Game of Thrones - Fifth Season

Game of Thrones - Fifth Season Subtitles

2015
year
...
min
...
rate
29
languages
LanguageRelease nameRelease noteLast UpdatedQuick download
Swedish
 1. GoT.S05E01-S05E10.720p
3 years ago
 1. 28.6KB
 2. 31.9KB
 3. 34.6KB
 4. 28KB
 5. 30.5KB
 6. 29KB
 7. 32.9KB
 8. 28.9KB
 9. 22KB
 10. 23.4KB
English
  4 years ago
  1. 1.4KB
  Vietnamese
  1. Game of Thrones - Fifth Season
  Khớp với bản game.of.thrones.s05e09.720p.hdtv.x264-0sec sync từ bản tiếng Việt của Genesis and Omega4 years ago
  1. 70.9KB
  Vietnamese
  1. Game Of Thrones - S05E05.720p.HDTV.x264-0SEC
  Sub sync lại cho bản phim 0SEC thời lượng 56:374 years ago
  1. 52.1KB
  Vietnamese
  1. Game of Thrones S05E01 HDTV x264-ASAP
  2. Game of Thrones S05E01 720p HDTV x264-IMMERSE
  Tập 01 (bản có intro, 54:23). Các bạn có góp ý hay nhận xét gì cứ bình luận thoải mái, xin ghi nhận. Dành tặng anh em vOzforums.com và bạn gái mình, Kim Nhã ♥ ///Nếu dùng với mục đích ngoài cá nhân, xin đừng xóa credit đầu và cuối tập. Xin cảm ơn///4 years ago
  1. 65.9KB
  Vietnamese
  1. Game of Thrones S05E01 HDTV x264-Xclusive
  2. Game of Thrones S05E01 WEBRip XviD-FUM
  Tập 01 (bản leak, 52:13) Các bạn có góp ý hay nhận xét gì cứ bình luận thoải mái, xin ghi nhận. Dành tặng anh em vOzforums.com và bạn gái mình, Kim Nhã ♥ ///Nếu dùng với mục đích ngoài cá nhân, xin đừng xóa credit đầu và cuối tập. Xin cảm ơn///4 years ago
  1. 61.4KB
  Vietnamese
  1. Game of Thrones S05E02 720p HDTV x264-KILLERS
  Sub do OmegaQ trans , leon_thekid@PDV sync4 years ago
  1. 107.9KB
  Vietnamese
  1. Game of Thrones S05E02 HDTV x264-ASAP
  2. Game of Thrones S05E02 720p HDTV x264-IMMERSE
  Tập 02 (bản có intro, 57:06). Đã chỉnh sửa những chỗ dịch chưa chuẩn và lỗi chính tả cũng như lỗi đánh máy. Dành tặng anh em vOzforums.com và bạn gái mình, Kim Nhã ♥ ///Nếu dùng với mục đích ngoài cá nhân, xin đừng xóa credit đầu và cuối tập. Xin cảm ơn///4 years ago
  1. 64.6KB
  Vietnamese
  1. Game of Thrones S05E02 WEBRip XviD-FUM
  2. Game of Thrones S05E02 HDTV x264-Xclusive
  Tập 02 (bản leak, 55:38). Các bạn có góp ý hay nhận xét gì cứ bình luận thoải mái, xin ghi nhận. Dành tặng anh em vOzforums.com và bạn gái mình, Kim Nhã ♥ ///Nếu dùng với mục đích ngoài cá nhân, xin đừng xóa credit đầu và cuối tập. Xin cảm ơn///4 years ago
  1. 61.6KB
  Vietnamese
  1. Game of Thrones S05E03 WEBRip XviD-FUM
  2. Game of Thrones S05E03 HDTV x264-Xclusive
  3. Game of Thrones S05E03 bản chuẩn của HBO chiếu.
  Tập 03 (bản 59:53). Các bạn có góp ý hay nhận xét gì cứ bình luận thoải mái, xin ghi nhận. Dành tặng anh em vOzforums.com và bạn gái mình, Kim Nhã ♥ ///Nếu dùng với mục đích ngoài cá nhân, xin đừng xóa credit đầu và cuối tập. Xin cảm ơn///4 years ago
  1. 63KB
  Vietnamese
  1. Game of Thrones S05E04 HDTV x264-ASAP
  2. Game Of Thrones S05E04 720p HDTV x264-0SEC
  3. Game Of Thrones S05E04 720p HDTV x264-PSYPHER
  Tập 04 (bản có intro, 51:55). Các bạn có góp ý hay nhận xét gì cứ bình luận thoải mái, xin ghi nhận. Dành tặng anh em vOzforums.com và bạn gái mình, Kim Nhã ♥ ///Nếu dùng với mục đích ngoài cá nhân, xin đừng xóa credit đầu và cuối tập. Xin cảm ơn///4 years ago
  1. 51.7KB
  Vietnamese
  1. Game of Thrones S05E04 WEBRip XviD-FUM
  2. Game of Thrones S05E04 HDTV x264-Xclusive
  Tập 04 (bản leak, 50:22). Các bạn có góp ý hay nhận xét gì cứ bình luận thoải mái, xin ghi nhận. Dành tặng anh em vOzforums.com và bạn gái mình, Kim Nhã ♥ ///Nếu dùng với mục đích ngoài cá nhân, xin đừng xóa credit đầu và cuối tập. Xin cảm ơn///4 years ago
  1. 48.3KB
  Vietnamese
  1. Game Of Thrones S05E05 HDTV x264-ASAP
  Tập 05 (bản 58:21). Các bạn có góp ý hay nhận xét gì cứ bình luận thoải mái, xin ghi nhận. Dành tặng anh em vOzforums.com và bạn gái mình, Kim Nhã ♥ ///Nếu dùng với mục đích ngoài cá nhân, xin đừng xóa credit đầu và cuối tập. Xin cảm ơn///4 years ago
  1. 55.3KB
  Vietnamese
  1. Game of Thrones S05E06 720p HDTV x264 IMMERSE
  4 years ago
  1. 52.4KB
  Vietnamese
  1. Game of Thrones S05E06 HDTV x264-ASAP
  2. Game of Thrones S05E06 720p HDTV x264-IMMERSE
  Tập 06 (bản 55:22). Các bạn có góp ý hay nhận xét gì cứ bình luận thoải mái, xin ghi nhận. Dành tặng anh em vOzforums.com và bạn gái mình, Kim Nhã ♥ ///Nếu dùng với mục đích ngoài cá nhân, xin đừng xóa credit đầu và cuối tập. Xin cảm ơn///4 years ago
  1. 56.6KB
  Vietnamese
  1. Game of Thrones S05E07 720p HDTV x264-0SEC
  Tập 07 (bản 58:47). Các bạn có góp ý hay nhận xét gì cứ bình luận thoải mái, xin ghi nhận. Dành tặng anh em vOzforums.com và bạn gái mình, Kim Nhã ♥ ///Nếu dùng với mục đích ngoài cá nhân, xin đừng xóa credit đầu và cuối tập. Xin cảm ơn///4 years ago
  1. 58.8KB
  Vietnamese
  1. Game of Thrones S05E07 720p HDTV x264-IMMERSE
  Dùng được cho cả bản ASAP, hợp tác cùng phudeviet.org.4 years ago
  1. 58KB
  Vietnamese
  1. Game of Thrones S05E07 HDTV x264-ASAP
  Tập 07 (bản 60:30). Các bạn có góp ý hay nhận xét gì cứ bình luận thoải mái, xin ghi nhận. Dành tặng anh em vOzforums.com và bạn gái mình, Kim Nhã ♥ ///Nếu dùng với mục đích ngoài cá nhân, xin đừng xóa credit đầu và cuối tập. Xin cảm ơn///4 years ago
  1. 63KB
  Vietnamese
  1. Game of Thrones S05E08 HDTV x264-KILLERS
  Tập 08 (bản 59:59). Các bạn có góp ý hay nhận xét gì cứ bình luận thoải mái, xin ghi nhận. Dành tặng anh em vOzforums.com và bạn gái mình, Kim Nhã ♥ ///Nếu dùng với mục đích ngoài cá nhân, xin đừng xóa credit đầu và cuối tập. Xin cảm ơn///4 years ago
  1. 56.7KB
  Vietnamese
  1. Game of Thrones S05E10 720p HDTV x264-0SEC
  Xài cho cả bản KILLLERS.4 years ago
  1. 43.3KB
  Vietnamese
  1. Game of Thrones Season 5 All BluRay
  Khớp các bản Blu-ray chính thức (sync từ sub của bạn OmegaQ and GenesisQ)4 years ago
  1. 92.2KB
  2. 107.9KB
  3. 108.7KB
  4. 82.5KB
  5. 91.5KB
  6. 91.5KB
  7. 100.8KB
  8. 97.2KB
  9. 70KB
  10. 75.7KB
  Vietnamese
  1. Game of Thrones.S05E05.Kill the boy
  Have a good time! Please contact [email protected]4 years ago
  1. 61KB
  Vietnamese
  1. Game of Thrones.S05E05.Kill the boy
  Have a good time! Please contact [email protected]4 years ago
  1. 61KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05.720p.BluRay.x264-EbP
  Sync cho bản BluRay của EbP.4 years ago
  1. 92.2KB
  2. 107.9KB
  3. 63.2KB
  4. 47KB
  5. 92.9KB
  6. 52.1KB
  7. 100.5KB
  8. 55.6KB
  9. 40.4KB
  10. 43.2KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E01.720p.HDTV.x264-DON
  4 years ago
  1. 53.2KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E01.720p.HDTV.x264-IMMERSE
  Sync lại từ bản của OmegaQ giành cho IMMERSE. Xem online tại TamNhinSo.Info/Phim4 years ago
  1. 53.2KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E01.720p.HDTV.x264-IMMERSE
  Resync từ sub của OmegaQ và GenesisQ4 years ago
  1. 92.2KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E01.720p.HDTV.x264-IMMERSE
  Dành cho bản IMMERSE, sync bởi phudeviet.org team.4 years ago
  1. 92.2KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x264-Xclusive
  Hợp tác với OmegaQ của phudeviet.org4 years ago
  1. 53.2KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x264-Xclusive
  Vietsubbed by Game of Thrones VN Sub Team4 years ago
  1. 95.7KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E01.The.Wars.to.Come.1080p.BluRay.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1-Absinth
  rebuild. original sub from duy1124 @ vozforums.com4 years ago
  1. 52.2KB
  Vietnamese
  1. game.of.thrones.s05e01.720p.bluray.x264-demand
  2. Game.of.Thrones.S05E01.The.Wars.to.Come.720p.BluRay.x264-EbP
  3. Game.of.Thrones.S05E01.The.Wars.to.Come.1080p.BluRay.x264-DON
  4 years ago
  1. 92.2KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E01.The.Wars.to.Come.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
  Sync cho bản WEB-DL. Sub của GenesisQ.Thanks!4 years ago
  1. 92.2KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E02.720p.HDTV.x264-DON
  4 years ago
  1. 108KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-ASAP
  Sync bởi team phudeviet.org4 years ago
  1. 108KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-Xclusive
  Trans & subbed by GotVN Sub Team4 years ago
  1. 64.5KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.720p.HDTV.x264-KILLERS.srt
  bản chỉnh sửa cho đúng4 years ago
  1. 58.2KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E02.The.House.of.Black.and.te.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
  Sync cho bản WEB-DL. Sub của GenesisQ.Thanks!4 years ago
  1. 107.9KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E02.The.House.of.Black.and.White.1080p.BluRay.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1-Absinth
  rebuild. original sub from duy1124 @ vozforums.com4 years ago
  1. 61.2KB
  Vietnamese
  1. game.of.thrones.s05e02.720p.bluray.x264-demand
  2. Game.of.Thrones.S05E02.The.House.of.Black.and.White.1080p.BluRay.x264-DON
  3. Game.of.Thrones.S05E02.The.House.of.Black.and.White.720p.BluRay.x264-EbP
  4 years ago
  1. 107.9KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E02.WEBRip.XviD-FUM
  Hợp tác cùng OmegaQ của phudeviet.org4 years ago
  1. 61.9KB
  Vietnamese
  1. Game.Of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x264-0SEC
  Sync bởi team phudeviet.org4 years ago
  1. 108.8KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x264-DON
  Sync cho khớp bản Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x264-DON. Transcript by honeybunny & No1. www.addic7ed.com. Trans by OmegaQ and GenesisQ4 years ago
  1. 108.8KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x264-DON
  4 years ago
  1. 108.7KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E03.720p.KILLERS
  Sync bởi team phudeviet.org4 years ago
  1. 108.7KB
  Vietnamese
  1. game.of.thrones.s05e03.720p.bluray.x264-demand
  2. Game.of.Thrones.S05E03.High.Sparrow.720p.BluRay.x264-EbP
  3. Game.of.Thrones.S05E03.High.Sparrow.1080p.BluRay.x264-DON
  4 years ago
  1. 63.2KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E03.WEBRip.XviD-FUM
  Hợp tác cùng OmegaQ của phudeviet.org4 years ago
  1. 62.8KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E03gh.Sparrow.1080p.BluRay.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1-Absinth
  rebuild. original sub from duy1124 @ vozforums.com4 years ago
  1. 63KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E03gh.Sparrow.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
  Sync cho bản WEB-DL. Sub của GenesisQ.Thanks!4 years ago
  1. 63.2KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-ASAP
  Sync boi team phudeviet.org4 years ago
  1. 47KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-Xclusive
  Dùng được với cả bản FUM. Hợp tác với OmegaQ của phudeviet.org4 years ago
  1. 47.6KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E04.Sons.of.the.Harpy.1080p.BluRay.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1-Absinth
  rebuild. original sub from duy1124 @ vozforums.com4 years ago
  1. 48.3KB
  Vietnamese
  1. game.of.thrones.s05e04.720p.bluray.x264-demand
  2. Game.of.Thrones.S05E04.Sons.of.the.Harpy.1080p.BluRay.x264-DON
  3. Game.of.Thrones.S05E04.Sons.of.the.Harpy.720p.BluRay.x264-EbP
  4 years ago
  1. 47KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E04.Sons.of.the.Harpy.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
  Sync cho bản WEB-DL. Sub của GenesisQ.Thanks!4 years ago
  1. 47KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-Xclusive4iPT
  2. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x265.HEVC-MMKV
  3. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x265.HEVC-PSA
  4. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x265.HEVC-INC
  5. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-Xclusive
  6. Game.of.Thrones.S05E04.WEBRip.XviD-FUM
  7. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.XviD-AFG
  8. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV-MkvCage
  9. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV-nItRo
  Cảm ơn bạn duy1124 đã chia sẻ 3 tập đầu, trang mình đóng góp tập 4 để mọi người xem sớm. Chúc các bạn xem phim vui vẻ Dịch bởi PhimHD.vn, truy cập PhimHD.vn để cập nhật nhanh nhất4 years ago
  1. 55.2KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.x264-0sec
  Sync bởi phudeviet.org4 years ago
  1. 52.1KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.x264-ASAP
  4 years ago
  1. 52.2KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.x264-ASAP[ettv]
  translated by michael ho4 years ago
  1. 55.5KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E05.Kill.the.Boy.1080p.BluRay.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1-Absinth
  rebuild. original sub from duy1124 @ vozforums.com4 years ago
  1. 51.6KB
  Vietnamese
  1. game.of.thrones.s05e05.720p.bluray.x264-demand
  2. Game.of.Thrones.S05E05.Kill.the.Boy.720p.BluRay.x264-EbP
  3. Game.of.Thrones.S05E05.Kill.the.Boy.1080p.BluRay.x264-DON
  4 years ago
  1. 92.9KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E05.Kill.the.Boy.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
  Sync cho bản WEB-DL. Sub của GenesisQ.Thanks!4 years ago
  1. 93KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.x264-ASAP
  Dùng được cho cả bản IMMERSE 720p4 years ago
  1. 52.4KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.x264-ASAP
  translated by michael_ho4 years ago
  1. 60.8KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.x264-Ozlem
  Giành cho bản Ozlem, bản quyền sub của phimhd, xem online tại http://tamnhinso.info/phim/cuoc-chien-vuong-quyen-5-game-of-thrones-ss05-2015.4329/watch4 years ago
  1. 53.2KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E06.Unbowed.Unbent.Unbroken.1080p.BluRay.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1-Absinth
  rebuild. original sub from duy1124 @ vozforums.com4 years ago
  1. 52.3KB
  Vietnamese
  1. game.of.thrones.s05e06.720p.bluray.x264-demand
  2. Game.of.Thrones.S05E06.Unbowed.Unbent.Unbroken.1080p.BluRay.x264-DON
  3. Game.of.Thrones.S05E06.Unbowed.Unbent.Unbroken.720p.BluRay.x264-EbP
  4 years ago
  1. 52.1KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E06.Unbowed.Unbent.Unbroken.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
  Sync cho bản WEB-DL. Sub của GenesisQ.Thanks!4 years ago
  1. 52.1KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E07.1080p.HDTV.DD5.1.x264-BATV
  Xài cho cả 0Sec. Sync bởi team phudeviet.org.4 years ago
  1. 57.6KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E07.HDTV.x264-0SEC.Vie
  4 years ago
  1. 89.2KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E07.HDTV.x264-ASAP
  Dùng cho cả bản IMMERSE nhé.4 years ago
  1. 58KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E07.The.Gift.1080p.BluRay.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1-Absinth
  rebuild. original sub from duy1124 @ vozforums.com4 years ago
  1. 58.1KB
  Vietnamese
  1. game.of.thrones.s05e07.720p.bluray.x264-demand
  2. Game.of.Thrones.S05E07.The.Gift.720p.BluRay.x264-EbP
  3. Game.of.Thrones.S05E07.The.Gift.1080p.BluRay.x264-DON
  4 years ago
  1. 100.5KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E07.The.Gift.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
  Sync cho bản WEB-DL. Sub của GenesisQ.Thanks!4 years ago
  1. 100.6KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.DD5.1.x264-DON
  Dùng cho DON và CTRL, sync bởi team phudeviet.org4 years ago
  1. 55.6KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x264-DON
  Tặng anh em netHD.org. Sync từ sub của GenesisQ dành cho bản DON4 years ago
  1. 97.2KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E08.Hardhome.1080p.BluRay.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1-Absinth
  rebuild. original sub from duy1124 @ vozforums.com4 years ago
  1. 55.6KB
  Vietnamese
  1. game.of.thrones.s05e08.720p.bluray.x264-demand
  2. Game.of.Thrones.S05E08.Hardhome.1080p.BluRay.x264-DON
  3. Game.of.Thrones.S05E08.Hardhome.720p.BluRay.x264-EbP
  4 years ago
  1. 55.6KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E08.Hardhome.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
  Sync cho bản WEB-DL. Sub của GenesisQ.Thanks!4 years ago
  1. 55.7KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E08.HDTV.x264-KILLERS
  Dùng cho cả bản Osec4 years ago
  1. 55.7KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E09.HDTV.x264-0SEC
  Sync từ bản dịch của bác OmegaQ4 years ago
  1. 40.5KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E09.HDTV.x264-ASAP
  Không xài được cho BATV và KILLERS.4 years ago
  1. 40.5KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E09.HDTV.x264-ASAP
  Dịch bởi PhimHD.vn, truy cập PhimHD.vn để xem tập tiếp theo, chúc các bạn xem phim vui vẻ4 years ago
  1. 42.4KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E09.PROPER.HDTV.x264-KILLERS
  Xai cho ca ban BATV, sync boi team phudeviet.org4 years ago
  1. 40.5KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E09.The.Dance.of.Dragons.1080p.BluRay.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1-Absinth
  rebuild. original sub from OmegaQ & GenesisQ @ phudeviet.org4 years ago
  1. 40.5KB
  Vietnamese
  1. game.of.thrones.s05e09.720p.bluray.x264-demand
  2. Game.of.Thrones.S05E09.The.Dance.of.Dragons.720p.BluRay.x264-EbP
  3. Game.of.Thrones.S05E09.The.Dance.of.Dragons.1080p.BluRay.x264-DON
  4 years ago
  1. 40.4KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E09.The.Dance.of.Dragons.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
  Sync cho bản WEB-DL. Sub của GenesisQ. Thanks!4 years ago
  1. 40.5KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E10.720p.HDTV.x264-IMMERSE
  Syn từ bản Killer của GenesisQ, khớp với bản IMMERSE.4 years ago
  1. 43KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E10.HDTV.x264-KILLERS
  Xài được cho cả 0sec. Hợp tác cùng phudeviet.org4 years ago
  1. 43.3KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E10.HDTV.x264-KILLERS
  2. Game.of.Thrones.S05E10.HDTV.XviD-iFT
  3. Game.of.Thrones.S05E10.480p.HDTV.x264-RMTeam
  4. Game.of.Thrones.S05E10.720p.HDTV.x265.HEVC-urgrove
  5. Game.of.Thrones.S05E10.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
  6. Game.of.Thrones.S05E10.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
  7. Game.of.Thrones.S05E10.720p.HDTV.x264-SPARROW
  8. Game.of.Thrones.S05E10.720p.HDTV.x265.ShAaNiG
  9. Game.of.Thrones.S05E10.720p.HDTV.x264-0SEC
  10. Game.of.Thrones.S05E10.1080p.HDTV.x264-BATV
  Dịch bởi PhimHD.vn, truy cập PhimHD.vn để xem nhiều phim khác được dịch nhanh nhất, chúc các bạn xem phim vui vẻ4 years ago
  1. 43.7KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E10.Mother.s.Mercy.1080p.BluRay.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1-Absinth
  rebuild. original sub from OmegaQ & GenesisQ @ phudeviet.org4 years ago
  1. 43.1KB
  Vietnamese
  1. game.of.thrones.s05e10.720p.bluray.x264-demand
  2. Game.of.Thrones.S05E10.Mothers.Mercy.1080p.BluRay.x264-DON
  3. Game.of.Thrones.S05E10.Mothers.Mercy.720p.BluRay.x264-EbP
  4 years ago
  1. 43.2KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.S05E10.Mother's.Mercy.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
  Sync cho bản WEB-DL. Sub của GenesisQ. Thanks!4 years ago
  1. 43.2KB
  Vietnamese
  1. Game.of.Thrones.Season.05.S05.Complete.720p.10bit.BluRay.2CH.x265.HEVC-PSA
  Phụ đề hoàn chỉnh, thống nhất các tên gọi4 years ago
  1. 88.7KB
  2. 105.6KB
  3. 64.1KB
  4. 47.5KB
  5. 87.9KB
  6. 50.4KB
  7. 55.3KB
  8. 52.9KB
  9. 39.3KB
  10. 43.1KB
  Vietnamese
  1. Gameof.Thrones.S05E06.720p.HDTVx264-IMMERSE
  2. Gameof.Thrones.S05E06 HDTV x264-ASAP
  Dịch bởi PhimHD.vn, truy cập PhimHD.vn để cập nhật sớm nhất tập 7, chúc các bạn xem phim vui vẻ4 years ago
  1. 53.2KB
  Vietnamese
  1. GAME of THRONES - Season 5 Complete 720p ILPruny
  2. GoT SS5 720p ILPruny
  Sync cho bản ILPruny. Cảm ơn OmegaQ - Phụ đề Việt đã dịch phụ đề. Bản gốc chưa sync được lấy tại phudeviet.org/subtitle/Game-of-Thrones-Season-5/5151.html4 years ago
  1. 52.9KB
  2. 61.7KB
  3. 62.7KB
  4. 47.3KB
  5. 52.2KB
  6. 52.2KB
  7. 57.7KB
  8. 55.7KB
  9. 40KB
  10. 43KB
  Vietnamese
  1. Vietsub Game of Thrones - 5x04 - The Sons Of The Harpy.HDTV.Xclusive
  Translated by GoTVN Sub Team4 years ago
  1. 51.1KB
  Turkish
  1. 1080p.bluray.x264-Rovers
  Türkçe dublaj sunumlar için forced altyazıdır. Çeviri eşekherif4 years ago
  1. 651B
  2. 2.9KB
  3. 1.1KB
  4. 1.8KB
  5. 1.5KB
  6. 748B
  Turkish
  1. Game of Thrones - 5.SEZON (2015) 720p HDTV
  Çevirmen : eşekherif4 years ago
  1. 42.5KB
  2. 40KB
  3. 48.8KB
  4. 46.6KB
  5. 49.8KB
  6. 38.8KB
  7. 40.4KB
  8. 42.6KB
  9. 40KB
  10. 45.1KB
  11. 47.9KB
  12. 40.4KB
  13. 40.4KB
  14. 32.4KB
  15. 35.4KB
  16. 37.8KB
  Turkish
  1. Game of Thrones 2015 Season 5 S05 (1080p Bluray x265 HEVC 10bit AAC 7.1 Tigole)
  Game of Thrones 2015 Season 5 S05 (1080p Bluray x265 HEVC 10bit AAC 7.1 Tigole)4 years ago
  1. 41.8KB
  2. 48.5KB
  3. 52.1KB
  4. 40.4KB
  5. 42.1KB
  6. 41.7KB
  7. 47KB
  8. 42.1KB
  9. 34KB
  10. 36.8KB
  Thai
  1. Game.of.Thrones.S05E01.1080p.PROPER.HDTV.x264.DD5.1-RARBG
  4 years ago
  1. 67.3KB
  Thai
  1. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x264-Xclusive Thai
  This is the translated version of Honeybunny subtitle.4 years ago
  1. 41.9KB
  Thai
  1. Game.Of.Thrones.S05E02.1080p.HDTV.x264-BATV
  4 years ago
  1. 76.7KB
  Thai
  1. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-Xclusive Thai
  again translated into Thai from honneybunny version.4 years ago
  1. 48.9KB
  Thai
  1. Game.Of.Thrones.S05E03.1080p.HDTV.x264-BATV
  4 years ago
  1. 83.6KB
  Thai
  1. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x264-Xclusive Thai
  as usual translated from Honeybunny's English subtitle4 years ago
  1. 50.8KB
  Thai
  1. Game.of.Thrones.S05E04.1080p.HDTV.x264-BATV
  4 years ago
  1. 63KB
  Thai
  1. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-Xclusive Thai
  Translated from Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-Xclusive Resynced and translated by Esky430.4 years ago
  1. 39KB
  Thai
  1. Game.of.Thrones.S05E05.1080p.HDTV.x264-BATV
  4 years ago
  1. 65.9KB
  Thai
  1. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.x264-ASAP.CHI.Thai
