đừng quên lòng tốt của
anh.


3
00:01:17,920 --> 00:01:31,430
Đừng quên những cuộc đi dạo trong mưa.
Đừng quên những cái ôm trong gió.

4
00:01:31,920 --> 00:01:40,000
Đừng quên, đừng quên.

5

Subtitles infomation

Framerate...
LanguageVietnamese
Created Bylenamha
Author NoteBá chủ bịp thành 1
Created05/26/2017 05:52:00 PM
Updated3 years ago

Raw Subtitles

1<br>00:00:58,630 --> 00:01:06,590<br>Đừng quên, đừng quên nhé.<br><br>2<br>00:01:06,590 --> 00:01:17,920<br>Đừng quên sai lầm của anh, đừng quên lòng tốt của<br>anh.<br><br><br>3<br>00:01:17,920 --> 00:01:31,430<br>Đừng quên những cuộc đi dạo trong mưa.<br>Đừng quên những cái ôm trong gió.<br><br>4<br>00:01:31,920 --> 00:01:40,000<br>Đừng quên, đừng quên.<br><br>5<br>

More Do sing dai hang san goh chuen kei Vietnamese Subtitles