  Included the Dothraki speech and the previously at the beginning of the episode.4 years ago
  1. 43.6KB
  Thai
  1. Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.x264-ASAP..Thai
  Translated from Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.x264-ASAP by Ivandrofly found here at subscene.com4 years ago
  1. 44.5KB
  Thai
  1. Game.of.Thrones.S05E07.HDTV.x264-ASAP.Thai
  Translated from subtitle by honeybunny.4 years ago
  1. 47.6KB
  Thai
  1. Game.of.Thrones.S05E08.1080p.HDTV.x264-BATV
  4 years ago
  1. 105KB
  Thai
  1. Game.of.Thrones.S05E08.HDTV.x264-KILLERS..Thai
  แปลมาจากซับไตเติ้ลของ Elderman ที่โหลดมาจากเว็บนี้ (www.subscene.com) ไม่มีตอนความเดิมจากตอนที่แล้วนะคะ4 years ago
  1. 45.2KB
  Thai
  1. Game.of.Thrones.S05E09.1080p.HDTV.h.264.DD5.1-CtrlHD
  4 years ago
  1. 84KB
  Thai
  1. Game.of.Thrones.S05E09.HDTV.x264-ASAP..Thai
  แปลมาจากซับของ elderman นะคะ มีความเดิมจากตอนที่แล้วค่ะ4 years ago
  1. 36KB
  Thai
  1. Game.of.Thrones.S05E10.1080p.HDTV.x264-BATV
  4 years ago
  1. 84.7KB
  Thai
  1. Game.of.Thrones.S05E10.HDTV.x264-KILLERS..Thai
  ตอนที่ 10 แปลมาจากบทบรรยายของ Elderman ในเว็บนี้นะคะ ไม่มีตอนย้อนความ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะ เจอกันซีซันหน้าค่ะ4 years ago
  1. 36.6KB
  Swedish
  1. Game of Thrones Comlete Season 5
  4 years ago
  1. 28.6KB
  2. 32KB
  3. 35.6KB
  4. 28.7KB
  5. 30.8KB
  6. 29.1KB
  7. 32.9KB
  8. 29.1KB
  9. 22.1KB
  10. 23.5KB
  Swedish
  1. Game Of Thrones Season 5 Complete 720p x264
  Resync and fix! Rate and comment!4 years ago
  1. 28.5KB
  2. 32KB
  3. 35.6KB
  4. 28.7KB
  5. 30.8KB
  6. 29.1KB
  7. 32.9KB
  8. 29.1KB
  9. 22.1KB
  10. 23.5KB
  Swedish
  1. Game.of.Thrones.S05.1080p.BluRay.x264-ROVERS
  2. Game.of.Thrones.S05.720p.BluRay.x264-DEMAND
  3. Game.of.Thrones.S05.BDRip.x264-DEMAND
  Retail.4 years ago
  1. 28.6KB
  2. 31.9KB
  3. 34.6KB
  4. 28KB
  5. 30.5KB
  6. 29KB
  7. 32.9KB
  8. 28.9KB
  9. 22KB
  10. 23.4KB
  Swedish
  1. Game.of.Thrones.S05E01.1080p.PROPER.HDTV.x264.DD5.1-RARBG
  Ripped af DBRETAiL for www.Danishbits.org4 years ago
  1. 28.6KB
  Swedish
  1. Game.of.Thrones.S05E01.720p.HDTV.x264-IMMERSE
  Retail - Rippet og tilpasset af: GREYHOUNDS - www.HoundDawgs.org4 years ago
  1. 29.1KB
  Swedish
  1. Game.of.Thrones.S05E01.READNFO.INTERNAL.720p.HDTV.x264-BATV
  Ripped af DBRETAiL for www.Danishbits.org4 years ago
  1. 28.6KB
  Swedish
  1. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.720p.HDTV.x264-KILLERS
  2. Game.Of.Thrones.S05E02.1080p.HDTV.x264-BATV
  3. Game.of.Thrones.S05E02.PROPER.720p.HDTV.x264-BATV
  Retail - Rippet og tilpasset af: GREYHOUNDS - www.HoundDawgs.org4 years ago
  1. 32KB
  Swedish
  1. Game.Of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x264-0SEC
  2. Game.Of.Thrones.S05E03.1080p.HDTV.x264-BATV
  Retail - Rippet og tilpasset af: GREYHOUNDS - www.HoundDawgs.org4 years ago
  1. 35.6KB
  Swedish
  1. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.x264-0SEC
  Retail - Rippet og tilpasset af: GREYHOUNDS - www.HoundDawgs.org4 years ago
  1. 28.7KB
  Swedish
  1. Game.of.Thrones.S05E05.1080p.HDTV.x264-BATV
  2. Game.Of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.x264-0SEC
  Ripped og synced af DBRETAiL for www.Danishbits.org4 years ago
  1. 30.8KB
  Swedish
  1. Game.of.Thrones.S05E06.1080p.HDTV.x264-BATV
  Retail - Rippet og tilpasset af: GREYHOUNDS - www.HoundDawgs.org4 years ago
  1. 29.1KB
  Swedish
  1. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x264-IMMERSE
  Retail - Rippet og tilpasset af: GREYHOUNDS - www.HoundDawgs.org4 years ago
  1. 29.1KB
  Swedish
  1. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264-0SEC
  2. Game.of.Thrones.S05E07.1080p.HDTV.x264-BATV
  Ripped af DBRETAiL for www.Danishbits.org4 years ago
  1. 32.9KB
  Swedish
  1. Game.of.Thrones.S05E08.1080p.HDTV.x264-BATV
  4 years ago
  1. 29.1KB
  Swedish
  1. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x264-0SEC
  2. Game.of.Thrones.S05E08.HDTV.x264-KILLERS
  Ripped af DBRETAiL for www.Danishbits.org4 years ago
  1. 29.1KB
  Swedish
  1. Game.of.Thrones.S05E09.1080p.HDTV.x264-BATV
  Ripped af DBRETAiL for www.Danishbits.org4 years ago
  1. 22.3KB
  Swedish
  1. Game.of.Thrones.S05E09.1080p.HDTV.x264-BATV
  4 years ago
  1. 22.1KB
  Swedish
  1. Game.of.Thrones.S05E09.720p.HDTV.x264-0SEC
  Retail - Rippet og tilpasset af: GREYHOUNDS - www.HoundDawgs.org4 years ago
  1. 22.1KB
  Swedish
  1. Game.of.Thrones.S05E10.1080p.HDTV.x264-BATV
  Retail - Rippet og tilpasset af: GREYHOUNDS - www.HoundDawgs.org4 years ago
  1. 23.5KB
  Swedish
  1. Game.of.Thrones.S05E10.720p.HDTV.x264-0SEC
  Retail - Rippet og tilpasset af: GREYHOUNDS - www.HoundDawgs.org4 years ago
  1. 23.5KB
  Swedish
  1. Game.of.Thrones.S05E10.720p.HDTV.x264-IMMERSE
  Ripped af DBRETAiL for www.Danishbits.org4 years ago
  1. 23.6KB
  Spanish
  1. Game of Thrones S05 1080i HDTV MPEG2 DD5.1-CtrlHD
  Extracted from HDTV capture, SDH removed, 3-line subs converted to 2-line.4 years ago
  1. 45KB
  2. 53KB
  3. 55.7KB
  4. 42.4KB
  5. 44.7KB
  6. 43.7KB
  7. 49.2KB
  8. 48.1KB
  9. 34.8KB
  10. 38.3KB
  Spanish
  1. Game of Thrones S05E01 1080i HDTV MPEG2 DD5.1-CtrlHD
  SDH removed, 3-line subs converted to 2-line.4 years ago
  1. 45KB
  Spanish
  1. Game of Thrones S05E02 1080i HDTV MPEG2 DD5.1-CtrlHD
  SDH removed, 3-line subs converted to 2-line.4 years ago
  1. 53KB
  Spanish
  1. Game of Thrones S05E03 1080i HDTV MPEG2 DD5.1-CtrlHD
  Extracted from HDTV capture, SDH removed, 3-line subs converted to 2-line.4 years ago
  1. 55.7KB
  Spanish
  1. Game of Thrones S05E04 1080i HDTV MPEG2 DD5.1-CtrlHD
  Extracted from HDTV capture, SDH removed, 3-line subs converted to 2-line.4 years ago
  1. 42.4KB
  Spanish
  1. Game of Thrones S05E05 1080i HDTV MPEG2 DD5.1-CtrlHD
  Extracted from HDTV capture, SDH removed, 3-line subs converted to 2-line.4 years ago
  1. 44.7KB
  Spanish
  1. Game of Thrones S05E06 1080i HDTV MPEG2 DD5.1-CtrlHD
  Extracted from HDTV capture, SDH removed, 3-line subs converted to 2-line.4 years ago
  1. 43.7KB
  Spanish
  1. Game of Thrones S05E07 1080i HDTV MPEG2 DD5.1-CtrlHD
  Extracted from HDTV capture, SDH removed, 3-line subs converted to 2-line.4 years ago
  1. 49.2KB
  Spanish
  1. Game of Thrones S05E08 1080i HDTV MPEG2 DD5.1-CtrlHD
  Extracted from HDTV capture, SDH removed, 3-line subs converted to 2-line.4 years ago
  1. 48.1KB
  Spanish
  1. Game of Thrones S05E09 1080i HDTV MPEG2 DD5.1-CtrlHD
  Extracted from HDTV capture, SDH removed, 3-line subs converted to 2-line.4 years ago
  1. 34.8KB
  Spanish
  1. Game of Thrones S05E10 1080i HDTV MPEG2 DD5.1-CtrlHD
  Extracted from HDTV capture, SDH removed, 3-line subs converted to 2-line.4 years ago
  1. 38.3KB
  Spanish
  1. Game.of.Thrones.S05E01.720p.BluRay.x264.ShAaNiG
  4 years ago
  1. 41.8KB
  2. 48.2KB
  3. 51.8KB
  4. 40KB
  5. 42.4KB
  6. 42.1KB
  7. 45.9KB
  8. 44.3KB
  9. 33.6KB
  10. 36.6KB
  Spanish
  1. Game.of.Thrones.S05E01.720p.HDTV.x264-IMMERSE
  Version en Español Neutro (LATINO) para el Primer Capitulo de la 5ta Temporada "Maten a los Amos". Revisados y convertidos a Español Latino.4 years ago
  1. 45.7KB
  Spanish
  1. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x264-Xclusive
  translated from addic7ed4 years ago
  1. 40.9KB
  Spanish
  1. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-Xclusive
  4 years ago
  1. 51.3KB
  Spanish
  1. Game.of.Thrones.S05E02.PROPER.720p.HDTV.x264-BATV
  Version en Español Neutro (LATINO) para el Segundo Capitulo de la 5ta Temporada "LA CASA DE NEGRO Y BLANCO". Revisados y convertidos a Español Latino.4 years ago
  1. 53KB
  Spanish
  1. Game.of.thrones.s05e03.720p.hdtv.x264-0sec
  Version en Español Neutro (LATINO) para el Tercer Capitulo de la 5ta Temporada "GORRION SUPREMO". Revisados y convertidos a Español Latino.4 years ago
  1. 55.8KB
  Spanish
  1. Game.of.Thrones.S05E04.720p.BluRay.x264.ShAaNiG
  4 years ago
  1. 39.5KB
  Spanish
  1. game.of.thrones.s05e04.720p.bluray.x264-demand.es
  4 years ago
  1. 39.5KB
  Spanish
  1. Game.Of.Thrones.S05E04.PROPER.720p.HDTV.x264-0SEC
  Version en Español Neutro (LATINO) para el Cuarto Capitulo de la 5ta Temporada "LOS HIJOS DE LA ARPIA". Revisados y convertidos a Español Latino.4 years ago
  1. 41.5KB
  Spanish
  1. Game.of.Thrones.S05E04.Sons.of.the.Harpy.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
  4 years ago
  1. 39KB
  Spanish
  1. Game.Of.Thrones.S05E04.Sons.Of.The.Harpy.BDRip.x264-DEMAND
  4 years ago
  1. 39.9KB
  Spanish
  1. Game.of.Thrones.S05E05.720p.BluRay.x264.ShAaNiG
  4 years ago
  1. 42.1KB
  Spanish
  1. game.of.thrones.s05e05.720p.bluray.x264-demand.es
  4 years ago
  1. 42.1KB
  Spanish
  1. Game.Of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.x264-0SEC
  Version en Español Neutro (LATINO) para el Quinto Capitulo de la 5ta Temporada "MATA AL NIÑO". Revisados y convertidos a Español Latino.4 years ago
  1. 44.2KB
  Spanish
  1. Game.of.Thrones.S05E05.Kill.the.Boy.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
  4 years ago
  1. 44.1KB
  Spanish
  1. Game.Of.Thrones.S05E05.Kill.The.Boy.BDRip.x264-DEMAND
  4 years ago
  1. 42.4KB
  Spanish
  1. Game.of.Thrones.S05E06.720p.BluRay.x264.ShAaNiG
  4 years ago
  1. 41.1KB
  Spanish
  1. game.of.thrones.s05e06.720p.bluray.x264-demand.es
  4 years ago
  1. 41.1KB
  Spanish
  1. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x264-IMMERSE
  Version en Español Neutro (LATINO) para el Sexto Capitulo de la 5ta Temporada "NUNCA DOBLEGADO, NUNCA ROTO". Revisados y convertidos a Español Latino.4 years ago
  1. 47.4KB
  Spanish
  1. Game.of.Thrones.S05E06.Unbowed.Unbent.Unbroken.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
  4 years ago
  1. 43.8KB
  Spanish
  1. Game.Of.Thrones.S05E06.Unbowed.Unbent.Unbroken.BDRip.x264-DEMAND
  4 years ago
  1. 42KB
  Spanish
  1. Game.of.Thrones.S05E07.720p.BluRay.x264.ShAaNiG
  4 years ago
  1. 46.1KB
  Spanish
  1. game.of.thrones.s05e07.720p.bluray.x264-demand.es
  4 years ago
  1. 46.1KB
  Spanish
  1. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264-0SEC
  Version en Español Neutro (LATINO) para el Septimo Capitulo de la 5ta Temporada "EL REGALO". Revisados y convertidos a Español Latino.4 years ago
  1. 49.6KB
  Spanish
  1. Game.Of.Thrones.S05E07.The.Gift.BDRip.x264-DEMAND
  4 years ago
  1. 45.9KB
  Spanish
  1. Game.of.Thrones.S05E08.1080p.HDTV.x264-BATV
  Version en Español Neutro (LATINO) para el Octavo Capitulo de la 5ta Temporada "Casa Austera (Hardhome)". Revisados y convertidos a Español Latino.4 years ago
  1. 46.9KB
  Spanish
  1. Game.of.thrones.s05e09.720p.hdtv.x264-0sec
  Version en Español Neutro (LATINO) para el Noveno Capitulo de la 5ta Temporada "DANZA DE DRAGONES". Revisados y convertidos a Español Latino.4 years ago
  1. 34.7KB
  Spanish
  1. Game.of.Thrones.S05E10.720p.HDTV.x264-0SEC
  Version en Español Neutro (LATINO) para el Decimo Capitulo de la 5ta Temporada "MISERICORDIA DE MADRE". Revisados y convertidos a Español Latino.4 years ago
  1. 38.2KB
  Romanian
  1. Game Of Thrones - S05E01 - The Wars To Come
  Game Of Thrones - S05E01 - The Wars To Come.mp4 (297 MB)4 years ago
  1. 29KB
  Romanian
  1. Game Of Thrones - S05E02 - The House Of Black & White
  Game Of Thrones - S05E02 - The House Of Black & White.mp4 (370 MB)4 years ago
  1. 33.3KB
  Romanian
  1. Game Of Thrones - S05E03 - High Sparrow
  Game Of Thrones - S05E03 - High Sparrow.mp4 (332 MB)4 years ago
  1. 35.5KB
  Romanian
  1. Game Of Thrones - S05E04 - The Sons Of The Harpy
  Game Of Thrones - S05E04 - The Sons Of The Harpy.mp4 (341 MB)4 years ago
  1. 27.5KB
  Romanian
  1. Game Of Thrones - S05E05 - Kill The Boy
  Game Of Thrones - S05E05 - Kill The Boy.mp4 (299 MB)4 years ago
  1. 29.2KB
  Romanian
  1. Game Of Thrones - S05E06 - Unbowed, Unbent, Unbroken
  Game Of Thrones - S05E06 - Unbowed, Unbent, Unbroken.mp4 (334 MB)4 years ago
  1. 29.4KB
  Romanian
  1. Game Of Thrones - S05E07 - The Gift
  Game Of Thrones - S05E07 - The Gift.mp4 (350 MB)4 years ago
  1. 31.8KB
  Romanian
  1. Game Of Thrones - S05E08 - Hardhome
  Game Of Thrones - S05E08 - Hardhome.mp4 (448 MB)4 years ago
  1. 29.9KB
  Romanian
  1. Game Of Thrones - S05E09 - The Dance Of Dragons
  Game Of Thrones - S05E09 - The Dance Of Dragons.mkv (1.43 GB)4 years ago
  1. 20.7KB
  Romanian
  1. Game Of Thrones - S05E10 - Mother’s Mercy
  Game Of Thrones - S05E10 - Mother’s Mercy.mp4 (419 MB)4 years ago
  1. 23.3KB
  Portuguese
  1. Game.of.Thrones.S05E01.720p.HDTV.x264-IMMERSE
  Game.of.Thrones.S05E01.720p.HDTV.x264-IMMERSE Portuguese (Brazilian) enjoy4 years ago
  1. 42.7KB
  Portuguese
  1. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x264-KILLERS
  4 years ago
  1. 56.5KB
  Portuguese
  1. game.of.thrones.s05e04.720p.hdtv.x264-0sec
  4 years ago
  1. 39.7KB
  Portuguese
  1. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.x264-ASAP
  4 years ago
  1. 43.4KB
  Portuguese
  1. Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.x264-ASAP
  4 years ago
  1. 44KB
  Portuguese
  1. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264-0SEC
  4 years ago
  1. 48.6KB
  Portuguese
  1. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264-IMMERSE.PT
  4 years ago
  1. 51.3KB
  Portuguese
  1. Game.of.Thrones.S05E07.HDTV.x264-ASAP
  4 years ago
  1. 48.5KB
  Portuguese
  1. Game.of.Thrones.S05E08.HDTV.x264-KILLERS
  4 years ago
  1. 46.3KB
  Polish
  1. Game.of.Thrones.S05.BDRip.x264-DEMAND
  4 years ago
  1. 32.7KB
  2. 36.6KB
  3. 40KB
  4. 31.9KB
  5. 33.8KB
  6. 32.8KB
  7. 36.2KB
  8. 31.7KB
  9. 24.7KB
  10. 25.5KB
  Polish
  1. Game.of.Thrones.S05E80.WEB-DL.AAC2.0.H.264-NTb
  2. Game.of.Thrones.Season.5.Special.Poisons.of.Westeros.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-NTb
  3. Game.of.Thrones.Season.5.Special.Poisons.of.Westeros.1080p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-NTb
  Game.of.Thrones.Season.5.Special.Poisons.of.Westeros4 years ago
  1. 8.5KB
  Norwegian
  1. Game of Thrones S05E00 A Day in the Life HDTV x264-BATV
  Retail4 years ago
  1. 27.2KB
  Norwegian
  1. Game.of.Thrones.S05E01.1080p.PROPER.HDTV.x264.DD5.1-RARBG
  Ripped af DBRETAiL for www.Danishbits.org4 years ago
  1. 28.4KB
  Norwegian
  1. Game.of.Thrones.S05E01.720p.HDTV.x264-IMMERSE
  Retail - Rippet og tilpasset af: GREYHOUNDS - www.HoundDawgs.org4 years ago
  1. 28.6KB
  Norwegian
  1. Game.of.Thrones.S05E01.720p.HDTV.x264-IMMERSE
  2. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x264-ASAP
  3. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.XviD-AFG
  4. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.XviD-FUM
  Retail u kursiv. Rippet og tilpasset av Team NTS.4 years ago
  1. 28.7KB
  Norwegian
  1. Game.of.Thrones.S05E01.READNFO.INTERNAL.720p.HDTV.x264-BATV
  Ripped af DBRETAiL for www.Danishbits.org4 years ago
  1. 28.4KB
  Norwegian
  1. Game.of.Thrones.S05E01.The.Wars.to.Come.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
  Resync av foreliggende retail.4 years ago
  1. 28.7KB
  Norwegian
  1. Game.of.Thrones.S05E02.720p.HDTV.x264-IMMERSE
  2. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-ASAP
  3. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.XviD-AFG
  Retail u. kursiv. Rippet og tilpasset av Team NTS.4 years ago
  1. 32.5KB
  Norwegian
  1. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.720p.HDTV.x264-KILLERS
  2. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.HDTV.XviD-FUM
  Retail u. kursiv. Rippet og tilpasset av Team NTS.4 years ago
  1. 32.5KB
  Norwegian
  1. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.720p.HDTV.x264-KILLERS
  2. Game.Of.Thrones.S05E02.1080p.HDTV.x264-BATV
  3. Game.of.Thrones.S05E02.PROPER.720p.HDTV.x264-BATV
  Retail - Rippet og tilpasset af: GREYHOUNDS - www.HoundDawgs.org4 years ago
  1. 32KB
  Norwegian
  1. Game.Of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x264-0SEC
  2. Game.Of.Thrones.S05E03.1080p.HDTV.x264-BATV
  Retail - Rippet og tilpasset af: GREYHOUNDS - www.HoundDawgs.org4 years ago
  1. 34.8KB
  Norwegian
  1. Game.Of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x264-0SEC
  Retail m. kursiv. Fikset noen småfeil.4 years ago
  1. 35KB
  Norwegian
  1. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x264-KILLERS
  2. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x264-KILLERS
  3. Game.of.Thrones.S05E03.480p.HDTV.x264-mSD
  Retail u. kursiv. Rippet og tilpasset av TeamNTS.4 years ago
  1. 35KB
  Norwegian
  1. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.x264-0SEC
  Retail - Rippet og tilpasset af: GREYHOUNDS - www.HoundDawgs.org4 years ago
  1. 28.5KB
  Norwegian
  1. Game.of.Thrones.S05E05.1080p.HDTV.x264-BATV
  2. Game.Of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.x264-0SEC
  Ripped og synced af DBRETAiL for www.Danishbits.org4 years ago
  1. 30.9KB
  Norwegian
  1. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.x264-ASAP
  Retail u. kursiv. Rippet og tilpasset av TeamNTS. PASSER IKKE TIL 0SEC & BATV.4 years ago
  1. 31KB
  Norwegian
  1. Game.Of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.x264-0SEC
  2. Game.of.Thrones.S05E05.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
  Retail u. kursiv. Rippet og tilpasset av TeamNTS. PASSER IKKE TIL ASAP.4 years ago
  1. 31KB
  Norwegian
  1. Game.of.Thrones.S05E06.1080p.HDTV.x264-BATV
  Retail - Rippet og tilpasset af: GREYHOUNDS - www.HoundDawgs.org4 years ago
  1. 29KB
  Norwegian
  1. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x264-IMMERSE
  Retail - Rippet og tilpasset af: GREYHOUNDS - www.HoundDawgs.org4 years ago
  1. 29KB
  Norwegian
  1. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x264-IMMERSE
  2. Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.x264-ASAP
  3. Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.XviD-AFG
  Retail u. kursiv. Rippet og tilpasset av TeamNTS4 years ago
  1. 29.3KB
  Norwegian
  1. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264-0SEC
  2. Game.of.Thrones.S05E07.1080p.HDTV.x264-BATV
  Ripped af DBRETAiL for www.Danishbits.org4 years ago
  1. 32.9KB
  Norwegian
  1. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x264-0SEC
  2. Game.of.Thrones.S05E08.HDTV.x264-KILLERS
  Ripped af DBRETAiL for www.Danishbits.org4 years ago
  1. 29.2KB
  Norwegian
  1. Game.of.Thrones.S05E09.1080p.HDTV.x264-BATV
  Ripped af DBRETAiL for www.Danishbits.org4 years ago
  1. 22.2KB
  Norwegian
  1. Game.of.Thrones.S05E09.720p.HDTV.x264-0SEC
  Retail - Rippet og tilpasset af: GREYHOUNDS - www.HoundDawgs.org4 years ago
  1. 22.1KB
  Norwegian
  1. Game.of.Thrones.S05E10.1080p.HDTV.x264-BATV
  Retail - Rippet og tilpasset af: GREYHOUNDS - www.HoundDawgs.org4 years ago
  1. 23.5KB
  Norwegian
  1. Game.of.Thrones.S05E10.720p.HDTV.x264-0SEC
  Retail - Rippet og tilpasset af: GREYHOUNDS - www.HoundDawgs.org4 years ago
  1. 23.5KB
  Norwegian
  1. Game.of.Thrones.S05E10.720p.HDTV.x264-IMMERSE
  Ripped af DBRETAiL for www.Danishbits.org4 years ago
  1. 23.6KB
  Malayalam
  1. Game Of Thrones S05E01 The Wars To Come - MAL
  Game Of Thrones S05E01 The Wars To Come - MAL INFO HASH : D3F333C045699F7832B61D991D475E18C056ED784 years ago
  1. 95KB
  Malayalam
  1. Game Of Thrones S05E01 The Wars To Come - MAL
  4 years ago
  1. 97.9KB
  2. 120.7KB
  3. 135.1KB
  4. 102.8KB
  5. 97.4KB
  6. 102.2KB
  7. 111KB
  8. 110.1KB
  9. 81KB
  10. 77.7KB
  Malayalam
  1. Game Of Thrones S05E02 The House Of Black And White
  Game Of Thrones S05E02 The House Of Black And White. HASH INFO : D3F333C045699F7832B61D991D475E18C056ED784 years ago
  1. 118.7KB
  Malayalam
  1. Game Of Thrones S05E03 High Sparrow - MAL
  Game Of Thrones S05E03 High Sparrow - MAL HASH INFO : D3F333C045699F7832B61D991D475E18C056ED784 years ago
  1. 131.6KB
  Malayalam
  1. Game Of Thrones S05E04 Sons Of The Harpy - MAL
  Game Of Thrones S05E04 Sons Of The Harpy - MAL HASH INFO : D3F333C045699F7832B61D991D475E18C056ED784 years ago
  1. 100.5KB
  Malayalam
  1. Game Of Thrones S05E05 Kill The Boy - MAL
  Game Of Thrones S05E05 Kill The Boy - MAL INFOHASH FOR SEASON 1-6 14 GB : D3F333C045699F7832B61D991D475E18C056ED784 years ago
  1. 96.3KB
  Malayalam
  1. Game Of Thrones S05E06 Unbowed, Unbent, Unbroken - MAL
  Game Of Thrones S05E06 Unbowed, Unbent, Unbroken - MAL INFOHASH FOR SEASON 1-6 14 GB : D3F333C045699F7832B61D991D475E18C056ED784 years ago
  1. 100.1KB
  Malayalam
  1. Game Of Thrones S05E07 The Gift - MAL
  Game Of Thrones S05E07 The Gift - MAL4 years ago
  1. 109.1KB
  Malayalam
  1. Game Of Thrones S05E08 Hardhome - MAL
  INFOHASH FOR SEASON 1-6 14 GB : D3F333C045699F7832B61D991D475E18C056ED78 Game Of Thrones S05E08 Hardhome - MAL4 years ago
  1. 108KB
  Malayalam
  1. Game Of Thrones S05E09 The Dance Of Dragons - MAL
  Game Of Thrones S05E09 The Dance Of Dragons - MAL INFOHASH FOR SEASON 1-6 14 GB : D3F333C045699F7832B61D991D475E18C056ED784 years ago
  1. 79.5KB
  Malayalam
  1. Game Of Thrones S05E10 Mother's Mercy - MAL
  Game Of Thrones S05E10 Mother's Mercy - MAL INFOHASH FOR SEASON 1-6 14 GB : D3F333C045699F7832B61D991D475E18C056ED784 years ago
  1. 75.2KB
  Malayalam
  1. Game Of Thrones SEASON 5 FULL MALAYALAM Fixed
  Game Of Thrones SEASON 5 FULL MALAYALAM INFOHASH FOR SEASON 1-6 14 GB : D3F333C045699F7832B61D991D475E18C056ED78 Added missing dialogues in episode 6,8,94 years ago
  1. 95KB
  2. 118.7KB
  3. 131.6KB
  4. 100.5KB
  5. 96.3KB
  6. 99.7KB
  7. 109KB
  8. 105.1KB
  9. 79.5KB
  10. 76.2KB
  Malay
   4 years ago
   1. 46.6KB
   Malay
   1. Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.Malay
   Selamat menonton.4 years ago
   1. 49.3KB
   Malay
   1. Game.of.Thrones.S05E07.HDTV.Malay
   Terjemahan oleh Zealous, Sarikata asal oleh Elderman. Sila rate dan komen.4 years ago
   1. 56KB
   Malay
   1. Game.of.Thrones.S05E08.HDTV.x264-KILLERS.Malay
   Newbie translator. Enjoy!4 years ago
   1. 56.9KB
   Malay
   1. Game.of.Thrones.S05E09.HDTV.x264.Malay
   Majulah sari kata untuk negara..4 years ago
   1. 40.5KB
   Malay
   1. Game.of.Thrones.S05E10.HDTV.x264- Malay
   Episod terakhir untuk musim ini.. T_T4 years ago
   1. 40.5KB
   Korean
   1. Game.of.Thrones.S05(complete).720p.HDTV.x264-IMMERSE
   4 years ago
   1. 65.5KB
   2. 127.5KB
   3. 136.7KB
   4. 116.6KB
   5. 123.2KB
   6. 128.4KB
   7. 142.5KB
   8. 127.2KB
   9. 103.3KB
   10. 116.6KB
   Korean
   1. Game.of.Thrones.S05.BDRip.x264-DEMAND
   sub2smi by ScsiC4 years ago
   1. 66.8KB
   2. 80.5KB
   3. 84.3KB
   4. 63.5KB
   5. 70.1KB
   6. 68.2KB
   7. 74.8KB
   8. 70.2KB
   9. 53KB
   10. 61.4KB
   Korean
   1. Game.of.Thrones.S05E01.1080p.HDTV.x264-BATV
   FRED님의 제작하신 자막입니다. (출처 : http://www.itsfred.kr/)4 years ago
   1. 41.6KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05.1080p.HDTV.x264-BATV
   SEASON COMPLETE | SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 44.9KB
   2. 52.8KB
   3. 55.1KB
   4. 42KB
   5. 44.2KB
   6. 43.7KB
   7. 48.5KB
   8. 45.8KB
   9. 35.1KB
   10. 38.6KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05.720p.HDTV.x264
   SEASON COMPLETE | SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 44.9KB
   2. 47.7KB
   3. 52.8KB
   4. 52.8KB
   5. 55.5KB
   6. 55.1KB
   7. 44.2KB
   8. 43.7KB
   9. 46.4KB
   10. 51.6KB
   11. 48.5KB
   12. 45.8KB
   13. 45.8KB
   14. 48.4KB
   15. 35.2KB
   16. 35.1KB
   17. 38.6KB
   18. 41.3KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E01.1080p.HDTV.x264-BATV
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 44.9KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E01.1080p.PROPER.HDTV.x264.DD5.1-RARBG
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 44.9KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E01.The.Wars.to.Come.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
   2. Game.of.Thrones.S05E01.The.Wars.to.Come.720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA
   3. Game.of.Thrones.S05E01.The.Wars.to.Come.1080p.WEB-DL.6CH.x265.HEVC-PSA
   4. Game.of.Thrones.S05E01.The.Wars.to.Come.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 44.9KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x264-Xclusive
   2. Game.of.Thrones.S05E01.WEBRip.XviD-FUM
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 44.9KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E02.720p.HDTV.x264-IMMERSE
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 55.5KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-Xclusive
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 52.7KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.720p.HDTV.x264-KILLERS
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 52.8KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E02.PROPER.720p.HDTV.x264-BATV
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 52.8KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E02.The.House.of.Black.and.te.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
   2. Game.of.Thrones.S05E02.The.House.of.Black.and.White.720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA
   3. Game.of.Thrones.S05E02.The.House.of.Black.and.White.1080p.WEB-DL.6CH.x265.HEVC-PSA
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 52.7KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x264-OSEC
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 55.1KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x264-KILLERS
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 55.1KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x264-Xclusive
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 55.1KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E03gh.Sparrow.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 55.1KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E04.1080p.HDTV.x264-BATV
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 42KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-Xclusive
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 42KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E04.Sons.of.the.Harpy.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 42KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E05.1080p.HDTV.x264-BATV
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 44.2KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.x264-OSEC
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 44.2KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.x264-ASAP
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 46.7KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E05.Kill.the.Boy.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 44.2KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x264-IMMERSE
   2. Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.x264-ASAP
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 46.4KB
   2. 46.4KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E06.INTERNAL.720p.HDTV.x264-BATV
   2. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 43.7KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E06.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 43.7KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E06.Unbowed.Unbent.Unbroken.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 43.6KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264-0SEC
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 48.5KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264-IMMERSE
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 51.6KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E07.HDTV.x264-ASAP
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 51.6KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E07.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 48.5KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E07.The.Gift.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 48.5KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x264-TOPKEK
   2. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 48.4KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E08.Hardhome.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 45.8KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E08.HDTV.x264-KILLERS
   2. Game.of.Thrones.S05E08.PROPER.720p.HDTV.x264-0SEC
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 45.8KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E09.720p.HDTV.x264-OSEC
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 35.2KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E09.PROPER.HDTV.x264-KILLERS
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 35.1KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E09.WEB-DL
   SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 35.1KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E10.720p.HDTV.x264-OSEC
   SEASON FINALE | SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 38.6KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E10.720p.HDTV.x264-IMMERSE
   2. Game.of.Thrones.S05E10.720p.HDTV.x264-TOPKEK
   SEASON FINALE | SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 41.3KB
   Italian
   1. Game.of.Thrones.S05E10.HDTV.x264-KILLERS
   SEASON FINALE | SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory4 years ago
   1. 38.5KB
   Indonesian
   1. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264
   Indonesian Subtitle, Selamat Menonton4 years ago
   1. 54.1KB
   Indonesian
   1. Game.of.Thrones.S05E05.720p.HDTV
   durasi 00:56:384 years ago
   1. 47.4KB
   Indonesian
   1. Game.of.Thrones.S05E06.All.HDTV
   durasi 00:55:22 ( highlight)4 years ago
   1. 48.4KB
   Indonesian
   1. Game.of.Thrones.S05E08.HDTV.x264-KILLERS-[Tanpa-Highlight]
   2. Game.of.Thrones.S05E08.1080p.HDTV.x264-BATV-[Tanpa-Highlight]
   MANUAL TRANSLATE. Cocok untuk: Game.of.Thrones.S05E08.HDTV.x264-KILLERS Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x264-0SEC Game.of.Thrones.S05E08.1080p.HDTV.x264-BATV Spek: -> Maks 2 baris. -> Maks 45 karakter per baris. -> Terjemahan disesuaikan kontek cerita. -> Tested di PC & HD Media Player.4 years ago
   1. 45.2KB
   2. 45.2KB
   3. 45.2KB
   Indonesian
   1. Game.of.Thrones_S05E02_The.House.of.Black.and.White
   Terjemahan dari www.addic7ed.com, Transcript by honeybunny & explosiveskull. Jangan lupa di-rate.4 years ago
   1. 53.8KB
   Indonesian
   1. Game.of.Thrones_S05E03_High.Sparrow
   Terjemahan dari www.addic7ed.com, Transcript by honeybunny & explosiveskull. Silakan di-rate.4 years ago
   1. 56.6KB
   Indonesian
   1. Game.of.Thrones_S05E04_The.Sons.of.the.Harpy
   Terjemahan sub dari www.addic7ed.com, Transcript by honeybunny & explosiveskull. Silakan di-rate.4 years ago
   1. 42.6KB
   Indonesian
   1. Game-of-Thrones-S05E07-HDTV-GODSerial
   Resync sub milik triyo4 years ago
   1. 56.2KB
   Indonesian
    4 years ago
    1. 2KB
    2. 2.6KB
    Indonesian
    1. Game of Thrones S05E02 720p HDTV 375MB nItRo [REGULER] [TANPA-HIGHLIGHT]
    Resync dari binex IDFL™ SubsCrew4 years ago
    1. 51.7KB
    Indonesian
    1. Game of Thrones S05E04 HDTV
    4 years ago
    1. 41.9KB
    Indonesian
    1. Game of Thrones S05E05 720p HDTV AAC x264 [Tanpa Highlight]
    Terjemahan manual...iseng2 aja.4 years ago
    1. 48.7KB
    Indonesian
    1. Game of Thrones S05E05 HDTV x264
    4 years ago
    1. 46.4KB
    Indonesian
    1. Game of Thrones_S05E10_Mother’s Mercy.720 (Tanpa preview episode sebelumnya)
    Terjemahan sub English dari addic7ed.com. Dialog dengan bahasa Valeryan belum diterjemahkan.4 years ago
    1. 40.7KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05.720p.BluRay.x264-DEMAND
    The North remembers...4 years ago
    1. 45.6KB
    2. 51.3KB
    3. 56.9KB
    4. 43.2KB
    5. 44.5KB
    6. 47.1KB
    7. 46.2KB
    8. 47.9KB
    9. 34.7KB
    10. 38.5KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E00.A.Day.in.the.Life.720p.HDTV.x264-BATV
    translate dr elderman, manual berbantukan google. thx4 years ago
    1. 43.1KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.1080p.PROPER.HDTV.x264.DD5.1-RARBG
    Resync punya akang glasscastle4 untuk release Game.of.Thrones.S05E01.1080p.PROPER.HDTV.x264.DD5.1-RARBG4 years ago
    1. 47.6KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.All-HDTV.x264 (versi premiere)
    Versi premiere. Penyempurnaan dari versi glasscastle. Mengembalikan istilah-istilah yang tidak perlu diterjemahkan.4 years ago
    1. 51.9KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.720p.HDTV.x264-IMMERSE.ALL-HDTV
    2. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x264-ASAP
    MANUAL TRANSLATE. Cocok untuk semua HDTV. HDTV-ASAP-DIMENSION. Tested: Game.of.Thrones.S05E01.720p.HDTV.x264-IMMERSE.mkv Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x264-ASAP.mp4 Spek: - 2 baris per tayang. - Panjang per baris maks 45 karakter. - Terjemahan disesuaikan konteks cerita. Kasih masukan & Rate good plz.4 years ago
    1. 47.5KB
    2. 47.5KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x264-Xclusive-1
    MANUAL TRANSLATE. Cocok untuk Versi Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x264-Xclusive.mp4 Spek: - 2 baris per tayang. - Panjang per baris maks 45 karakter. - Terjemahan disesuaikan konteks cerita. Kasih masukan & Rate good plz.4 years ago
    1. 44.8KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.The.War.To.Come.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    Versi Penambahan agan b i n e x - IDFL4 years ago
    1. 47KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.The.War.To.Come.HDTV.x264-Xclusive
    Penambahan dari agan glasscastle | I D F L Subs4 years ago
    1. 49.5KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.The.Wars.to.Come.HDTV.HEVC.x265 (LEAK)
    Member of IDFL4 years ago
    1. 47.5KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.WEBRip.XviD-FUM
    Penyempurnaan milik suhu glasscastle44 years ago
    1. 48.7KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.(2015).PROPER/INTERNAL-HDTV(REGULAR)
    Untuk versi HDTV - INTERNAL/PROPER-BATV-PSA-T.E. Resync dari sub milik = binex = Durasi 55:304 years ago
    1. 67.9KB
    2. 48.6KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.720p.BluRay.x264.ShAaNiG
    Resync subtitle milik glasscastle44 years ago
    1. 54.8KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.720p.The.House.of.Black.and.te.HDTV.x264-IMMERSE
    2. Game.of.Thrones.S05E02.720p.The.House.of.Black.and.te.HDTV.x264-IMMERSE [REGULAR]
    Singkronisasi dari Agan binex IDFL™ SubsCrew --- Kontekstual [Untuk tontontan yang berkualitas, di tonton dengan tayangan yang berkualitas, Cocok untuk Penggemar berat Game of Thrones]4 years ago
    1. 53.3KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.All-HDTV.x264 (regular, bukan leak)
    Koreksi sedikit dari glasscastle yang versi leak. Sinkronisasi dan tambahan subtitle untuk digunakan di versi premiere.4 years ago
    1. 58KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.720p.HDTV.x264-IMMERSE-[REGULAR]
    2. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-ASAP
    MANUAL TRANSLATE. [REGULAR] Cocok untuk semua HDTV. Tested: Game.of.Thrones.S05E02.720p.HDTV.x264-IMMERSE Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-ASAP Spek: - 2 baris per tayang. - Panjang per baris maks 45 karakter. - Terjemahan disesuaikan konteks cerita. Kasih masukan & Rate good plz.4 years ago
    1. 53KB
    2. 53KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-Xclusive
    4 years ago
    1. 54.6KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-Xclusive
    Penyempurnaan milik suhu Apollo_13 & glasscastle4 untuk versi ini.4 years ago
    1. 56.4KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-Xclusive-2
    MANUAL TRANSLATE. Cocok untuk Versi Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-Xclusive.mp4 Spek: - 2 baris per tayang. - Panjang per baris maks 45 karakter. - Terjemahan disesuaikan konteks cerita. Kasih masukan & Rate good plz.4 years ago
    1. 50.7KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.The.House.of.Black.And.te.WEBRip.XviD-FUM
    Penambahan dari agan glasscastle | I D F L4 years ago
    1. 113.9KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.The.House.of.Black.and.White.INTERNAL.720p.HDTV.HEVC.x265
    Member of IDFL4 years ago
    1. 53.6KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E03.720p.BluRay.x264.ShAaNiG
    Resync dr subtitle milik jacksam4 years ago
    1. 54.6KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x264-0SEC-[REGULAR]
    2. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x264-KILLERS-[REGULAR]
    MANUAL TRANSLATE. [REGULAR] Cocok untuk semua HDTV. Tested: Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x264-0SEC Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x264-KILLERS Spek: - Penyempurnaan dari Versi leak (Xclusive). - 2 baris per tayang. - Maks 45 karakter per baris. - Terjemahan disesuaikan kontek cerita. - Tested di PC & HD Media Player. Rate good plz.4 years ago
    1. 54.6KB
    2. 54.6KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x264-Xclusive-3
    MANUAL TRANSLATE. Cocok untuk Versi LEAK. Tested: Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x264-Xclusive Spek: - Terjemahan Manual. - 2 baris per tayang. - Panjang per baris maks 45 karakter. - Terjemahan disesuaikan konteks cerita. Kasih masukan & Rate good plz.4 years ago
    1. 54.7KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E03.High.Sparrow.720p.HDTV.HEVC.x265
    http://IDFL.me4 years ago
    1. 56.3KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E03.High.Sparrow.720p.hdtv.x264-0sec[REGULER]
    Singkronisasi dari Agan binex IDFL™ SubsCrew --- Kontekstual [Untuk tontontan yang berkualitas, di tonton dengan tayangan yang berkualitas, Cocok untuk Penggemar berat Game of Thrones][REGULER]4 years ago
    1. 55.5KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E03.WEBRip.XviD-FUM
    Penyempurnaan milik suhu Apollo_134 years ago
    1. 57.6KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E04.720p.BluRay.x264.ShAaNiG
    Resync subtitle milik jacksam4 years ago
    1. 43.1KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-ASAP (regular, bukan leak)
    2. Game.of.Thrones.S05E04.All-HDTV.x264 (regular, bukan leak)
    Sinkronisasi dan koreksi dari versi Apollo_13.4 years ago
    1. 45.7KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-ASAP-[REGULAR]
    MANUAL TRANSLATE. [REGULAR] Cocok untuk Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-ASAP.mp4 Spek: - Penyempurnaan dari Versi leak (Xclusive). - Maks 2 baris. - Maks 45 karakter per baris. - Terjemahan disesuaikan kontek cerita. - Tested di PC & HD Media Player. Rate good plz.4 years ago
    1. 43KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-Xclusive-4-[LEAK]
    MANUAL TRANSLATE. Cocok untuk versi HDT VXclusive [LEAK]. Tested: Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-Xclusive.mp4 Spek: - Untuk Versi leak (Xclusive). - Maks 2 baris per tayang. - Maks 45 karakter per baris. - Terjemahan disesuaikan kontek cerita. - Tested di PC & HD Media Player. Rate good plz.4 years ago
    1. 40.5KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.x264-0SEC-[REGULAR]
    2. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.XviD-FUM-[REGULAR]
    3. Game.of.Thrones.S05E04.INTERNAL.HDTV.x264-BATV-[REGULAR]
    MANUAL TRANSLATE. [REGULAR] Cocok untuk Game.of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.x264-0SEC Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.XviD-FUM Game.of.Thrones.S05E04.INTERNAL.HDTV.x264-BATV Spek: - Maks 2 baris. - Maks 45 karakter per baris. - Terjemahan disesuaikan kontek cerita. - Tested di PC & HD Media Player. Rate good plz.4 years ago
    1. 40.5KB
    2. 40.5KB
    3. 40.5KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E04.The.Sons.of.the.Harpy.720p.hdtv.x264-0sec.[REGULER-HIGHLIGHT}
    Singkronisasi dari Agan binex IDFL™ SubsCrew --- Kontekstual [Untuk tontontan yang berkualitas, di tonton dengan tayangan yang berkualitas, Cocok untuk Penggemar berat Game of Thrones][REGULER]4 years ago
    1. 43.1KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E04.WEBRip.XviD-FUM
    Penyempurnaan milik suhu Apollo_134 years ago
    1. 42.9KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E05.@aspdrs
    Tanpa highlights.4 years ago
    1. 46KB
    2. 64.1KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E05.720p.BluRay.x264.ShAaNiG
    resync subtitle milik jacksam4 years ago
    1. 46.5KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.x264-ASAP
    durasi 00:58:214 years ago
    1. 50.4KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.x264-ASAP.Indonesia ( HIghlight)
    Terjemahan manual..iseng2 aja4 years ago
    1. 51.5KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.x264-ASAP-[HIGHLIGHT]
    MANUAL TRANSLATE. [HIGHLIGHT] Cocok untuk Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.x264-ASAP.mp4 Spek: - Maks 2 baris. - Maks 45 karakter per baris. - Terjemahan disesuaikan kontek cerita. - Tested di PC & HD Media Player. Rate good plz.4 years ago
    1. 46.4KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.x264-0SEC-[TANPA-HIGHLIGHT]
    2. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.XviD-FUM-[TANPA-HIGHLIGHT]
    3. Game.of.Thrones.S05E05.INTERNAL.HDTV.x264-BATV-[TANPA-HIGHLIGHT]
    MANUAL TRANSLATE. [TANPA-HIGHLIGHT] Cocok untuk: Game.of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.x264-0SEC.mkv Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.XviD-FUM.avi Game.of.Thrones.S05E05.INTERNAL.HDTV.x264-BATV.mp4 Spek: - Maks 2 baris. - Maks 45 karakter per baris. - Terjemahan disesuaikan kontek cerita. - Tested di PC & HD Media Player. Rate good plz.4 years ago
    1. 44KB
    2. 44KB
    3. 44KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E05.Kill.The.Boy.1080p.HDTV.x264-BATV-IN
    Singkronisasi dari Agan binex IDFL™ SubsCrew --- Kontekstual [Untuk tontontan yang berkualitas, di tonton dengan tayangan yang berkualitas, Cocok untuk Penggemar berat Game of Thrones, di lengkapi Kamus Game of Thrones][REGULER][Tanpa Highlight]4 years ago
    1. 46.2KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E06.720p.BluRay.x264.ShAaNiG
    Resync subtitle milik jacksam4 years ago
    1. 45.6KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.x264
    4 years ago
    1. 49.5KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.x264-ASAP-[HIGHLIGHT]
    2. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x264-IMMERSE-[HIGHLIGHT]
    3. Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.XviD-FUM-[HIGHLIGHT]
    MANUAL TRANSLATE. [HIGHLIGHT] Cocok untuk Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.x264-ASAP. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x264-IMMERSE. Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.XviD-FUM. Spek: -> Maks 2 baris. -> Maks 45 karakter per baris. -> Terjemahan disesuaikan kontek cerita. -> Tested di PC & HD Media Player. -> Rate good plz.4 years ago
    1. 45.5KB
    2. 45.5KB
    3. 45.5KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E06.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
    durasi 00:53:38 (- highlight)4 years ago
    1. 45.6KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E06.INTERNAL.HDTV.x264-BATV-[TANPA-HIGHLIGHT]
    MANUAL TRANSLATE. [TANPA-HIGHLIGHT] Cocok untuk Game.of.Thrones.S05E06.INTERNAL.HDTV.x264-BATV Spek: -> Maks 2 baris. -> Maks 45 karakter per baris. -> Terjemahan disesuaikan kontek cerita. -> Tested di PC & HD Media Player. -> Rate good plz.4 years ago
    1. 42.9KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E07.720p.BluRay.x264.ShAaNiG
    resync subtitle milik jacksam4 years ago
    1. 50.2KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264-0SEC/BATV/ShAaNiG
    durasi 00:58:47 (- highlight)4 years ago
    1. 50.5KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E07.HDTV.x264-ASAP/Ozlem/IMMERSE
    durasi 01:00:29 ( highlight)4 years ago
    1. 54KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264-IMMERSE-[HIGHLIGHT]
    2. Game.of.Thrones.S05E07.HDTV.x264-ASAP-[HIGHLIGHT]
    3. Game.of.Thrones.S05E07.HDTV.XviD-FUM-[HIGHLIGHT]
    MANUAL TRANSLATE. [HIGHLIGHT] Cocok untuk: Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264-IMMERSE Game.of.Thrones.S05E07.HDTV.x264-ASAP Game.of.Thrones.S05E07.HDTV.XviD-FUM Spek: -> Maks 2 baris. -> Maks 45 karakter per baris. -> Terjemahan disesuaikan kontek cerita. -> Tested di PC & HD Media Player. Rate good plz.4 years ago
    1. 50.2KB
    2. 50.2KB
    3. 50.2KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264-0SEC-[TANPA-HIGHLIGHT]
    2. Game.of.Thrones.S05E07.INTERNAL.HDTV.x264-BATV-[TANPA-HIGHLIGHT]
    MANUAL TRANSLATE. [TANPA-HIGHLIGHT] Spek: -> Maks 2 baris. -> Maks 45 karakter per baris. -> Terjemahan disesuaikan kontek cerita. -> Tested di PC & HD Media Player. Rate good plz.4 years ago
    1. 47.2KB
    2. 47.2KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E07.The.Gift.1080p.HDTV.x264-BATV
    2. [REGULER}.[Tanpa Highlight].[1080p]
    Singkronisasi dari Agan binex IDFL™ SubsCrew --- Kontekstual [Untuk tontontan yang berkualitas, di tonton dengan tayangan yang berkualitas, Cocok untuk Penggemar berat Game of Thrones, di lengkapi Kamus Game of Thrones][REGULER][Tanpa Highlight]4 years ago
    1. 53.6KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E08.720p.BluRay.x264.ShAaNiG
    resync subtitle milik jacksam4 years ago
    1. 45.1KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x264-0SEC [Tanpa-Highlight]
    MANUAL TRANSLATE. Cocok untuk: Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x264-0SEC Spek: -> Maks 2 baris. -> Maks 45 karakter per baris. -> Terjemahan disesuaikan kontek cerita. -> Tested di PC & HD Media Player.4 years ago
    1. 45.1KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E08.Hardhome
    Terjemahan dari subtitle English dari addic7ed. Silakan di-rate.4 years ago
    1. 53.8KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E08.Hardhome.1080p.HDTV.x264-BATV
    2. [Tanpa Highlight][1080p]
    Singkronisasi dari Agan binex IDFL™ SubsCrew --- Kontekstual [Untuk tontontan yang berkualitas, di tonton dengan tayangan yang berkualitas, Cocok untuk Penggemar berat Game of Thrones]4 years ago
    1. 46.2KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E08.HDTV.x264/x265
    durasi 00:59:59 (no highlight)4 years ago
    1. 49.2KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E08.HDTV.XviD-FUM-[Highlight]
    MANUAL TRANSLATE. Sudah di coba untuk file: Game.of.Thrones.S05E08.HDTV.XviD-FUM.avi Spek: -> Maks 2 baris. -> Maks 45 karakter per baris. -> Terjemahan disesuaikan kontek cerita. -> Tested di PC & HD Media Player. Rate good plz.4 years ago
    1. 47.4KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E09.720p.BluRay.x264.ShAaNiG
    Resync subtitle milik jacksam4 years ago
    1. 37.1KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E09.HDTV.x264-ASAP-[HIGHLIGHT]
    2. Game.of.Thrones.S05E09.HDTV.XviD-FUM-[HIGHLIGHT]
    MANUAL TRANSLATE. [HIGHLIGHT] Spek: -> Maks 2 baris. -> Maks 45 karakter per baris. -> Terjemahan disesuaikan kontek cerita. -> Tested di PC & HD Media Player. Mencerahkan Bukan Membuat Bingung Penonton. Selamat Menyaksikan....4 years ago
    1. 37.1KB
    2. 37.1KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E09.720p.HDTV.x264-0SEC-[TANPA-HIGHLIGHT]
    2. Game.of.Thrones.S05E09.PROPER.HDTV.x264-KILLERS-[TANPA-HIGHLIGHT]
    3. Game.of.Thrones.S05E09.INTERNAL.HDTV.x264-BATV-[TANPA-HIGHLIGHT]
    MANUAL TRANSLATE. [TANPA-HIGHLIGHT] Cocok untuk: Game.of.Thrones.S05E09.720p.HDTV.x264-0SEC Game.of.Thrones.S05E09.PROPER.HDTV.x264-KILLERS Game.of.Thrones.S05E09.INTERNAL.HDTV.x264-BATV Spek: -> Maks 2 baris. -> Maks 45 karakter per baris. -> Terjemahan disesuaikan kontek cerita. -> Tested di PC & HD Media Player. Mencerahkan Bukan Membuat Bingung Penonton. Selamat Menyaksikan....4 years ago
    1. 34.1KB
    2. 34.1KB
    3. 34.1KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E10.720p.BluRay.x264.ShAaNiG
    resync subtitle dr jacksam4 years ago
    1. 41.2KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E10.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    Resync sub Eps 10 milik TRIYO, untuk versi 720p HDTV IMMERSE. Khusus untuk eps. yg ada highlights di awal.4 years ago
    1. 41.2KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E10.HDTV.x264-KILLERS-[Tanpa-HIGHLIGHT]
    2. Game.of.Thrones.S05E10.720p.HDTV.x264-0SEC-[Tanpa-HIGHLIGHT]
    MANUAL TRANSLATE. [Tanpa-HIGHLIGHT] Spek: -> Maks 2 baris. -> Maks 45 karakter per baris. -> Terjemahan disesuaikan kontek cerita. -> Tested di PC & HD Media Player. Timing Pass Mantapss Mencerahkan Bukan Membuat Bingung Penonton. Selamat Menyaksikan....4 years ago
    1. 38.7KB
    2. 38.7KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.S05E10.720p.HDTV.x264-IMMERSE-[HIGHLIGHT]
    2. Game.of.Thrones.S05E10.HDTV.XviD-FUM-[HIGHLIGHT]
    MANUAL TRANSLATE. [HIGHLIGHT] Spek: -> Maks 2 baris. -> Maks 45 karakter per baris. -> Terjemahan disesuaikan kontek cerita. -> Tested di PC & HD Media Player. Timing Pass Mantapss Mencerahkan Bukan Membuat Bingung Penonton. Selamat Menyaksikan....4 years ago
    1. 41.1KB
    2. 41.1KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones.Season.5[COMPLETE]720p.BluRay-DEMAND
    2. Game.of.Thrones.Season.5[COMPLETE]720p.BluRay.x264.ShAaNiG
    JUST RESYNC. Complete Season 5 720p BluRay DEMAND (No Highlight). All Credit to original Translator: TEPERIYO. Enjoy!4 years ago
    1. 45KB
    2. 52KB
    3. 54KB
    4. 40.4KB
    5. 44.7KB
    6. 44.6KB
    7. 49.2KB
    8. 48.3KB
    9. 35.5KB
    10. 38.2KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones_S05E09_The.Dance of.Dragons
    Tanpa intro episode sebelumnya. Terjemahan dari sub yang ada di film-nya di 300mb films.4 years ago
    1. 50.6KB
    Indonesian
    1. Game.of.Thrones_S05E09_The.Dance.of.Dragons.HDTV.x264-ASAP.
    Terjemahan dari sub-nya elderman. Silakan di-rate4 years ago
    1. 50.1KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E01-ALL-HDTV-Dengan-Highlight
    Sedikit perbaikan...4 years ago
    1. 51.8KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E01-All-HDTV-WEBRIP-Tanpa-highlight
    Perbaikan Timing... Selamat menikmati...4 years ago
    1. 48KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E01-All-HDTV-x264-[PREMIERE]
    4 years ago
    1. 46.4KB
    2. 46.1KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E01-All-WEB-DL-x264
    4 years ago
    1. 43.2KB
    2. 43KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E01-HDTV-x264-Xclusive-&-WEBRIP-[LEAK]
    4 years ago
    1. 43.2KB
    2. 43KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E01-The-Wars-To-Come-SEMUA-HDTV (Premiere).x264.glasscastle
    I D F L @glasscastle please..rate sync dan penambahan dialog untuk versi reguler/premiere resmi (bukan versi leak)4 years ago
    1. 51.5KB
    2. 138B
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E01-The-Wars-to-Come-SEMUA-WEB-DL (PREMIERE)
    Subtitle Bhs. Indonesia Ep. 01. Resync dari glasscastle (glasscastle4) oleh TooN. Cocok utk. 720p.WEB-DL.NTb, 1080p.WEB-DL.NTb, 720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam, 720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA, 1080p.WEB-DL.6CH.x265.HEVC-PSA, 720p.WEB-DL.6CH.H264-TH4 years ago
    1. 48.8KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E01-The-Wars-To-Come-SEMUA-HDTV (Leak).x264
    2. Game-of-Thrones-S05E01-The-Wars-To-Come-SEMUA-WEBRip (Leak).x264
    I D F L @glasscastle please..rate (ini untuk versi leak, untuk versi resmi download yang satunya)4 years ago
    1. 48.5KB
    2. 48.5KB
    3. 55.6KB
    4. 55.6KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E02-ALL-HDTV-REGULER
    Termasuk cuplikan dan bahasa Valyrian4 years ago
    1. 58.5KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E02-All-HDTV-x264-[REGULER]
    4 years ago
    1. 51.7KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E02-ALL-HDTV-Xclusive4iPT-Leak
    Termasuk bahasa Valyrian...4 years ago
    1. 55.5KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E02-HDTV-x264-&-WEBRIP-[LEAK]
    4 years ago
    1. 49.3KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E02-The-House-of-Black-and-White-SEMUA-HDTV (Leak).x264.glasscastle
    I D F L @glasscastle please..rate (untuk versi leak)4 years ago
    1. 54.9KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E02-The-House-of-Black-and-White-SEMUA-WEB-DL
    Subtitle Bhs. Indonesia Ep. 02. Resync dari binex oleh TooN. Cocok utk. 720p.WEB-DL.NTb, 1080p.WEB-DL.NTb, 720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA, 1080p.WEB-DL.6CH.x265.HEVC-PSA4 years ago
    1. 48.4KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E03-HDTV-KILLERS-mSD.REGULER
    Selamat menikmati...4 years ago
    1. 61.1KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E03-HDTV-x264-&-WEBRIP-[LEAK]
    4 years ago
    1. 53.3KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E03-HDTV-x264-&-x265-[REGULER]
    4 years ago
    1. 53.3KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E03-HDTV-Xclusive-LEAK
    Selamat menikmati...4 years ago
    1. 57.5KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E03-WEB-DL-x264-&-x265-[REGULER]
    Subtitle Bhs. Indonesia Ep. 03. Resync dari binex oleh TooN. Cocok utk. 720p.WEB-DL.TooN, 720p.WEB-DL.NTb, 1080p.WEB-DL.NTb, 720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA, 1080p.WEB-DL.6CH.x265.HEVC-PSA4 years ago
    1. 53.4KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E04-HDTV-ASAP-REGULER
    Termasuk cuplikan episode sebelumnya...4 years ago
    1. 48.4KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E04-HDTV-x264-&-265-TANPA-HIGHLIGHT
    4 years ago
    1. 39KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E04-HDTV-x264-&-WEBRIP-[LEAK]
    4 years ago
    1. 39KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E04-HDTV-x264-[HIGHLIGHT]
    4 years ago
    1. 41.4KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E04-HDTV-Xclusive-LEAK
    Tanpa cuplikan episode sebelumnya...4 years ago
    1. 43KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E04-WEB-DL-x264-&-x265-[REGULER]
    Subtitle Bhs. Indonesia Ep. 04. Resync dari binex oleh TooN. Cocok utk. 720p.WEB-DL.TooN, 720p.WEB-DL.NTb, 1080p.WEB-DL.NTb, 720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA, 1080p.WEB-DL.6CH.x265.HEVC-PSA4 years ago
    1. 39.1KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E05-HDTV-[Highlight]
    4 years ago
    1. 46.5KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E05-HDTV-[Tanpa-Highlight]
    4 years ago
    1. 44.4KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E05-Semua-HDTV
    Dengan cuplikan episode sebelumnya...4 years ago
    1. 51.1KB
    Indonesian
    1. Game-of-thrones-s05e05-Semua-HDTV-Tanpa-Cuplikan
    Tanpa cuplikan episode sebelumnya... Untuk versi mHD, mSD, FUM, AFG, BATV, RMTeam, PSA,Ozlem, 0Sec...4 years ago
    1. 48KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E05-WEB-DL-x264-&-x265
    Subtitle Bhs. Indonesia Ep. 05. Resync dari binex oleh TooN. Cocok utk. 720p.WEB-DL.TooN, 720p.WEB-DL.NTb, 1080p.WEB-DL.NTb, 720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA, 1080p.WEB-DL.6CH.x265.HEVC-PSA4 years ago
    1. 44.5KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E06.Unbowed,.Unbent,.Unbroken.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-BATV-INA
    Singkronisasi dari Agan binex IDFL™ SubsCrew --- Kontekstual [Untuk tontontan yang berkualitas, di tonton dengan tayangan yang berkualitas, Cocok untuk Penggemar berat Game of Thrones, di lengkapi Kamus Game of Thrones][REGULER][Tanpa Highlight]4 years ago
    1. 45.7KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E06-HDTV-[Highlight]
    4 years ago
    1. 45.8KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E06-HDTV-[Tanpa-Highlight]
    IDFL™ SubsCrew4 years ago
    1. 43.2KB
    2. 43.2KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E06-HDTV-[Tanpa-Highlight]
    4 years ago
    1. 43.2KB
    2. 43.2KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E06-Semua-HDTV
    Versi asli ASAP, dengan cuplikan episode sebelumnya. Seharusnya sesuai untuk : Immerse, AFG, mSD, RMTeam, HEVC-PSA, Ozlem4 years ago
    1. 51.1KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E06-Semua-HDTV-Tanpa Cuplikan
    Tanpa cuplikan episode sebelumnya. Untuk versi : Internal-BATV, BATV4 years ago
    1. 47.8KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E06-WEB-DL-x264-&-x265
    Subtitle Bhs. Indonesia Ep. 06. Resync dari binex oleh TooN. Cocok utk. 720p.WEB-DL.TooN, 720p.WEB-DL.NTb, 1080p.WEB-DL.RARBG, 720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA, 1080p.WEB-DL.6CH.x265.HEVC-PSA4 years ago
    1. 43.3KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E07-Semua-HDTV
    Versi Asli ASAP4 years ago
    1. 56.4KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E07-Semua-HDTV-[Highlight]
    4 years ago
    1. 50.6KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E07-Semua-HDTV-[Tanpa-Highlight]
    4 years ago
    1. 47.8KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E07-Semua-HDTV-Tanpa Cuplikan
    Tanpa cuplikan episode sebelumnya...4 years ago
    1. 52.8KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E07-WEB-DL-x264-&-x265
    Subtitle Bhs. Indonesia Ep. 07. Resync dari binex oleh TooN. Cocok utk. 720p.WEB-DL.TooN, 720p.WEB-DL.NTb, 1080p.WEB-DL.RARBG, 720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA, 1080p.WEB-DL.6CH.x265.HEVC-PSA4 years ago
    1. 47.9KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E08-Semua-HDTV
    Selamat menikmati... Versi asli : Killers4 years ago
    1. 51.9KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E08-Semua-HDTV-[Highlight]
    4 years ago
    1. 46.7KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E08-Semua-HDTV-[Tanpa-Highlight]
    4 years ago
    1. 44.3KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E08-WEB-DL-x264-&-x265
    Subtitle Bhs. Indonesia Ep. 08. Resync dari binex oleh TooN. Cocok utk. 720p.WEB-DL.TooN, 720p.WEB-DL.NTb, 1080p.WEB-DL.RARBG, 720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA, 1080p.WEB-DL.6CH.x265.HEVC-PSA4 years ago
    1. 44.4KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E09-HDTV-Highlight
    Dengan cuplikan episode sebelumnya. Versi asli ASAP dan FUM Silahkan dipilih yang sesuai, ada sedikit perbedaan.4 years ago
    1. 41.8KB
    2. 41.7KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E09-HDTV-Tanpa Highlight
    Tanpa cuplikan episode sebelumnya. Versi asli : PROPER KILLERS. Cocok juga untuk versi BATV, info dari bang Najip...4 years ago
    1. 38.2KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E09-Semua-HDTV-[Highlight]
    4 years ago
    1. 36.6KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E09-Semua-HDTV-[Tanpa-Highlight]
    4 years ago
    1. 33.6KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E09-WEB-DL-x264-&-x265
    Subtitle Bhs. Indonesia Ep. 09. Resync dari binex oleh TooN. Cocok utk. 720p.WEB-DL.TooN, 720p.WEB-DL.NTb, 720p.WEB-DL.RARBG, 1080p.WEB-DL.RARBG, 720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA, 1080p.WEB-DL.6CH.x265.HEVC-PSA4 years ago
    1. 33.6KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E10
    hanya resinc dari tryo4 years ago
    1. 41.2KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E10-720p-HDTV.x264-IMMERSE
    Resync sub Eps 10 karya TRIYO, untuk versi 720p HDTV IMMERSE. Khusus untuk eps. yg ada "previous highlights" di awal.4 years ago
    1. 41.2KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E10-HDTV-Highlight
    Versi asli : FUM. Cocok juga untuk IMMERSE. Request dari agan Teh Kotak...4 years ago
    1. 43.8KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E10-Semua-HDTV-[Highlight]
    4 years ago
    1. 38.3KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E10-Semua-HDTV-[Tanpa-Highlight]
    4 years ago
    1. 35.7KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E10-Semua-HDTV-Tanpa Highlight
    Tanpa cuplikan episode sebelumnya... Versi asli : KILLERS4 years ago
    1. 41.3KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-S05E10-WEB-DL-x264-&-x265
    Subtitle Bhs. Indonesia Ep. 10. Resync dari binex oleh TooN. Cocok utk. 720p.WEB-DL.TooN, 720p.WEB-DL.NTb, 720p.WEB-DL.RARBG, 1080p.WEB-DL.RARBG, 720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA, 1080p.WEB-DL.6CH.x265.HEVC-PSA4 years ago
    1. 35.8KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-Season 5-Semua HDTV-Highlight
    Revisi beberapa istilah. Silahkan diganti jika tidak berkenan.4 years ago
    1. 51.9KB
    2. 58.3KB
    3. 61.1KB
    4. 51KB
    5. 51.2KB
    6. 51.2KB
    7. 56.4KB
    8. 54.4KB
    9. 41.8KB
    10. 41.7KB
    11. 43.7KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-Season 5-Semua HDTV-Tanpa Highlight
    Revisi beberapa istilah. Bisa diganti jika tidak berkenan.4 years ago
    1. 47.9KB
    2. 55.4KB
    3. 57.3KB
    4. 42.9KB
    5. 47.9KB
    6. 47.7KB
    7. 52.7KB
    8. 51.7KB
    9. 38.1KB
    10. 41.1KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-SEASON-05-COMPLETE-HDTV-720p-IMMERSE-0SEC
    MANUAL TRANSLATE. Complete Season 5 All HDTV 720p IMMERSE dan 0SEC. Best File untuk versi HD. >> Penyempurnaan dari subtitle yang di upload sebelumnya. >> Timing Pass Mantapss... >> Semoga mencerahkan dan tidak Membuat bingung penonton. >> Selamat Menyaksikan Serial Bermutu.4 years ago
    1. 40.7KB
    2. 44KB
    3. 45.6KB
    4. 50.4KB
    5. 45.2KB
    6. 34.1KB
    7. 41.1KB
    8. 47.6KB
    9. 53.2KB
    10. 54.8KB
    Indonesian
    1. Game-of-Thrones-Season-5-COMPLETE-All-BluRay
    http://IDFL.me || Credit to: b i n e x || #ValarMorghulis4 years ago
    1. 86.8KB
    2. 97KB
    3. 106.9KB
    4. 78.2KB
    5. 88.7KB
    6. 86.4KB
    7. 95.3KB
    8. 88.8KB
    9. 67.5KB
    10. 71.5KB
    Hindi
    1. Game.of.Thrones.S05 Complete Bluray Hindi (हिंदी ) Subtitles
    Hindi Subtitle गेम ऑफ़ थ्रोंस अध्याय पंचम पूरा हिंदी में4 years ago
    1. 78.5KB
    2. 93.7KB
    3. 101KB
    4. 75.5KB
    5. 77.2KB
    6. 77.8KB
    7. 86.3KB
    8. 83.4KB
    9. 63.7KB
    10. 70.9KB
    Hebrew
    1. Game.of.Thrones.S05.720p.BluRay.x264-DEMAND
    4 years ago
    1. 37.1KB
    2. 42.7KB
    3. 47.3KB
    4. 34.7KB
    5. 36.4KB
    6. 36.2KB
    7. 38.4KB
    8. 37.3KB
    9. 29.4KB
    10. 29.6KB
    Hebrew
    1. Game.Of.Thrones.S05E03.1080p.HDTV.x264-BATV
    4 years ago
    1. 66.8KB
    Hebrew
    1. Game.Of.Thrones.S05E04.1080p.HDTV.x264
    4 years ago
    1. 51.5KB
    French
    1. Game of Thrones - 05x00 - A Day in the Life.BATV
    4 years ago
    1. 43KB
    French
    1. Game of Thrones - 05x01 - The Wars to Come.Xclusive
    4 years ago
    1. 46.8KB
    French
    1. Game of Thrones - 05x02 - The House of Black and te.Xclusive
    4 years ago
    1. 54.7KB
    French
    1. Game of Thrones - 05x03 -gh Sparrow.Xclusive
    4 years ago
    1. 55.5KB
    French
    1. Game Of Thrones S05 MULTi [1080p] BluRay x264-PopHD
    4 years ago
    1. 38.7KB
    2. 44.7KB
    3. 47.4KB
    4. 36KB
    5. 39.5KB
    6. 38.9KB
    7. 42.9KB
    8. 39.4KB
    9. 30.3KB
    10. 29.6KB
    French
    1. Game.of.Thrones.S05.1080p.BluRay.x264-ROVERS
    2. Game.of.Thrones.S05.720p.BluRay.x264-DEMAND
    3. Game.of.Thrones.S05.BDRip.x264-DEMAND
    Rip Blu-ray zone B4 years ago
    1. 40.8KB
    2. 47.1KB
    3. 50KB
    4. 37.9KB
    5. 41.8KB
    6. 41.1KB
    7. 45.3KB
    8. 41.6KB
    9. 32.1KB
    10. 31.3KB
    French
    1. Game.of.Thrones.S05.BluRay.Z2.FR
    Rip Blu-ray zone 2 français4 years ago
    1. 594B
    2. 40.8KB
    3. 3.1KB
    4. 47.1KB
    5. 1011B
    6. 50KB
    7. 196B
    8. 37.9KB
    9. 1.8KB
    10. 41.8KB
    11. 41.1KB
    12. 45.3KB
    13. 201B
    14. 41.6KB
    15. 1.4KB
    16. 32KB
    17. 609B
    18. 31.3KB
    French
    1. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x264-Xclusive
    visitez www.Film-Uptobox.com4 years ago
    1. 47.6KB
    French
    1. Game.of.Thrones.S05E01.1080p.HDTV.x264-BATV
    2. Game.of.Thrones.S05E01.READNFO.INTERNAL.720p.HDTV.x264-BATV
    3. Game.of.Thrones.S05E01.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
    Rip TV (Z2)4 years ago
    1. 40.9KB
    French
    1. Game.of.Thrones.S05E01.The.Wars.to.Come.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    2. Game.of.Thrones.S05E01.The.Wars.to.Come.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    3. Game.of.Thrones.S05E01.The.Wars.to.Come.480p.WEB-DL.DD5.1.H.264-LoTV
    Rip TV (Z2)4 years ago
    1. 40.9KB
    French
    1. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-Xclusive ==film-uptobox.com==
    visitez www.film-uptobox.com4 years ago
    1. 54.3KB
    French
    1. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x264-Xclusive ==film-uptobox.com
    visitez www.film-uptobox.com4 years ago
    1. 55.9KB
    French
    1. Game.of.Thrones.Season.5.720p.BluRay.x264.ShAaNiG
    4 years ago
    1. 40.9KB
    2. 54.5KB
    3. 48.3KB
    4. 36.5KB
    5. 39.6KB
    6. 40.4KB
    7. 43.5KB
    8. 39.4KB
    9. 29.5KB
    10. 29KB
    French
    1. Game.of.Thrones.Season.5.720p.HDTV.x265.ShAaNiG
    4 years ago
    1. 40.9KB
    2. 54.5KB
    3. 55.2KB
    4. 36.5KB
    5. 39.6KB
    6. 42.8KB
    7. 43.5KB
    8. 39.4KB
    9. 29.5KB
    10. 29KB
    French
    1. Trailer
    Subtitledtrailers.com4 years ago
    1. 1.6KB
    French
    1. Trailer (2015-03-09 Source: Apple)
    Subtitledtrailers.com4 years ago
    1. 1.5KB
    Finnish
    1. Game.of.Thrones.S05E01.1080p.PROPER.HDTV.x264.DD5.1-RARBG
    Ripped af DBRETAiL for www.Danishbits.org4 years ago
    1. 29.4KB
    Finnish
    1. Game.of.Thrones.S05E01.READNFO.INTERNAL.720p.HDTV.x264-BATV
    Ripped af DBRETAiL for www.Danishbits.org4 years ago
    1. 29.4KB
    Finnish
    1. Game.Of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x264-0SEC
    Retail - Rippet og tilpasset af: GREYHOUNDS - www.HoundDawgs.org4 years ago
    1. 37KB
    Finnish
    1. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.x264-0SEC
    Retail - Rippet og tilpasset af: GREYHOUNDS - www.HoundDawgs.org4 years ago
    1. 30.6KB
    Finnish
    1. Game.of.Thrones.S05E05.1080p.HDTV.x264-BATV
    2. Game.Of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.x264-0SEC
    Ripped og synced af DBRETAiL for www.Danishbits.org4 years ago
    1. 32.3KB
    Finnish
    1. Game.of.Thrones.S05E06.1080p.HDTV.x264-BATV
    Retail - Rippet og tilpasset af: GREYHOUNDS - www.HoundDawgs.org4 years ago
    1. 31.1KB
    Finnish
    1. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    Retail - Rippet og tilpasset af: GREYHOUNDS - www.HoundDawgs.org4 years ago
    1. 31.1KB
    Finnish
    1. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264-0SEC
    2. Game.of.Thrones.S05E07.1080p.HDTV.x264-BATV
    Ripped af DBRETAiL for www.Danishbits.org4 years ago
    1. 35.5KB
    Finnish
    1. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x264-0SEC
    2. Game.of.Thrones.S05E08.HDTV.x264-KILLERS
    Ripped af DBRETAiL for www.Danishbits.org4 years ago
    1. 31.9KB
    Finnish
    1. Game.of.Thrones.S05E09.1080p.HDTV.x264-BATV
    Ripped af DBRETAiL for www.Danishbits.org4 years ago
    1. 23.9KB
    Finnish
    1. Game.of.Thrones.S05E09.720p.HDTV.x264-0SEC
    Retail - Rippet og tilpasset af: GREYHOUNDS - www.HoundDawgs.org4 years ago
    1. 23.8KB
    Finnish
    1. Game.of.Thrones.S05E10.1080p.HDTV.x264-BATV
    Retail - Rippet og tilpasset af: GREYHOUNDS - www.HoundDawgs.org4 years ago
    1. 25.8KB
    Finnish
    1. Game.of.Thrones.S05E10.720p.HDTV.x264-0SEC
    Retail - Rippet og tilpasset af: GREYHOUNDS - www.HoundDawgs.org4 years ago
    1. 25.8KB
    Finnish
    1. Game.of.Thrones.S05E10.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    Ripped af DBRETAiL for www.Danishbits.org4 years ago
    1. 25.8KB
    Farsi/Persian
    1. Game of Thrones Season 5 Trailer
    ارائه ای از وسـتروس اولین مرجع فارسی نغمه ای از یخ و آتش4 years ago
    1. 1.5KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05.Complete.ASAP.720p.480p.1080p
    2. Game.of.Thrones.S05.Complete.HDTV.720p.480p.1080p
    3. Game.of.Thrones.S05.Complete.HEVC-INC.720p.480p.1080p
    4. Game.of.Thrones.S05.Complete.IMMERSE.720p.480p.1080p
    5. Game.of.Thrones.S05.Complete.HDTV.KILLERS.720p.480p.1080p
    ►ترجمه و زمانبندی : ◄هادی فارسی- WwW.HFSS.Rozblog.Com4 years ago
    1. 58.2KB
    2. 57.3KB
    3. 61.5KB
    4. 46.3KB
    5. 34.2KB
    6. 53.7KB
    7. 57.2KB
    8. 63KB
    9. 66KB
    10. 69.6KB
    11. 52KB
    12. 55.2KB
    13. 53.8KB
    14. 57.9KB
    15. 57.9KB
    16. 42.3KB
    17. 32.2KB
    18. 532B
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E00.A.Day.in.the.Life.720p.HDTV.x264
    2. Game Of Thrones S05 E00 Behind The Scenes 720p & 480p
    ►منتظر زیرنویس های فصل 5 باشید-پشت صحنه-قسمت 00-ترجمه و زمانبندی : ◄هادی فارسی4 years ago
    1. 52.3KB
    2. 1.7KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.XviD-AFG
    2. Game.of.Thrones.S05E01.720p.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    3. Game.of.Thrones.S05E01.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    4. Game.of.Thrones.S05E01.1080p.HDTV.REAL.HDTV.XviD.MP3-RARBG
    5. Game.of.Thrones.S05E01.1080p.XviD.MP3-RARBG
    6. Game.of.Thrones.S05E01.1080p.REAL.HDTV
    7. Game.of.Thrones.S05E01.480p/720p/1080pAll.Blurays
    8. Game.of.Thrones.S05E01.480p.HDTV.x264-RMTeam
    9. Game.of.Thrones.S05E01.480p.264-RMTeam
    10. Game.of.Thrones.S05E01.720p.HDTV.By.WwW.HFSS.Rozblog.Com
    ►ترجمه و زمانبندی : ◄هادی فارسی- WwW.HFSS.Rozblog.Com4 years ago
    1. 54KB
    2. 57.5KB
    3. 255B
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.720p.HDTV.x264-KILLERS
    2. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    3. Game.Of.Thrones.S05E02.1080p.HDTV.x264-BATV
    4. Game.of.Thrones.S05E02.1080p INTERNAL.HDTV.XviD-FUM
    5. Game.of.Thrones.S05E02.1080p PROPER.720p.HDTV.x264-BATV
    6. Game.of.Thrones.S05E02.720p.HDTV.x264-ASAP
    7. Game.of.Thrones.S05E02.480p.HDTV.x264-ASAP
    8. Game.of.Thrones.S05E02.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    9. Game.Of Thrones.s05e02.Internal.480p.HDTV.x264.rmteam
    ►ترجمه و زمانبندی : ◄هادی فارسی- WwW.HFSS.Rozblog.Com4 years ago
    1. 66KB
    2. 63KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.WEBRip.XviD-FUM
    2. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x265.HEVC-INC
    3. Game.of.Thrones.S05E02.480p.HDTV.x264-RMTeam
    4. Game.of.Thrones.S05E02.480p.HDTV.x264-mSD
    5. Game.of.Thrones.S05E02.480P.HDTV.x264-IMMERSE
    6. Game.of.Thrones.S05E02.REAL.HDTV.XviD.MP3-RARBG
    7. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.XviD-EVO
    8. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-mSD
    9. Game.of.Thrones.S05E02.480P.WEBRIP
    10. Game.of.Thrones.S05E02.480P Bluray HDTV
    ►ترجمه و زمانبندی : ◄هادی فارسی- WwW.HFSS.Rozblog.Com4 years ago
    1. 63.3KB
    Farsi/Persian
    1. Game.Of.Thrones.S05E03.1080p.HDTV
    2. Game.of.Thrones.S05E03.1080p.HDTV
    3. Game.of.Thrones.S05E03.720p.WEBRip.XviD-FUM
    4. Game.of.Thrones.S05E03.720pHDTV.x265.HEVC-INC
    5. Game.of.Thrones.S05E03.480p.HDTV.x264-RMTeam
    6. Game.of.Thrones.S05E03.480p.HDTV.x264-mSD
    7. Game.of.Thrones.S05E03.480P.HDTV.x264-IMMERSE
    8. Game.of.Thrones.S05E03.720pREAL.HDTV.XviD.MP3-RARBG
    9. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.XviD-EVO
    10. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x264-mSD
    ►ترجمه و زمانبندی : ◄هادی فارسی- WwW.HFSS.Rozblog.Com4 years ago
    1. 69.6KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.x264-KILLERS
    2. Game.of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.x264-mSD
    3. Game.of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.x265.HEVC-INC
    4. Game.of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.x264-RMTeam
    5. Game.of.Thrones.S05E04.480P.HDTV.x264-IMMERSE
    6. Game.of.Thrones.S05E04.480p.REAL.HDTV.XviD.MP3-RARBG
    7. Game.of.Thrones.S05E04.480p.HDTV.480p.XviD-EVO
    8. Game.of.Thrones.S05E04.480p.REAL.HDTV
    9. Game.of.Thrones.S05E04.480p.HDTV.x264-mSD
    ►ترجمه و زمانبندی : ◄هادی فارسی- WwW.HFSS.Rozblog.Com4 years ago
    1. 52KB
    2. 52KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E04.INTERNAL.720p.HDTV.x264-KILLERS
    2. Game.of.Thrones.S05E04.480p.HDTV.x264-mSD
    3. Game.of.Thrones.S05E04.WEBRip.XviD-FUM
    4. Game.of.Thrones.S05E04.480p.HDTV.x265.HEVC-INC
    5. Game.of.Thrones.S05E04.480p.HDTV.x264-RMTeam
    6. Game.of.Thrones.S05E04.480P.HDTV.x264-IMMERSE
    7. Game.of.Thrones.S05E04.480p.REAL.HDTV.XviD.MP3-RARBG
    8. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.480p.XviD-EVO
    ►ترجمه و زمانبندی : ◄هادی فارسی- WwW.HFSS.Rozblog.Com4 years ago
    1. 52KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E06.1080p.ASAP
    2. Game.of.Thrones.S05E06.720p.ASAP
    3. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x264-KILLERS
    4. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x264-mSD
    5. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x265.HEVC-INC
    6. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x264-RMTeam
    7. Game.of.Thrones.S05E06.480p & 720p & 1080p HDTV.x264-ASAP
    8. Game.of.Thrones.S05E06.480P.HDTV.x264-IMMERSE
    9. Game.of.Thrones.S05E06.1080p.ASAP-HDTV
    ►ترجمه و زمانبندی : ◄هادی فارسی- WwW.HFSS.Rozblog.Com4 years ago
    1. 57.3KB
    2. 53.8KB
    3. 312B
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E07.1080p.ASAP
    2. Game.of.Thrones.S05E07.720p.ASAP
    3. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264-KILLERS
    4. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264-mSD
    5. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x265.HEVC-INC
    6. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264-RMTeam
    7. Game.of.Thrones.S05E07.480p & 720p & 1080p HDTV.x264-ASAP
    8. Game.of.Thrones.S05E07.480P.HDTV.x264-IMMERSE
    9. Game.of.Thrones.S05E07.1080p.ASAP-HDTV
    ►ترجمه و زمانبندی : ◄هادی فارسی- WwW.HFSS.Rozblog.Com4 years ago
    1. 61.5KB
    2. 57.9KB
    3. 312B
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x264-KILLERS
    2. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x264-mSD
    3. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x265.HEVC-INC
    4. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x264-RMTeam
    5. Game.of.Thrones.S05E08.480P.HDTV.x264-IMMERSE
    6. Game.of.Thrones.S05E08.1080p.ASAP-HDTV
    ►ترجمه و زمانبندی : ◄هادی فارسی- WwW.HFSS.Rozblog.Com4 years ago
    1. 57.9KB
    Farsi/Persian
    1. Game.Of.Thrones.S05E09.480p.HDTV
    2. Game.of.Thrones.S05E09.1080p.ASAP
    3. Game.of.Thrones.S05E09.720p.ASAP
    4. Game.of.Thrones.S05E09.720p.HDTV.x264-KILLERS
    5. Game.of.Thrones.S05E09.720p.HDTV.x264-mSD
    6. Game.of.Thrones.S05E09.720p.HDTV.x265.HEVC-INC
    7. Game.of.Thrones.S05E09.720p.HDTV.x264-RMTeam
    8. Game.of.Thrones.S05E09.480p & 720p & 1080p HDTV.x264-ASAP
    9. Game.of.Thrones.S05E09.480P.HDTV.x264-IMMERSE
    10. Game.of.Thrones.S05E09.1080p.ASAP-HDTV
    ►ترجمه و زمانبندی : ◄هادی فارسی- WwW.HFSS.Rozblog.Com4 years ago
    1. 46.3KB
    2. 42.3KB
    3. 312B
    Farsi/Persian
    1. :::TRAILER::: Game of Thrones S05 [Filmfans.ir]
    Filmfans.ir|زیرنویس فارسی تریلر فصل پنجم4 years ago
    1. 1.8KB
    Farsi/Persian
    1. --->TRAILER<--- Game of Thrones - Season 5 - Trailer 1 [ PAYAM ]
    ترجمه شده توسط پیام (W1ZP3R)4 years ago
    1. 2.4KB
    Farsi/Persian
    1. --->TRAILER<--- Game of Thrones S05 Trailer #2 (The Wheel)
    Filmfans.ir | زیرنویس فارسی تریلر دوم فصل 54 years ago
    1. 1.7KB
    Farsi/Persian
    1. --->TRAILER<--- Game of Thrones First Trailer 02:00
    2. --->TRAILER<--- Game of Thrones Season 5 Trailer 720p
    ►منتظر زیرنویس های فصل 5 باشید-ترجمه و زمانبندی : ◄هادی فارسی4 years ago
    1. 3.3KB
    Farsi/Persian
    1. --->TRAILER<--- Game of Thrones Season 5 Trailer#2 720p & 480p
    2. --->TRAILER<--- Game of Thrones Trailer#2 For All IMDB Versions
    ►منتظر زیرنویس های فصل 5 باشید-ترجمه و زمانبندی : ◄هادی فارسی4 years ago
    1. 2.9KB
    Farsi/Persian
    1. --->TRAILER<--- Game.Of.Thrones.S05
    Www.Cafe-Film.Com | منتظر ترجمه‌ی فصل پنجم باشید4 years ago
    1. 2.4KB
    Farsi/Persian
    1. --->TRAILER<--- Game.Of.Thrones.S05.New.Trailer
    Www.Cafe-Film.Com | منتظر ترجمه‌ی فصل پنجم باشید4 years ago
    1. 2.4KB
    Farsi/Persian
    1. Adjusted for this version by "Mohsen Safari"
    Adjusted for this version by "Mohsen Safari"4 years ago
    1. 68.1KB
    Farsi/Persian
    1. Episode 04 - The Sons of the Harpy-FAR.srt
    [email protected]4 years ago
    1. 82KB
    Farsi/Persian
    1. Game of Thrones - 05x01 - The Wars to Come.Xclusive.Farsi.C.orig.Addic7ed.com
    facebook.com/rezapadsubtitles4 years ago
    1. 87.6KB
    Farsi/Persian
    1. Game of Thrones - 05x06-Unbowed, Unbent, Unbroken.ASAP-Persian.srt
    [email protected]4 years ago
    1. 56.3KB
    Farsi/Persian
    1. Game of Thrones - 05x07 - The Gift.ASAP.English.C.orig.Addic7ed.com-Persian
    [email protected]4 years ago
    1. 101KB
    Farsi/Persian
    1. Game of Thrones - 05x08 - Hardhome.KILLERS.Persian
    facebook.com/rezapadsubtitles4 years ago
    1. 91.6KB
    Farsi/Persian
    1. Game of Thrones - Fifth Season Bluray Version (All Episodes)
    بنده فقط هماهنگی زیرنویس رو انجام دادم. مترجم : ناین مووی4 years ago
    1. 60.7KB
    2. 68.9KB
    3. 72.4KB
    4. 55.3KB
    5. 56.5KB
    6. 58.5KB
    7. 63.8KB
    8. 61.8KB
    9. 47.3KB
    10. 49.2KB
    Farsi/Persian
    1. Game of Thrones - Fifth Season Bluray Version (All Episodes)
    بنده فقط هماهنگی زیرنویس رو انجام دادم. مترجم : iMovie-Dl4 years ago
    1. 58KB
    2. 67.9KB
    3. 69KB
    4. 52.3KB
    5. 56.6KB
    6. 57.2KB
    7. 61.2KB
    8. 61.1KB
    9. 45.1KB
    10. 47.7KB
    Farsi/Persian
    1. Game of Thrones - Fifth Season Bluray Version (All Episodes)
    بنده فقط هماهنگی زیرنویس رو انجام دادم. مترجم : TvWorld & Westeros4 years ago
    1. 68.1KB
    2. 70.4KB
    3. 54.1KB
    4. 55.7KB
    5. 55.6KB
    6. 62KB
    7. 59.7KB
    8. 44.6KB
    9. 48KB
    Farsi/Persian
    1. Game of Thrones S05 E01 The Wars to Come HDTV By IMDB-dl(rs)
    این زیر نویس برای گروه imovie-dl هست و من فقط برای نسخه اصلی تنظیم کردم.4 years ago
    1. 58.3KB
    Farsi/Persian
    1. Game of Thrones S05E06 1080i HDTV MPEG2 DD5.1-CtrlHD-Persian
    [email protected]4 years ago
    1. 56.4KB
    Farsi/Persian
    1. Game Of Thrones S5 Complete - HDTV
    2. Game Of Thrones S5 Complete - HDTV IMMERSE
    3. Game Of Thrones S5 Complete - HDTV Xclusive
    4. Game Of Thrones S5 Complete - HDTV ASAP
    5. Game Of Thrones S5 Complete - HDTV KILLERS
    6. Game Of Thrones S5 Complete - HDTV 0SEC
    7. Game Of Thrones S5 Complete - HDTV BATV
    8. Game Of Thrones S5 Complete - HDTV All 480
    9. Game Of Thrones S5 Complete - HDTV All 720
    10. Game Of Thrones S5 Complete - HDTV All 1080
    Trans Arian Drama تمامی انکد های نسخه HDTV فقط یکی و آپلود کردم ربات زیرنویس یاب تلگرام T.me/ZirNevisYabBot4 years ago
    1. 44.4KB
    2. 42.3KB
    3. 51.8KB
    4. 49.5KB
    5. 49.5KB
    6. 50.7KB
    7. 50.7KB
    8. 50.7KB
    9. 39.4KB
    10. 41.7KB
    11. 39.4KB
    12. 41.6KB
    13. 43.7KB
    14. 41.5KB
    15. 44KB
    16. 45.2KB
    17. 48.3KB
    18. 42.9KB
    19. 32.9KB
    20. 36KB
    21. 32.9KB
    22. 34.7KB
    23. 34.7KB
    Farsi/Persian
    1. Game of Thrones S5-E01 1080p (PROPER.HDTV.x264.DD5.1-RARBG)
    2. Game of Thrones S5-E01 1080p (PROPER.HDTV.x265.DD5.1-RARBG)
    بنده فقط با نسخه 1080 هماهنگ کردم ************************* مترجمین : مهرزاد و عماد4 years ago
    1. 44.7KB
    Farsi/Persian
    1. Game Of Thrones Season 5 Episode 7 - فارسی
    نسخه ی بدون آنچه گذشت، همه ی کیفیت ها ایمیل: [email protected]4 years ago
    1. 92KB
    Farsi/Persian
    1. Game Of Thrones(Complete Season 5)720 & 1080 BluRay
    مترجمین : داوود و میلاد iMovie-DL ارائه‌ای از تیم ترجمه‌ی سایت SepehrRed90 : هماهنگی زیرنویس4 years ago
    1. 58.5KB
    2. 48.2KB
    3. 67.9KB
    4. 69.6KB
    5. 53.2KB
    6. 56.6KB
    7. 56.7KB
    8. 60.8KB
    9. 61.1KB
    10. 45.1KB
    11. 57.4KB
    Farsi/Persian
    1. game.o1.thrones.s05.bluray
    2. game.o1.thrones.s05.bluray.فصل 5 کامل
    هماهنگی و اپلود از parsa.. و War-Machine هماهنگ با تمامی نسخه های BluRay - هماهنگی از ترجمه www.9movie.in4 years ago
    1. 44.6KB
    2. 51.2KB
    3. 52.9KB
    4. 40.9KB
    5. 42.9KB
    6. 43.2KB
    7. 47.7KB
    8. 45.8KB
    9. 34.8KB
    10. 37.2KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of .Thrones.S05E02.WEB-DL
    IranFilm.Net ► نـیـمـا و رضــا4 years ago
    1. 68.8KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of .Thrones.S05E03.WEB-DL
    IranFilm.Net ► رضــا4 years ago
    1. 70.1KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.05x07.The.Gift.1080p
    2. Game.of.Thrones.05x07.The.Gift.1080i.HDTV.MPEG2.DD5.1-CtrlHD
    3. Game.of.Thrones.05x07.The.Gift.720p.HDTV.x264-TOPKEK
    4. Game.of.Thrones.05x07.The.Gift.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
    5. Game.of.Thrones.05x07.The.Gift.SD.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
    6. Game.of.Thrones.05x07.The.Gift.HDTV.XviD-FUM
    IMDB-DL || Milad & Davood || iMovie-dl.com4 years ago
    1. 60.8KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05.All.Episodes
    این زیرنویس ها کار من نیست فقط این ها رو بصورت یکجا اپلود کردم. هماهنگ با نسخه 4804 years ago
    1. 44.6KB
    2. 47KB
    3. 44.5KB
    4. 49.5KB
    5. 50.7KB
    6. 40.9KB
    7. 41.6KB
    8. 42.9KB
    9. 32.9KB
    10. 34.7KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05.All.Episodes.1080p.10bit.BluRay.6CH.x265.HEVC.PSA
    هماهنگی و ویرایش جزئی4 years ago
    1. 67.4KB
    2. 78.8KB
    3. 79.5KB
    4. 61.3KB
    5. 65.9KB
    6. 66.5KB
    7. 71.4KB
    8. 70.8KB
    9. 52.8KB
    10. 56.4KB
    Farsi/Persian
    1. Game.Of.Thrones.S05.All.Episodes.480p.HDTV.x264.FA
    2. Game.Of.Thrones.S05.All.Episodes.720p.HDTV.FA
    3. Game.Of.Thrones.S05.All.Episodes.1080i.HDTV.FA
    IMDB-DL || Milad & Davood || iMovie-dl.com4 years ago
    1. 58.3KB
    2. 68KB
    3. 69.4KB
    4. 52.9KB
    5. 59.8KB
    6. 56.6KB
    7. 60.9KB
    8. 57.4KB
    9. 60.8KB
    10. 45.3KB
    11. 61KB
    12. 58.3KB
    13. 69.2KB
    14. 69.2KB
    15. 52.7KB
    16. 56KB
    17. 61.3KB
    18. 61.3KB
    19. 61.3KB
    20. 47.8KB
    21. 47.8KB
    22. 68.4KB
    23. 68.4KB
    24. 61.4KB
    25. 65.2KB
    26. 45.3KB
    27. 45.3KB
    Farsi/Persian
    1. Game.Of.Thrones.S05.All.Episodes.KILLERS
    2. Game.Of.Thrones.S05.All.Episodes.IMMERSE
    3. Game.Of.Thrones.S05.All.Episodes.ASAP
    4. Game.Of.Thrones.S05.All.Episodes.720p.0sec
    5. Game.Of.Thrones.S05.All.Episodes.DON
    6. Game.Of.Thrones.S05.All.Episodes.Xclusive
    7. Game.Of.Thrones.S05.All.Episodes.INTERNAL
    ► TvWorld.info & Westeros.ir زیرنویس کامل فصل پنجم هماهنگ با تمام نسخه ها4 years ago
    1. 46.5KB
    2. 44.5KB
    3. 44.5KB
    4. 51KB
    5. 51KB
    6. 51KB
    7. 55.2KB
    8. 52.2KB
    9. 40.5KB
    10. 42.9KB
    11. 40.5KB
    12. 44.7KB
    13. 42.5KB
    14. 44.6KB
    15. 42.1KB
    16. 47KB
    17. 49.6KB
    18. 47.3KB
    19. 44.9KB
    20. 33.6KB
    21. 36.6KB
    22. 37KB
    23. 37KB
    Farsi/Persian
    1. game.of.thrones.s05.bluray
    هماهنگی و اپلود از parsa.. و War-Machine4 years ago
    1. 44.6KB
    2. 51.2KB
    3. 52.9KB
    4. 40.9KB
    5. 42.9KB
    6. 43.2KB
    7. 47.7KB
    8. 45.8KB
    9. 34.8KB
    10. 37.2KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05.Complete.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    2. Game.of.Thrones.S05.Complete.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    3. Game of Thrones S05 Complete WEB-DL
    www.9movie.in | مترجمین : مهرزاد و عماد4 years ago
    1. 44.6KB
    2. 51.2KB
    3. 52.9KB
    4. 40.9KB
    5. 42.9KB
    6. 43.2KB
    7. 47.6KB
    8. 45.8KB
    9. 34.8KB
    10. 37.2KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05[ALL.Episodes].1080p.6CH.TinyMoviez
    Resync Micaeil4 years ago
    1. 44.5KB
    2. 49.5KB
    3. 50.7KB
    4. 40.9KB
    5. 41.6KB
    6. 41.5KB
    7. 47KB
    8. 42.9KB
    9. 32.9KB
    10. 34.7KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E00 [ A Day in the Life ] HDTV.All.Versions
    www.IranFilm.net4 years ago
    1. 55.7KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.1080p.PROPER.HDTV.x264.DD5.1-RARBG
    www.9movie.in | مترجمین : مهرزاد و عماد4 years ago
    1. 44.4KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.1080p.PROPER.HDTV.x264.DD5.1-RARBG.fa
    فقط تنظیم برای نسخه این نسخه 1080 از محسن صفری4 years ago
    1. 60.8KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.720p.HDTV.x264-DON
    4 years ago
    1. 46.8KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    2. Game.of.Thrones.S05E01.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    www.9movie.in | مترجمین : مهرزاد و عماد4 years ago
    1. 44.6KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x264-Xclusive
    2. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.XviD-AFG
    3. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    4. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV-MkvCage
    ► TvWorld.info & Westeros.ir4 years ago
    1. 44.5KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x264-Xclusive
    2. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.XviD-AFG
    3. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV-MkvCage
    4. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    ترجمه توسط داوود و میلاد طاهرخانی By IMDB-dl4 years ago
    1. 58.3KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
    2. Game.of.Thrones.S05E01.INTERNAL.480p.HDTV.x264-RMTeam
    3. Game.of.Thrones.S05E01.INTERNAL.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    4. Game.of.Thrones.S05E01.READNFO.INTERNAL.720p.HDTV.x264-BATV
    کیارش نعمت گرگانی - TVCenter ریسینک شده4 years ago
    1. 42KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    2. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x264-ASAP
    3. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.XviD-FUM
    4. Game.of.Thrones.S05E01.REAL.HDTV.XviD.MP3-RARBG
    5. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.XviD-EVO
    6. Game.of.Thrones.S05E01.480p.HDTV.x264-mSD
    7. Game.of.Thrones.S05E01.480p.HDTV.x264-RMTeam
    8. Game.of.Thrones.S05E01.480p.HDTV.x264-Micromkv
    www.9movie.in | مترجمین : مهرزاد و عماد4 years ago
    1. 60.8KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    2. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x264-ASAP
    3. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.XviD-FUM
    4. Game.of.Thrones.S05E01.REAL.HDTV.XviD.MP3-RARBG
    5. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.XviD-AFG
    6. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.XviD-EVO
    7. Game.of.Thrones.S05E01.480p.HDTV.x264-mSD
    8. Game.of.Thrones.S05E01.480p.HDTV.x264-RMTeam
    9. Game.of.Thrones.S05E01.480p.HDTV.x264-Micromkv
    10. Game.of.Thrones.S05E01.1080p.PROPER.HDTV.x264.DD5.1-RARBG
    کیارش نعمت گرگانی - TVCenter ریسینک شده و آنچه گذشتم اضافه شده4 years ago
    1. 44KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    2. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x264-ASAP
    3. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.XviD-FUM
    4. Game.of.Thrones.S05E01.REAL.HDTV.XviD.MP3-RARBG
    5. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.XviD-EVO
    6. Game.of.Thrones.S05E01.480p.HDTV.x264-mSD
    7. Game.of.Thrones.S05E01.480p.HDTV.x264-RMTeam
    8. Game.of.Thrones.S05E01.480p.HDTV.x264-Micromkv
    9. Game.of.Thrones.S05E01.1080p.PROPER.HDTV.x264.DD5.1-RARBG
    ► TvWorld.info & Westeros.ir4 years ago
    1. 46.5KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    2. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x264-ASAP
    3. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.XviD-FUM
    4. Game.of.Thrones.S05E01.REAL.HDTV.XviD.MP3-RARBG
    5. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.XviD-EVO
    6. Game.of.Thrones.S05E01.480p.HDTV.x264-mSD
    7. Game.of.Thrones.S05E01.480p.HDTV.x264-RMTeam
    8. Game.of.Thrones.S05E01.480p.HDTV.x264-Micromkv
    9. Game.of.Thrones.S05E01.1080p.PROPER.HDTV.x264.DD5.1-RARBG
    ► Drama آرین ◄ | TinyMoviez.Co4 years ago
    1. 44.4KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x264-ASAP
    2. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.XviD-AFG
    3. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.XviD-FUM
    4. Game.of.Thrones.S05E01.REAL.HDTV.XviD.MP3-RARBG
    5. Game.of.Thrones.S05E01.480p.HDTV.x264-mSD
    6. Game.of.Thrones.S05E01.480p.HDTV.x264-MMKV
    7. Game.of.Thrones.S05E01.480p.HDTV.x264-RMTeam
    8. Game.of.Thrones.S05E01.720p.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    9. Game.of.Thrones.S05E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    10. Game.of.Thrones.S05E01.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    NaWeed.ab & Mehrdadss | Cafe-Film.Com4 years ago
    1. 58.3KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.720p.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    2. Game.of.Thrones.S05E01.720p.1080p.WEB-DL.x265.HEVC-PSA
    3. Game.of.Thrones.S05E01.WEB-DL
    4. Game.of.Thrones.S05E01.1080p.PROPER.HDTV.x264.DD5.1-RARBG
    5. Game.of.Thrones.S05E01.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
    6. Game.of.Thrones.S05E01.INTERNAL.480p.720p.HDTV-RMTeam
    7. Game.of.Thrones.S05E01.1080p.HDTV.x264-BATV
    IranFilm.Net ► رضــا و نیـمـا4 years ago
    1. 59.1KB
    2. 59.1KB
    3. 59.1KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.The.Wars.to.Come.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    2. Game.of.Thrones.S05E01.The.Wars.to.Come.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    3. Game.of.Thrones.S05E01.720p.WEB-DL.6CH.H264-TH
    4. Game.of.Thrones.S05E01.WEB-DL.720p.mrs
    5. Game.of.Thrones.S05E01.The.Wars.to.Come.720p.WEB-DL.x265-RMTEAM
    6. Game.of.Thrones.S05E01.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    7. Game.of.Thrones.S05E01.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    8. Game.of.Thrones.S05E01.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
    9. Game.of.Thrones.S05E01.720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA
    10. Game.of.Thrones.S05E01.1080p.WEB-DL.6CH.x265.HEVC-PSA
    ► Drama آرین ◄ | TinyMoviez.Co4 years ago
    1. 42.3KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    2. Game.of.Thrones.S05E01.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    3. Game.of.Thrones.S05E01.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
    4. Game.of.Thrones.S05E01.720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA
    5. Game.of.Thrones.S05E01.1080p.WEB-DL.6CH.x265.HEVC-PSA
    6. Game.of.Thrones.S05E01.720p.WEB-DL.6CH.H264-TH
    7. Game.of.Thrones.S05E01.WEB-DL.720p.mrs
    NaWeed.ab & Mehrdadss | Cafe-Film.Com4 years ago
    1. 54.7KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.The.Wars.to.Come.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    2. Game.of.Thrones.S05E01.The.Wars.to.Come.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    3. Game.of.Thrones.S05E01.The.Wars.to.Come.1080p.WEB-DL.6CH.x265.HEVC-PSA
    4. Game.of.Thrones.S05E01.The.Wars.to.Come.720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA
    5. Game.of.Thrones.S05E01.The.Wars.to.Come.720p.WEB-DL.x265-RMTEAM
    6. Game.of.Thrones.S05E01.WEB-DL.720p.mrs
    7. Game.of.Thrones.S05E01.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
    8. Game.of.Thrones.S05E01.720p.WEB-DL.6CH.H264-TH
    IMDB-DL || Milad & Davood || iMovie-dl.com4 years ago
    1. 58.3KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.The.Wars.to.Come.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    2. Game.of.Thrones.S05E01.The.Wars.to.Come.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    3. Game.of.Thrones.S05E01.720p.WEB-DL.6CH.H264-TH
    4. Game.of.Thrones.S05E01.WEB-DL.720p.mrs
    5. Game.of.Thrones.S05E01.The.Wars.to.Come.720p.WEB-DL.x265-RMTEAM
    6. Game.of.Thrones.S05E01.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    7. Game.of.Thrones.S05E01.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    8. Game.of.Thrones.S05E01.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
    9. Game.of.Thrones.S05E01.720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA
    10. Game.of.Thrones.S05E01.1080p.WEB-DL.6CH.x265.HEVC-PSA
    ► TvWorld.info & Westeros.ir4 years ago
    1. 44.5KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    2. Game.of.Thrones.S05E01.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    3. Game.of.Thrones.S05E01.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
    4. Game.of.Thrones.S05E01.720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA
    5. Game.of.Thrones.S05E01.1080p.WEB-DL.6CH.x265.HEVC-PSA
    6. Game.of.Thrones.S05E01.720p.WEB-DL.6CH.H264-TH
    7. Game.of.Thrones.S05E01.WEB-DL.720p.mrs
    8. Game.of.Thrones.S05E01.The.Wars.to.Come.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
    9. Game.of.Thrones.S05E01.The.Wars.to.Come.480p.WEB-DL.x264-RMTeam
    کیارش نعمت گرگانی - TVCenter4 years ago
    1. 42KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x264-Xclusive
    2. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.XviD-AFG
    3. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV-MkvCage
    4. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    5. Game.of.Thrones.S05E01.WEBRip.XviD-FUM
    6. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV-nItRo
    7. Game.of.Thrones.S05E01.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
    8. Game.of.Thrones.S05E01.INTERNAL.480p.HDTV.x264-RMTeam
    9. Game.of.Thrones.S05E01.INTERNAL.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    10. Game.of.Thrones.S05E01.READNFO.INTERNAL.720p.HDTV.x264-BATV
    NaWeed.ab & Mehrdadss | Cafe-Film.Com4 years ago
    1. 54.8KB
    Farsi/Persian
    1. Game Of Thrones S05E01 HDTV.x264-Xclusive
    2. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.XviD-AFG
    3. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV-MkvCage
    4. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    5. Game.of.Thrones.S05E01.WEBRip.XviD-FUM
    6. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV-nItRo
    سلام امیدوارم که این قسمت از این سریال و شاهکار تاریخی رو با زیرنویس بنده ببینید و لذت ببرید پیشنهاد انتقاد و یا نظری داشتید خوش حال میشم به دایرکت اینستاگرام من بفرستید _.conner.kent._4 years ago
    1. 41.8KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x264-Xclusive
    2. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.XviD-AFG
    3. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    4. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV-MkvCage
    5. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV-nItRo
    6. Game.of.Thrones.S05E01.WEBRip-XviD-FUM
    7. Game.of.Thrones.S05E01.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
    8. Game.of.Thrones.S05E01.INTERNAL.480p.HDTV.x264-RMTeam
    9. Game.of.Thrones.S05E01.INTERNAL.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    10. Game.of.Thrones.S05E01.READNFO.INTERNAL.720p.HDTV.x264-BATV
    www.9movie.in | مترجمین : مهرزاد و عماد4 years ago
    1. 44.4KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x264-Xclusive
    2. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.XviD-AFG
    3. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV-MkvCage
    4. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    5. Game.of.Thrones.S05E01.WEBRip-XviD-FUM
    6. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV-nItRo
    7. Game.of.Thrones.S05E01.1080p.HDTV.x264-BATV
    8. Game.of.Thrones.S05E01.INTERNAL.480p.HDTV.x264-RMTeam
    9. Game.of.Thrones.S05E01.INTERNAL.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    10. Game.of.Thrones.S05E01.READNFO.INTERNAL.720p.HDTV.x264-BATV
    ► Drama آرین ◄ | TinyMoviez.Co4 years ago
    1. 42.3KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x264-Xclusive
    2. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.XviD-AFG
    3. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x264-Xclusive4iPT
    4. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV-MkvCage
    5. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    6. Game.of.Thrones.S05E01.WEBRip-XviD-FUM
    کیارش نعمت گرگانی - TVCenter4 years ago
    1. 42KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    2. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x264-ASAP
    3. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.XviD-FUM
    4. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    5. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.XviD-EVO
    6. Game.of.Thrones.S05E01.480p.HDTV.x264-RMTeam
    7. Game.of.Thrones.S05E01.WEBRip-XviD-FUM
    8. Game.of.Thrones.S05E01.1080p.PROPER.HDTV.x264.DD5.1-RARBG
    9. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x264-Xclusive
    10. Game.of.Thrones.S05E01.REAL.HDTV.XviD.MP3-RARBG
    IranFilm.Net ► نیـما و رضـا4 years ago
    1. 58.9KB
    2. 61.2KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E01.WEBRip-XviD-FUM
    2. Game.of.Thrones.S05E01.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    3. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x264-ASAP
    4. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.XviD-FUM
    5. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    6. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.XviD-EVO
    7. Game.of.Thrones.S05E01.480p.HDTV.x264-RMTeam
    8. Game.of.Thrones.S05E01.1080p.PROPER.HDTV.x264.DD5.1-RARBG
    9. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x264-Xclusive
    10. Game.of.Thrones.S05E01.REAL.HDTV.XviD.MP3-RARBG
    ترجمه توسط داوود و میلاد طاهرخانی By IMDB-dl4 years ago
    1. 61KB
    Farsi/Persian
    1. Game of Thrones - S05E01 - Wars to come
    2. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x264-Xclusive
    3. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.XviD-AFG
    4. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV-MkvCage
    5. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    6. Game.of.Thrones.S05E01.WEBRip-XviD-FUM
    7. Game.of.Thrones.S05E01.HDTV-nItRo
    8. Game.of.Thrones.S05E01.INTERNAL.480p.HDTV.x264
    کاري از تيم ترجمه پارس مووي WwW.ParsMovie.Info مرجع دانلود فيلم و سريال به صورت رايگان __________________________________________ : تـــرجـــمه و زيــرنـــويــس Sajjad Tanha [email protected] _____________________________________ سريع ترين دانلود منيجر ايراني کاملا رايگان www.sddl.persianblog.ir4 years ago
    1. 43.1KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.720p.HDTV.x264-DON
    ترجمه از آرین دراما است، با این نسخه هماهنگ کردم4 years ago
    1. 49.5KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.720p.HDTV.x264-DON
    4 years ago
    1. 53.3KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.720p.HDTV.x264-IMMERSE.Persian
    [email protected]4 years ago
    1. 102.5KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    2. Game.of.Thrones.S05E02.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    www.9movie.in | مترجمین : مهرزاد و عماد4 years ago
    1. 51.2KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    2. Game.of.Thrones.S05E02.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    3. Game.of.Thrones.S05E02.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
    4. Game.of.Thrones.S05E02.720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA
    5. Game.of.Thrones.S05E02.1080p.WEB-DL.6CH.x265.HEVC-PSA
    6. Game.of.Thrones.S05E02.720p.WEB-DL.6CH.H264-TH
    NaWeed.ab & Mehrdadss | Cafe-Film.Com4 years ago
    1. 67.4KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-ASAP
    2. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.XviD-AFG
    3. Game.of.Thrones.S05E02.480p.HDTV.x264-mSD
    4. Game.of.Thrones.S05E02.480p.HDTV.x264-RMTeam
    5. Game.of.Thrones.S05E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    6. Game.of.Thrones.S05E02.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    7. Game.of.Thrones.S05E02.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    8. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-mSD
    ► Drama آرین ◄ | TinyMoviez.Co4 years ago
    1. 51.8KB
    Farsi/Persian
    1. Game of Thrones - 05x02 - The House of Black and White
    2. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-ASAP
    3. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.XviD-AFG
    4. Game.of.Thrones.S05E02.480p.HDTV.x264-mSD
    5. Game.of.Thrones.S05E02.480p.HDTV.x264-RMTeam
    6. Game.of.Thrones.S05E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    7. Game.of.Thrones.S05E02.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    8. Game.of.Thrones.S05E02.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    9. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-mSD
    10. game.of.thrones.s05e02 - هماهنگ با نسخه دارای آنچه گذشت
    هماهنگ با نسخه دارای آنچه گذشت __________________________________________ کاري از تيم ترجمه پارس مووي WwW.ParsMovie.Info مرجع دانلود فيلم و سريال به صورت رايگان __________________________________________ : تـــرجـــمه و زيــرنـــويــس Sajjad Tanha [email protected] _____________________________________ سريع ترين دانلود منيجر ايراني کاملا رايگان www.sddl.persianblog.ir4 years ago
    1. 54.3KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-Xclusive
    2. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.XviD-AFG
    3. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    4. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV-MkvCage
    5. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV-nItRo
    www.9movie.in | مترجمین : مهرزاد و عماد4 years ago
    1. 51.5KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV-nItRo
    2. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV-MkvCage
    3. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.XviD-AFG
    4. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    5. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-Xclusive
    6. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-Xclusive4IPT
    کیارش نعمت گرگانی - TVCenter4 years ago
    1. 48.9KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-Xclusive4iPT
    2. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    3. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-Xclusive
    4. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.XviD-AFG
    5. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV-MkvCage
    6. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV-nItRo
    ► Drama آرین ◄ | TinyMoviez.Co4 years ago
    1. 49.5KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-Xclusive4iPT
    2. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    3. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-Xclusive
    4. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.XviD-AFG
    5. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV-MkvCage
    6. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV-nItRo
    ► TvWorld.info & Westeros.ir4 years ago
    1. 51KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.720p.HDTV.x264-KILLERS
    4 years ago
    1. 50.2KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.720p.HDTV.x264-KILLERS
    2. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    3. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.480p.HDTV.x264-RMTeam
    4. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.HDTV.XviD-FUM
    5. Game.Of.Thrones.S05E02.1080p.HDTV.x264-BATV
    6. Game.Of.Thrones.S05E02.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
    7. Game.of.Thrones.S05E02.PROPER.720p.HDTV.x264-BATV
    8. Game.of.Thrones.S05E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
    کیارش نعمت گرگانی - TVCenter4 years ago
    1. 48.9KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.720p.HDTV.x264-KILLERS
    2. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    3. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.480p.HDTV.x264-RMTeam
    4. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.HDTV.XviD-FUM
    5. Game.Of.Thrones.S05E02.1080p.HDTV.x264-BATV
    6. Game.Of.Thrones.S05E02.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
    7. Game.of.Thrones.S05E02.PROPER.720p.HDTV.x264-BATV
    ► Drama آرین ◄ | TinyMoviez.Co4 years ago
    1. 49.5KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-ASAP
    2. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.XviD-AFG
    3. Game.of.Thrones.S05E02.REAL.HDTV.XviD.MP3-RARBG
    4. Game.of.Thrones.S05E02.480p.HDTV.x264-mSD
    5. Game.of.Thrones.S05E02.480p.HDTV.x264-RMTeam
    6. Game.of.Thrones.S05E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    7. Game.of.Thrones.S05E02.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    کیارش نعمت گرگانی - TVCenter ریسینک شده4 years ago
    1. 48.9KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-ASAP
    2. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.XviD-AFG
    3. Game.of.Thrones.S05E02.480p.HDTV.x264-RMTeam
    4. Game.of.Thrones.S05E02.480p.HDTV.x264.mrs
    5. Game.of.Thrones.S05E02.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    6. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.720p.HDTV.x264-KILLERS
    7. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.480p.HDTV.x264-RMTeam
    8. Game.of.Thrones.S05E02.REAL.HDTV.XviD.MP3-RARBG
    9. Game.of.Thrones.S05E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    10. Game.of.Thrones.S05E02.480p.HDTV.x264-mSD
    NaWeed.ab & Mehrdadss || Cafe-Film.Com4 years ago
    1. 70.6KB
    2. 67.4KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.720p.HDTV.x264-KILLERS
    2. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    3. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.480p.HDTV.x264-RMTeam
    4. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.HDTV.XviD-FUM
    5. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-ASAP
    6. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.XviD-AFG
    7. Game.of.Thrones.S05E02.REAL.HDTV.XviD.MP3-RARBG
    8. Game.of.Thrones.S05E02.480p.HDTV.x264-mSD
    9. Game.of.Thrones.S05E02.480p.HDTV.x264-RMTeam
    10. Game.of.Thrones.S05E02.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    ► TvWorld.info & Westeros.ir4 years ago
    1. 51KB
    2. 51KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.REAL.HDTV.XviD.MP3-RARBG
    2. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.720p.HDTV.x264-KILLERS
    3. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    4. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.480p.HDTV.x264-RMTeam
    5. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.HDTV.XviD-FUM
    6. Game.Of.Thrones.S05E02.1080p.HDTV.x264-BATV
    7. Game.Of.Thrones.S05E02.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
    8. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-ASAP
    9. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.XviD-AFG
    10. Game.of.Thrones.S05E02.480p.HDTV.x264-mSD
    IMDB-DL || Milad & Davood || iMovie-dl.com4 years ago
    1. 68.2KB
    2. 68.2KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-ASAP
    2. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.XviD-AFG
    3. Game.of.Thrones.S05E02.REAL.HDTV.XviD.MP3-RARBG
    4. Game.of.Thrones.S05E02.480p.HDTV.x264-mSD
    5. Game.of.Thrones.S05E02.480p.HDTV.x264-RMTeam
    6. Game.of.Thrones.S05E02.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    7. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.HDTV.XviD-FUM
    8. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.720p.HDTV.x264-KILLERS
    9. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    10. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.480p.HDTV.x264-RMTeam
    www.9movie.in | مترجمین : مهرزاد و عماد4 years ago
    1. 72.9KB
    2. 69.6KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-ASAP
    2. Game.of.Thrones.S05E02.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    3. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.XviD-AFG
    4. Game.of.Thrones.S05E02.REAL.HDTV.XviD.MP3-RARBG
    5. Game.of.Thrones.S05E02.480p.HDTV.x264-mSD
    6. Game.of.Thrones.S05E02.480p.HDTV.x264-RMTeam
    7. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.720p.HDTV.x264-KILLERS
    8. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
    9. Game.of.Thrones.S05E02.PROPER.720p.HDTV.x264-BATV
    10. Game.of.Thrones.S05E02.INTERNAL.HDTV.XviD-FUM
    IranFilm.Net ► نـیـمـا و رضــا4 years ago
    1. 68.8KB
    2. 68.8KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-Xclusive
    2. Game.of.Thrones.S05E02.WEBRip.XviD-FUM
    3. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.XviD-AFG
    4. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x265.HEVC-INC
    5. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV-MKVCage
    6. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    NaWeed.ab & Mehrdadss | Cafe-Film.Com4 years ago
    1. 66.8KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-Xclusive
    2. Game.of.Thrones.S05E02.WEBRip.XviD-FUM
    3. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.XviD-AFG
    4. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x265.HEVC-INC
    5. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV-MKVCage
    6. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    IMDB-DL || Milad & Davood || iMovie-dl.com4 years ago
    1. 68KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-Xclusive
    2. Game.of.Thrones.S05E02.WEBRip.XviD-FUM
    3. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.XviD-AFG
    4. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x265.HEVC-INC
    5. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV-MKVCage
    6. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    IranFilm.Net ► نـیـمـا و رضــا4 years ago
    1. 68.8KB
    Farsi/Persian
    1. Game of Thrones - 05x02 - The House of Black and White
    2. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x264-Xclusive
    3. Game.of.Thrones.S05E02.WEBRip.XviD-FUM
    4. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.XviD-AFG
    5. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x265.HEVC-INC
    6. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV-MKVCage
    7. Game.of.Thrones.S05E02.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    کاری از تیم ترجمه پارس مووی WwW ParsMovie Info مرجع دانلود فیلم و سریال به صورت رایگان _____________________________________________ مترجم: Sajjad Tanha(Light) [email protected] _____________________________________________ سریع ترین دانلود منیجر ایرانی کاملا رایگان www.sddl.persianblog.ir4 years ago
    1. 52.2KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E02.WEBRip.XviD-FUM-Persian
    [email protected]4 years ago
    1. 102.5KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x264-DON
    2. Game.of.Thrones.S05E03.1080i.HDTV.MPEG2.DD5.1-CtrlHD
    NaWeed.ab & Mehrdadss | Cafe-Film.Com4 years ago
    1. 72.1KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x264-DON
    4 years ago
    1. 75.1KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x265-DON
    2. Game.of.Thrones.S05E03.1080i.HDTV.DD5.1.MPEG2-CtrlHD
    IranFilm.Net ► رضــا4 years ago
    1. 74.1KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x265-DON
    2. Game.of.Thrones.S05E03.1080i.HDTV.DD5.1.MPEG2-CtrlHD
    3. Game.of.Thrones.S05E03.1080p.HDTV.x264-BATV
    www.9movie.in | مترجمین : مهرزاد و عماد4 years ago
    1. 75.7KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x265-DON
    2. Game.of.Thrones.S05E03.1080i.HDTV.DD5.1.MPEG2-CtrlHD
    3. Game.of.Thrones.S05E03.1080p.HDTV.x264-BATV
    ► TvWorld.info & Westeros.ir4 years ago
    1. 55.2KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E03.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    2. Game.of.Thrones.S05E03.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    www.9movie.in | مترجمین : مهرزاد و عماد4 years ago
    1. 52.9KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E03.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    2. Game.of.Thrones.S05E03.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    3. Game.of.Thrones.S05E03.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
    4. Game.of.Thrones.S05E03.720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA
    5. Game.of.Thrones.S05E03.1080p.WEB-DL.6CH.x265.HEVC-PSA
    6. Game.of.Thrones.S05E03.720p.WEB-DL.6CH.H264-TH
    NaWeed.ab & Mehrdadss | Cafe-Film.Com4 years ago
    1. 69.2KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x264-KILLERS
    کیارش نعمت گرگانی - TVCenter ریسینک شده4 years ago
    1. 49.4KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.XviD-AFG
    2. Game.of.Thrones.S05E03.480p.HDTV.x264-mSD
    3. Game.of.Thrones.S05E03.480p.HDTV.x264-RMTeam
    4. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    5. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    6. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x264-0SEC
    کیارش نعمت گرگانی - TVCenter ریسینک شده4 years ago
    1. 49.4KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x264-KILLERS
    2. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x264-0SEC
    3. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    4. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    5. Game.of.Thrones.S05E03.480p.HDTV.x264-RMTeam
    6. Game.of.Thrones.S05E03.480p.HDTV.x264-mSD
    7. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.XviD-AFG
    ► TvWorld.info & Westeros.ir4 years ago
    1. 52.2KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x264-KILLERS
    2. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x264-0SEC
    3. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    4. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    5. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
    6. Game.of.Thrones.S05E03.480p.HDTV.x264-mSD
    7. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.XviD-AFG
    8. Game.of.Thrones.S05E03.480p.HDTV.x264-RMTeam
    www.9movie.in | مترجمین : مهرزاد و عماد4 years ago
    1. 72.8KB
    2. 72.8KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x264-KILLERS
    2. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x264-0SEC
    3. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    4. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
    5. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    6. Game.of.Thrones.S05E03.480p.HDTV.x264-RMTeam
    7. Game.of.Thrones.S05E03.480p.HDTV.x264-mSD
    8. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.XviD-AFG
    IranFilm.Net ► رضــا4 years ago
    1. 70.1KB
    2. 70.1KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x264-0SEC
    2. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    3. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    4. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
    5. Game.of.Thrones.S05E03.480p.HDTV.x264-RMTeam
    6. Game.of.Thrones.S05E03.480p.HDTV.x264-mSD
    7. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.XviD-AFG
    IMDB-DL || Milad & Davood || iMovie-dl.com4 years ago
    1. 69.2KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x264-KILLERS
    2. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x264-0SEC
    3. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    4. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    5. Game.of.Thrones.S05E03.480p.HDTV.x264-RMTeam
    6. Game.of.Thrones.S05E03.480p.HDTV.x264-mSD
    7. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.XviD-AFG
    8. Game.of.Thrones.S05E03.1080p.HDTV.x264-BATV
    9. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.XviD-FUM
    NaWeed.ab & Mehrdadss | Cafe-Film.Com4 years ago
    1. 69.2KB
    2. 69.2KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x264-KILLERS
    2. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.XviD-FUM
    3. Game.of.Thrones.S05E03.1080p.HDTV.x264-BATV
    4. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x264-DON
    ► Drama آرین ◄ | TinyMoviez.Co4 years ago
    1. 50.7KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x264-0SEC
    2. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    3. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    4. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
    5. Game.of.Thrones.S05E03.480p.HDTV.x264-RMTeam
    6. Game.of.Thrones.S05E03.480p.HDTV.x264-mSD
    7. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.XviD-AFG
    8. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    9. Game.of.Thrones.S05E03.REAL.HDTV.XviD.MP3-RARBG
    10. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x264-ASAP
    ► Drama آرین ◄ | TinyMoviez.Co4 years ago
    1. 50.7KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    2. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x264-KILLERS
    3. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.XviD-FUM
    4. Game.of.Thrones.S05E03.1080p.HDTV.x264-BATV
    5. Game.of.Thrones.S05E03.480p.HDTV.x264-mSD
    6. Game.of.Thrones.S05E03.REAL.HDTV.XviD.MP3-RARBG
    7. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x264-ASAP
    IMDB-DL || Milad & Davood || iMovie-dl.com4 years ago
    1. 69.2KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x264-Xclusive
    2. Game.of.Thrones.S05E03.WEBRip.XviD-FUM
    3. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.XviD-AFG
    4. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x265.HEVC-INC
    5. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV-MKVCage
    6. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    IranFilm.Net ► رضــا4 years ago
    1. 70.1KB
    Farsi/Persian
    1. Game of Thrones.S05E03.HDTV.High Sparrow
    2. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x264-Xclusive
    3. Game.of.Thrones.S05E03.WEBRip.XviD-FUM
    4. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.XviD-AFG
    5. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x265.HEVC-INC
    6. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV-MKVCage
    7. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    کاری از تیم ترجمه پارس مووی WwW ParsMovie Info مرجع دانلود فیلم و سریال به صورت رایگان _____________________________________________ مترجم: Sajjad Tanha(Light) [email protected] _____________________________________________ سریع ترین دانلود منیجر ایرانی کاملا رایگان www.sddl.persianblog.ir4 years ago
    1. 52KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x264-Xclusive
    2. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.XviD-AFG
    3. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    4. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV-MkvCage
    5. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV-nItRo
    6. Game.of.Thrones.S05E03.WEBRip-XviD-FUM
    www.9movie.in | مترجمین : مهرزاد و عماد4 years ago
    1. 53KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E03.WEBRip-XviD-FUM
    2. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV-nItRo
    3. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV-MkvCage
    4. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.XviD-AFG
    5. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    6. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x264-Xclusive
    7. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x264-Xclusive4IPT
    کیارش نعمت گرگانی - TVCenter4 years ago
    1. 49.4KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x264-Xclusive
    2. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.XviD-AFG
    3. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    4. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV-MkvCage
    5. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV-nItRo
    6. Game.of.Thrones.S05E03.WEBRip-XviD-FUM
    ► TvWorld.info & Westeros.ir4 years ago
    1. 52.2KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x264-Xclusive4iPT
    2. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    3. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x264-Xclusive
    4. Game.of.Thrones.S05E03.WEBRip-XviD-FUM
    5. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.XviD-AFG
    6. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV-MkvCage
    7. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV-nItRo
    ► Drama آرین ◄ | TinyMoviez.Co4 years ago
    1. 50.7KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x264-Xclusive4iPT
    2. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    3. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x264-Xclusive
    4. Game.of.Thrones.S05E03.WEBRip-XviD-FUM
    5. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.XviD-AFG
    6. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV-MkvCage
    7. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV-nItRo
    8. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x265.HEVC-PSA
    NaWeed.ab & Mehrdadss | Cafe-Film.Com4 years ago
    1. 69.1KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E03.WEBRip-XviD-FUM
    2. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x264-Xclusive4iPT
    3. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    4. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x264-Xclusive
    5. Game.of.Thrones.S05E03.WEBRip-XviD-FUM
    6. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.XviD-AFG
    7. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV-MkvCage
    8. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV-nItRo
    9. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x265.HEVC-PSA
    ترجمه توسط داوود و میلاد طاهرخانی By IMDB-dl4 years ago
    1. 69.4KB
    Farsi/Persian
    1. Game of Thrones.S05E03.HDTVgh Sparrow
    2. Game.of.Thrones.S05E03.720p.HDTV.x265-DON.HI
    3. Game.of.Thrones.S05E03.1080i.HDTV.DD5.1.MPEG2-CtrlHD.H
    4. Game.of.Thrones.S05E03.هماهنگ با نسخه دارای آنچه گذشت
    5. Game.of.Thrones.S05E03.HDTV.x264-KILLERS
    کاري از تيم ترجمه پارس مووي WwW.ParsMovie.Info مرجع دانلود فيلم و سريال به صورت رايگان __________________________________________ : تـــرجـــمه و زيــرنـــويــس Sajjad Tanha [email protected] _____________________________________ سريع ترين دانلود منيجر ايراني کاملا رايگان www.sddl.persianblog.ir4 years ago
    1. 75.9KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E03gh.Sparrow.HDTV.x264-Xclusive-far
    [email protected]4 years ago
    1. 104.5KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E04.1080p.HDTV.x264-BATV.fa
    Suitable for 1080p.HDTV4 years ago
    1. 54.3KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.x264-DON
    ترجمه از من نیست فقط هماهنگ کردم4 years ago
    1. 41.5KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.x264-DON
    4 years ago
    1. 42.7KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E04.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    2. Game.of.Thrones.S05E04.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    www.9movie.in | مترجمین : مهرزاد و عماد4 years ago
    1. 40.9KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-ASAP
    کیارش نعمت گرگانی - TVCenter4 years ago
    1. 38.9KB
    Farsi/Persian
    1. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.x264-0SEC
    2. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    3. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    4. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
    5. Game.Of.Thrones.S05E04.480p.HDTV.x264-RMTeam
    6. Game.Of.Thrones.S05E04.480p.HDTV.x264-mSD
    7. Game.Of.Thrones.S05E04.HDTV.XviD-AFG
    کیارش نعمت گرگانی - TVCenter4 years ago
    1. 38.9KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-ASAP
    2. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.x264-0SEC
    3. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    4. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    5. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
    6. Game.Of.Thrones.S05E04.480p.HDTV.x264-RMTeam
    7. Game.Of.Thrones.S05E04.480p.HDTV.x264-mSD
    8. Game.Of.Thrones.S05E04.HDTV.XviD-AFG
    IMDB-DL || Milad & Davood || iMovie-dl.com4 years ago
    1. 52.5KB
    2. 55.8KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-ASAP
    2. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.x264-0SEC
    3. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    4. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    5. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
    6. Game.Of.Thrones.S05E04.480p.HDTV.x264-RMTeam
    7. Game.Of.Thrones.S05E04.480p.HDTV.x264-mSD
    8. Game.Of.Thrones.S05E04.HDTV.XviD-AFG
    9. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.x264-TOPKEK
    10. Game.Of.Thrones.S05E04.PROPER.720p.HDTV.x264-0SEC
    NaWeed.ab & Mehrdadss | Cafe-Film.Com4 years ago
    1. 54.2KB
    2. 57.4KB
    Farsi/Persian
    1. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.x264-0SEC
    2. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    3. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    4. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
    5. Game.Of.Thrones.S05E04.480p.HDTV.x264-RMTeam
    6. Game.Of.Thrones.S05E04.480p.HDTV.x264-mSD
    7. Game.Of.Thrones.S05E04.HDTV.XviD-AFG
    8. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-ASAP
    9. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.x264-TOPKEK
    10. Game.Of.Thrones.S05E04.PROPER.720p.HDTV.x264-0SEC
    ► TvWorld.info & Westeros.ir4 years ago
    1. 40.5KB
    2. 42.9KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-ASAP
    2. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.x264-0SEC
    3. Game.Of.Thrones.S05E04.PROPER.720p.HDTV.x264-0SEC
    4. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.x264-TOPKEK
    5. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    6. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    7. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
    8. Game.Of.Thrones.S05E04.480p.HDTV.x264-RMTeam
    9. Game.Of.Thrones.S05E04.480p.HDTV.x264-mSD
    10. Game.Of.Thrones.S05E04.HDTV.XviD-AFG
    www.9movie.in | مترجمین : مهرزاد و عماد4 years ago
    1. 55.8KB
    2. 59.1KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-ASAP
    2. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.x264-0SEC
    3. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    4. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    5. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
    6. Game.Of.Thrones.S05E04.480p.HDTV.x264-RMTeam
    7. Game.Of.Thrones.S05E04.480p.HDTV.x264-mSD
    8. Game.Of.Thrones.S05E04.HDTV.XviD-AFG
    9. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.x264-TOPKEK
    10. Game.Of.Thrones.S05E04.PROPER.720p.HDTV.x264-0SEC
    IranFilm.Net ► نیــما و کـیانوش4 years ago
    1. 57.9KB
    2. 54.5KB
    Farsi/Persian
    1. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.x264-0SEC
    2. Game.Of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-ASAP
    3. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    4. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    5. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
    6. Game.Of.Thrones.S05E04.480p.HDTV.x264-RMTeam
    7. Game.Of.Thrones.S05E04.480p.HDTV.x264-mSD
    8. Game.Of.Thrones.S05E04.HDTV.XviD-AFG
    9. Game.Of.Thrones.S05E04.720p.HDTV.x264-TOPKEK
    10. Game.Of.Thrones.S05E04.PROPER.720p.HDTV.x264-0SEC
    ► Drama آرین ◄ | TinyMoviez.Co4 years ago
    1. 39.4KB
    2. 41.7KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-Xclusive
    2. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.XviD-AFG
    3. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV-MkvCage
    4. Game.of.Thrones.S05E04.WEBRip.XviD-FUM
    5. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    6. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV-nItRo
    7. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x265.HEVC-PSA
    8. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x265.HEVC-INC
    9. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-Xclusive4IPT
    کیارش نعمت گرگانی - TVCenter4 years ago
    1. 38.9KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-Xclusive
    2. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.XviD-AFG
    3. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV-MkvCage
    4. Game.of.Thrones.S05E04.WEBRip.XviD-FUM
    5. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    6. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV-nItRo
    7. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x265.HEVC-PSA
    8. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x265.HEVC-INC
    9. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-Xclusive4IPT
    www.9movie.in | مترجمین : مهرزاد و عماد4 years ago
    1. 40.9KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-Xclusive
    2. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.XviD-AFG
    3. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV-MkvCage
    4. Game.of.Thrones.S05E04.WEBRip.XviD-FUM
    5. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    6. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV-nItRo
    7. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x265.HEVC-PSA
    8. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x265.HEVC-INC
    9. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-Xclusive4IPT
    ► TvWorld.info & Westeros.ir4 years ago
    1. 40.5KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-Xclusive4IPT
    2. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    3. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x265.HEVC-PSA
    4. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x265.HEVC-INC
    5. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-Xclusive
    6. Game.of.Thrones.S05E04.WEBRip.XviD-FUM
    7. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.XviD-AFG
    8. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV-MkvCage
    9. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV-nItRo
    ► Drama آرین ◄ | TinyMoviez.Co4 years ago
    1. 39.4KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-Xclusive
    2. Game.of.Thrones.S05E04.WEBRip.XviD-FUM
    3. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.XviD-AFG
    4. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x265.HEVC-INC
    5. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV-MKVCage
    6. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    7. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-Xclusive4IPT
    8. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV-nItRo
    9. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x265.HEVC-PSA
    NaWeed.ab & Mehrdadss | Cafe-Film.Com4 years ago
    1. 52.2KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-Xclusive
    2. Game.of.Thrones.S05E04.WEBRip.XviD-FUM
    3. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.XviD-AFG
    4. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x265.HEVC-INC
    5. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV-MKVCage
    6. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    7. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-Xclusive4IPT
    8. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV-nItRo
    9. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x265.HEVC-PSA
    IranFilm.Net ► نیــما و کـیانوش4 years ago
    1. 54.3KB
    Farsi/Persian
    1. Game of Thrones.S05E04.HDTV.The Sons of the Harpy
    2. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-Xclusive
    3. Game.of.Thrones.S05E04.WEBRip.XviD-FUM
    4. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.XviD-AFG
    5. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x265.HEVC-INC
    6. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV-MKVCage
    7. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x265.HEVC-MMKV
    کاري از تيم ترجمه پارس مووي WwW.ParsMovie.Info مرجع دانلود فيلم و سريال به صورت رايگان _________________________________________ : تـــرجـــمه و زيــرنـــويــس Sajjad Tanha(Light) [email protected] _______________________________________ سريع ترين دانلود منيجر ايراني کاملا رايگان www.sddl.persianblog.ir4 years ago
    1. 41.5KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-Xclusive.
    2. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.XviD-AFG.
    3. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV-MkvCage.
    4. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x265.HEVC-MMKV.
    5. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV-nItRo.
    6. Game.of.Thrones.S05E04.WEBRip.XviD-FUM.
    7. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.XviD-FUM.
    8. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x265.HEVC-INC.
    9. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x265.HEVC-PSA.
    10. Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.XviD-LOL.
    IMDB-DL || Milad & Davood || iMovie-dl.com4 years ago
    1. 52.9KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.x264-KILLERS
    2. Game.of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.x264-mSD
    3. Game.of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.x265.HEVC-INC
    4. Game.of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.x264-RMTeam
    5. Game.of.Thrones.S05E05.720p.ASAP
    6. Game.of.Thrones.S05E05.1080p.ASAP
    7. Game.of.Thrones.S05E05.1080p.HDTV.480p.XviD-EVO
    8. Game.of.Thrones.S05E05.1080p.REAL.HDTV
    9. Game.of.Thrones.S05E05.480P.HDTV.x264-IMMERSE
    10. Game.of.Thrones.S05E05.480p & 720p & 1080p HDTV.x264-ASAP
    ►ترجمه و زمانبندی : ◄هادی فارسی- WwW.HFSS.Rozblog.Com4 years ago
    1. 58.2KB
    2. 55.2KB
    3. 312B
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E05.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    2. Game.of.Thrones.S05E05.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    www.9movie.in | مترجمین : مهرزاد و عماد4 years ago
    1. 42.9KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.x264-ASAP
    کیارش نعمت گرگانی - TVCenter4 years ago
    1. 44.2KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.x264-ASAP
    2. Game.of.Thrones.S05E05.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
    3. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.XviD-FUM
    4. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.XviD-AFG
    5. Game.Of.Thrones.S05E05.480p.HDTV.x264-mSD
    6. Game.Of.Thrones.S05E05.480p.HDTV.x264-RMTeam
    7. Game.Of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
    8. Game.Of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    9. Game.Of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.x264-0SEC
    10. Game.of.Thrones.S05E05.1080p.HDTV.x264-BATV
    ► TvWorld.info & Westeros.ir4 years ago
    1. 44.7KB
    2. 42.5KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E05.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
    2. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.XviD-FUM
    3. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.XviD-AFG
    4. Game.Of.Thrones.S05E05.480p.HDTV.x264-mSD
    5. Game.Of.Thrones.S05E05.480p.HDTV.x264-RMTeam
    6. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.x264-ASAP
    7. Game.Of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
    8. Game.Of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.x264-0SEC
    9. Game.of.Thrones.S05E05.1080p.HDTV.x264-BATV
    10. Game.Of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    NaWeed.ab & Mehrdadss | Cafe-Film.Com4 years ago
    1. 61.5KB
    2. 58.3KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.x264-0SEC
    2. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.x264-ASAP
    3. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.XviD-FUM
    4. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.XviD-AFG
    5. Game.of.Thrones.S05E05.480p.HDTV.x264-mSD
    6. Game.of.Thrones.S05E05.1080p.HDTV.x264-BATV
    7. Game.of.Thrones.S05E05.480p.HDTV.x264-RMTeam
    8. Game.of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    9. Game.of.Thrones.S05E05.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
    10. Game.of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
    ► Drama آرین ◄ | TinyMoviez.Co4 years ago
    1. 41.6KB
    2. 43.7KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E05.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
    2. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.XviD-FUM
    3. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.XviD-AFG
    4. Game.of.Thrones.S05E05.480p.HDTV.x264-mSD
    5. Game.of.Thrones.S05E05.480p.HDTV.x264-RMTeam
    6. Game.of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
    7. Game.of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    8. Game.of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    9. Game.of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.x264-0SEC
    10. Game.of.Thrones.S05E05.1080p.HDTV.x264-BATV
    کیارش نعمت گرگانی - TVCenter4 years ago
    1. 42.1KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.x264-ASAP
    2. Game.of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.x264-0SEC
    3. Game.of.Thrones.S05E05.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
    4. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.XviD-AFG
    5. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.XviD-FUM
    6. Game.of.Thrones.S05E05.480p.HDTV.x264-mSD
    7. Game.of.Thrones.S05E05.480p.HDTV.x264-RMTeam
    8. Game.of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
    9. Game.of.Thrones.S05E05.1080p.HDTV.x264-BATV
    10. Game.of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    www.9movie.in | مترجمین : مهرزاد و عماد4 years ago
    1. 57.3KB
    2. 60.5KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.x264-ASAP
    2. Game.of.Thrones.S05E05.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
    3. Game.of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.x264-0SEC
    4. Game.of.Thrones.S05E05.1080p.HDTV.x264-BATV
    5. Game.of.Thrones.S05E05.480p.HDTV.x264-mSD
    6. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.XviD-FUM
    7. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.XviD-AFG
    IranFilm.Net ► رضــا4 years ago
    1. 60.4KB
    2. 57.3KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E05.480p.HDTV.x264-mSD
    2. Game.of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.x264-0SEC
    3. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.XviD-FUM
    4. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.x264-ASAP
    5. Game.of.Thrones.S05E05.1080p.HDTV.x264-BATV
    6. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.XviD-AFG
    7. Game.of.Thrones.S05E05.480p.HDTV.x264-RMTeam
    8. Game.of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    9. Game.of.Thrones.S05E05.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
    10. Game.of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
    IMDB-DL || Milad & Davood || iMovie-dl.com4 years ago
    1. 56.6KB
    2. 59.8KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E05.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
    2. Game.of.Thrones.S05E05.1080p.HDTV.x264-BATV
    3. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.XviD-FUM
    4. Game.of.Thrones.S05E05.HDTV.XviD-AFG
    5. Game.Of.Thrones.S05E05.480p.HDTV.x264-mSD
    6. Game.Of.Thrones.S05E05.480p.HDTV.x264-RMTeam
    7. Game.Of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
    8. Game.Of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    9. Game.Of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    10. Game.Of.Thrones.S05E05.720p.HDTV.x264-0SEC
    کاري از تيم ترجمه پارس مووي WwW.ParsMovie.Info مرجع دانلود فيلم و سريال به صورت رايگان __________________________________________ : تـــرجـــمه و زيــرنـــويــس Sajjad Tanha [email protected] _____________________________________ سريع ترين دانلود منيجر ايراني کاملا رايگان www.sddl.persianblog.ir4 years ago
    1. 56.5KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E05.Kill.the.Boy.720p.HDTV.x264-0SEC-FAR
    [email protected]4 years ago
    1. 86.9KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x264-IMMERSE-Persian
    [email protected]4 years ago
    1. 56.4KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E06.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    2. Game.of.Thrones.S05E06.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    www.9movie.in | مترجمین : مهرزاد و عماد4 years ago
    1. 43.2KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.x264-ASAP
    کاري از تيم ترجمه پارس مووي WwW.ParsMovie.Info مرجع دانلود فيلم و سريال به صورت رايگان __________________________________________ : تـــرجـــمه و زيــرنـــويــس Sajjad Tanha & Milad S.E (light25360) & (milad19028) _____________________________________ سريع ترين دانلود منيجر ايراني کاملا رايگان www.sddl.persianblog.ir4 years ago
    1. 61KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.x264-ASAP
    2. Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.XviD-AFG
    3. Game.of.Thrones.S05E06.480p.HDTV.x264-mSD
    4. Game.of.Thrones.S05E06.480p.HDTV.x264-RMTeam
    5. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
    6. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    7. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    8. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    ► TvWorld.info & Westeros.ir4 years ago
    1. 44.6KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.x264-ASAP
    2. Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.XviD-AFG.
    3. Game.of.Thrones.S05E06.480p.HDTV.x264-RMTeam
    4. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA.
    5. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam.
    6. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem.
    7. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x264-IMMERSE.
    8. Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.XviD-FUM.
    کیارش نعمت گرگانی - TVCenter4 years ago
    1. 44.2KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.x264-ASAP
    2. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    3. Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.XviD-AFG
    4. Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.XviD-iFT
    5. Game.of.Thrones.S05E06.480p.HDTV.x264-mSD
    6. Game.of.Thrones.S05E06.480p.HDTV.x264-RMTeam
    7. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x265.HEVC-urgrove
    8. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    9. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    10. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x265.ShAaNiG
    کاري از تيم ترجمه پارس مووي WwW.ParsMovie.Info مرجع دانلود فيلم و سريال به صورت رايگان __________________________________________ : تـــرجـــمه و زيــرنـــويــس Sajjad Tanha & Milad S.E (light25360) & (milad19028) _____________________________________ سريع ترين دانلود منيجر ايراني کاملا رايگان www.sddl.persianblog.ir4 years ago
    1. 61KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x264-BATV
    2. Game.of.Thrones.S05E06.1080p.HDTV.x264-BATV
    3. Game.of.Thrones.S05E06.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
    ► Drama آرین ◄ | TinyMoviez.Co4 years ago
    1. 41.5KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    2. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
    3. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    4. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    5. Game.of.Thrones.S05E06.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
    6. Game.of.Thrones.S05E06.480p.HDTV.x264-mSD
    7. Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.XviD-AFG
    8. Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.x264-ASAP
    9. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x264-BATV
    10. Game.of.Thrones.S05E06.1080p.HDTV.x264-BATV
    www.9movie.in | مترجمین : مهرزاد و عماد4 years ago
    1. 62.8KB
    2. 59.1KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.x264-ASAP
    2. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    3. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
    4. Game.of.Thrones.S05E06.480p.HDTV.x264-RMTeam
    5. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    6. Game.of.Thrones.S05E06.480p.HDTV.x264-mSD
    7. Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.XviD-AFG
    8. Game.of.Thrones.S05E06.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
    9. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x264-BATV
    10. Game.of.Thrones.S05E06.1080p.HDTV.x264-BATV
    IranFilm.Net ► نـیـمـا و رضــا4 years ago
    1. 61.5KB
    2. 57.9KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x264-BATV
    2. Game.of.Thrones.S05E06.1080p.HDTV.x264-BATV
    3. Game.of.Thrones.S05E06.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
    ► TvWorld.info & Westeros.ir4 years ago
    1. 42.1KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E06.INTERNAL.720p.HDTV.x264-BATV
    2. Game.of.Thrones.S05E06.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
    کیارش نعمت گرگانی - TVCenter4 years ago
    1. 41.8KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    2. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
    3. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    4. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    5. Game.of.Thrones.S05E06.480p.HDTV.x264-RMTeam
    6. Game.of.Thrones.S05E06.480p.HDTV.x264-mSD
    7. Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.XviD-AFG
    8. Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.x264-ASAP
    9. Game.of.Thrones.S05E06.SD.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA.
    ► Drama آرین ◄ | TinyMoviez.Co4 years ago
    1. 44KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.x264-ASAP.
    2. Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.XviD-AFG.
    3. Game.of.Thrones.S05E06.INTERNAL.HDTV.x264-BATV.
    4. Game.of.Thrones.S05E06.480p.HDTV.x264-RMTeam.
    5. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA.
    6. Game.of.Thrones.S05E06.SD.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA.
    7. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem.
    8. Game.of.Thrones.S05E06.720p.HDTV.x264-IMMERSE.
    9. Game.of.Thrones.S05E06.INTERNAL.720p.HDTV.x264-BATV.
    10. Game.of.Thrones.S05E06.HDTV.XviD-FUM.
    IMDB-DL || Milad & Davood || iMovie-dl.com4 years ago
    1. 60.9KB
    2. 57.4KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E07.720P
    فقط تنظيمش كردم Translated by Arian Drama4 years ago
    1. 45.2KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264-DON
    کیارش نعمت گرگانی - TVCenter4 years ago
    1. 47.9KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264-DON
    ترجمه از آرین دراما - با این نسخه هماهنگ کردم4 years ago
    1. 45.2KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264-TOPKEK
    2. Game.of.Thrones.S05E07.1080p.HDTV.x264-TOPKEK
    3. Game.of.Thrones.S05E07.1080i.HDTV.MPEG2.DD5.1-CtrlHD
    کیارش نعمت گرگانی - TVCenter4 years ago
    1. 45.2KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E07.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    2. Game.of.Thrones.S05E07.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    www.9movie.in | مترجمین : مهرزاد و عماد4 years ago
    1. 47.6KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E07.HDTV.all Version
    تـرجـــمه و زيــرنـــويــس Sajjad Tanha & Milad S.E (light25360) & (milad19028) کاري از تيم ترجمه پارس مووي WwW.ParsMovie.Info4 years ago
    1. 104KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    2. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    3. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x265.ShAaNiG
    4. Game.of.Thrones.S05E07.480p.HDTV.x264-mSD
    5. Game.of.Thrones.S05E07.HDTV.x264-ASAP
    6. Game.of.Thrones.S05E07.HDTV.XviD-AFG
    ► Drama آرین ◄ | TinyMoviez.Co4 years ago
    1. 48.3KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E07.HDTV.x264-ASAP
    2. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    3. Game.of.Thrones.S05E07.480p.HDTV.x264-mSD
    4. Game.of.Thrones.S05E07.HDTV.XviD-AFG
    5. Game.of.Thrones.S05E07.480p.HDTV.x264-RMTeam
    کیارش نعمت گرگانی - TVCenter4 years ago
    1. 47.9KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264-0SEC
    2. Game.of.Thrones.S05E07.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
    3. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    4. Game.of.Thrones.S05E07.INTERNAL.720p.HDTV.x264-BATV
    5. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x265.HEVC-urgrove
    ایمیل: [email protected]4 years ago
    1. 92KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264-0SEC
    2. Game.of.Thrones.S05E07.1080p.HDTV.x264-BATV
    3. Game.of.Thrones.S05E07.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
    4. Game.of.Thrones.S05E07.HDTV.XviD-iFT
    5. Game.of.Thrones.S05E07.480p.HDTV.x264.RMTEAM
    6. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
    کیارش نعمت گرگانی - TVCenter4 years ago
    1. 45.2KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E07.HDTV.x264-ASAP
    2. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264-0SEC
    3. Game.of.Thrones.S05E07.INTERNAL.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    4. Game.of.Thrones.S05E07.480p.HDTV.x264-RMTeam
    5. Game.of.Thrones.S05E07.INTERNAL.HDTV.XviD-AFG
    6. Game.of.Thrones.S05E07.480p.HDTV.x264-mSD
    7. Game.of.Thrones.S05E07.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
    8. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    9. Game.of.Thrones.S05E07.HDTV.XviD-nItRo.
    ► TvWorld.info & Westeros.ir4 years ago
    1. 47KB
    2. 49.6KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264-0SEC
    2. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    3. Game.of.Thrones.S05E07.INTERNAL.720p.HDTV.x264-BATV
    4. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x265.HEVC-urgrove
    5. Game.of.Thrones.S05E07.INTERNAL.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    6. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
    7. Game.of.Thrones.S05E07.1080p.HDTV.x264-BATV
    8. Game.of.Thrones.S05E07.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
    9. Game.of.Thrones.S05E07.INTERNAL.HDTV.XviD-AFG
    10. Game.of.Thrones.S05E07.HDTV.XviD-iFT
    ► Drama آرین ◄ | TinyMoviez.Co4 years ago
    1. 45.2KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264-0SEC
    2. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    3. Game.of.Thrones.S05E07.INTERNAL.720p.HDTV.x264-BATV
    4. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x265.HEVC-urgrove
    5. Game.of.Thrones.S05E07.INTERNAL.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    6. Game.of.Thrones.S05E07.HDTV.XviD-iFT
    7. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
    8. Game.of.Thrones.S05E07.1080p.HDTV.x264-BATV
    9. Game.of.Thrones.S05E07.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
    10. Game.of.Thrones.S05E07.INTERNAL.HDTV.XviD-AFG
    .:: Kianoosh_93 & Dark Assassin ::. | IranFilm.Net4 years ago
    1. 62.7KB
    2. 98.3KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E07.HDTV.x264-ASAP
    2. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264-0SEC
    3. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    4. Game.of.Thrones.S05E07.HDTV.XviD-AFG
    5. Game.of.Thrones.S05E07.480p.HDTV.x264-mSD
    6. Game.of.Thrones.S05E07.INTERNAL.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    7. Game.of.Thrones.S05E07.INTERNAL.720p.HDTV.x264-BATV
    8. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
    9. Game.of.Thrones.S05E07.INTERNAL.HDTV.XviD-AFG
    10. Game.of.Thrones.S05E07.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
    www.9movie.in | مترجمین : مهرزاد و عماد4 years ago
    1. 64.4KB
    2. 68.3KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    2. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264-0SEC
    3. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x265.ShAaNiG
    4. Game.of.Thrones.S05E07.HDTV.x264-ASAP
    5. Game.of.Thrones.S05E07.480p.HDTV.x264-mSD
    6. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    7. Game.of.Thrones.S05E07.HDTV.XviD-AFG
    8. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    9. Game.of.Thrones.S05E07.1080p.HDTV.x264-BATV
    10. Game.of.Thrones.S05E07.INTERNAL.HDTV.XviD-AFG
    IMDB-DL || Milad & Davood || iMovie-dl.com4 years ago
    1. 61.4KB
    2. 65.2KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E07.HDTV.x264-ASAP
    2. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264-0SEC
    3. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.x264-IMMERSE
    4. Game.of.Thrones.S05E07.HDTV.XviD-AFG
    5. Game.of.Thrones.S05E07.480p.HDTV.x264-mSD
    6. Game.of.Thrones.S05E07.INTERNAL.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    7. Game.of.Thrones.S05E07.INTERNAL.720p.HDTV.x264-BATV
    8. Game.of.Thrones.S05E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
    9. Game.of.Thrones.S05E07.INTERNAL.HDTV.XviD-AFG
    10. Game.of.Thrones.S05E07.INTERNAL.HDTV.x264-BATV
    کاري از تيم ترجمه پارس مووي WwW.ParsMovie.Info مرجع دانلود فيلم و سريال به صورت رايگان __________________________________________ : تـــرجـــمه و زيــرنـــويــس Sajjad Tanha & Milad S.E (light25360) & (milad19028) _____________________________________ سريع ترين دانلود منيجر ايراني کاملا رايگان www.sddl.persianblog.ir4 years ago
    1. 104KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E07.INTERNAL.HDTV.XviD-AFG
    ایمیل: [email protected]4 years ago
    1. 92KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E07.The.Gift.720p.HDTV.x264-IMMERSE-Persian.
    [email protected]4 years ago
    1. 95.6KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x264-DON
    4 years ago
    1. 48.9KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x265-DON
    2. Game.of.Thrones.S05E08.1080i.HDTV.DD5.1.MPEG2-CtrlHD
    ► TvWorld.info & Westeros.ir4 years ago
    1. 47.3KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E08.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    2. Game.of.Thrones.S05E08.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    www.9movie.in | مترجمین : مهرزاد و عماد4 years ago
    1. 45.8KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E08.HDTV.x264-KILLERS
    2. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x264-0SEC
    3. Game.of.Thrones.S05E08.HDTV.XViD-AFG
    4. Game.of.Thrones.S05E08.480p.HDTV.x264-RMTeam
    5. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    کیارش نعمت گرگانی - TVCenter4 years ago
    1. 44.6KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E08.1080i.HDTV.MPEG2.DD5.1-CtrlHD
    2. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x264-TOPKEK
    3. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x264-DON
    4. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
    5. Game.of.Thrones.S05E08.HDTV.XviD-FUM
    IMDB-DL || Milad & Davood || iMovie-dl.com4 years ago
    1. 61.3KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x264-0SEC
    2. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    3. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x265.ShAaNiG
    4. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    5. Game.of.Thrones.S05E08.480p.HDTV.x264-RMTeam
    6. Game.of.Thrones.S05E08.HDTV.XviD-iFT
    7. Game.of.Thrones.S05E08.HDTV.XviD-AFG
    8. Game.of.Thrones.S05E08.1080p.HDTV.x264-BATV
    9. Game.of.Thrones.S05E08.HDTV.x264-KILLERS
    IranFilm.Net ► کیـانـوش و رضــا4 years ago
    1. 60.9KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E08.PROPER.720p.HDTV.x264-0SEC
    2. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    3. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x265.ShAaNiG
    4. Game.of.Thrones.S05E08.PROPER.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    5. Game.of.Thrones.S05E08.PROPER.480p.HDTV.x264-RMTeam
    6. Game.of.Thrones.S05E08.HDTV.XviD-iFT
    7. Game.of.Thrones.S05E08.PROPER.HDTV.XviD-AFG
    8. Game.of.Thrones.S05E08.1080p.HDTV.x264-BATV
    9. Game.of.Thrones.S05E08.HDTV.x264-KILLERS
    10. Game.of.Thrones.S05E08.VOSTFR.1080p.HDTV.AC3-NoTeam
    ► TvWorld.info & Westeros.ir4 years ago
    1. 44.9KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x264-0SEC
    2. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    3. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x265.ShAaNiG
    4. Game.of.Thrones.S05E08.PROPER.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    5. Game.of.Thrones.S05E08.PROPER.HDTV.XviD-AFG
    6. Game.of.Thrones.S05E08.HDTV.XviD-iFT
    7. Game.of.Thrones.S05E08.HDTV.XviD-AFG
    8. Game.of.Thrones.S05E08.VOSTFR.1080p.HDTV.AC3-NoTeam
    9. Game.of.Thrones.S05E08.HDTV.x264-KILLERS
    10. Game.of.Thrones.S05E08.PROPER.480p.HDTV.x264-RMTeam
    www.9movie.in | مترجمین : مهرزاد و عماد4 years ago
    1. 46.8KB
    2. 46.8KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E08.PROPER.720p.HDTV.x264-0SEC
    2. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    3. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x265.ShAaNiG
    4. Game.of.Thrones.S05E08.PROPER.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    5. Game.of.Thrones.S05E08.PROPER.HDTV.XviD-AFG
    6. Game.of.Thrones.S05E08.HDTV.XviD-iFT
    7. Game.of.Thrones.S05E08.HDTV.XviD-AFG
    8. Game.of.Thrones.S05E08.VOSTFR.1080p.HDTV.AC3-NoTeam
    9. Game.of.Thrones.S05E08.HDTV.x264-KILLERS
    10. Game.of.Thrones.S05E08.PROPER.480p.HDTV.x264-RMTeam
    ► Drama آرین ◄ | TinyMoviez.Co4 years ago
    1. 42.9KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E08.HDTV.x264-KILLERS.
    2. Game.of.Thrones.S05E08.PROPER.HDTV.XviD-AFG
    3. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x264-IMMERSE.
    4. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x264-0SEC.
    5. Game.of.Thrones.S05E08.PROPER.480p.HDTV.x264-RMTeam
    6. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam.
    7. Game.of.Thrones.S05E08.PROPER.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    8. Game.of.Thrones.S05E08.PROPER.720p.HDTV.x264-0SEC
    9. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    10. Game.of.Thrones.S05E08.VOSTFR.1080p.HDTV.AC3-NoTeam
    IMDB-DL || Milad & Davood || iMovie-dl.com4 years ago
    1. 61.3KB
    2. 61.3KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E08.PROPER.720p.HDTV.x264-0SEC
    2. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    3. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x265.ShAaNiG
    4. Game.of.Thrones.S05E08.PROPER.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    5. Game.of.Thrones.S05E08.PROPER.HDTV.XviD-AFG
    6. Game.of.Thrones.S05E08.HDTV.XviD-iFT
    7. Game.of.Thrones.S05E08.HDTV.XviD-AFG
    8. Game.of.Thrones.S05E08.VOSTFR.1080p.HDTV.AC3-NoTeam
    9. Game.of.Thrones.S05E08.HDTV.x264-KILLERS
    10. Game.of.Thrones.S05E08.PROPER.480p.HDTV.x264-RMTeam
    کیارش طاهرخانی | K.I.A4 years ago
    1. 89.6KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E08.HDTV.x264-KILLERS
    2. Game.of.Thrones.S05E08.PROPER.HDTV.XviD-AFG
    3. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x264-IMMERSE.
    4. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x264-0SEC
    5. Game.of.Thrones.S05E08.PROPER.480p.HDTV.x264-RMTeam
    6. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    7. Game.of.Thrones.S05E08.PROPER.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
    8. Game.of.Thrones.S05E08.PROPER.720p.HDTV.x264-0SEC
    9. Game.of.Thrones.S05E08.720p.HDTV.x264.AAC-Ozlem
    10. Game.of.Thrones.S05E08.VOSTFR.1080p.HDTV.AC3-NoTeam
    کاري از تيم ترجمه پارس مووي WwW.ParsMovie.Info مرجع دانلود فيلم و سريال به صورت رايگان _________________________________________ : تـــرجـــمه و زيــرنـــويــس Sajjad Tanha(light25360) [email protected] _________________________________________ سريع ترين دانلود منيجر ايراني کاملا رايگان www.sddl.persianblog.ir4 years ago
    1. 58KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E09.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    2. Game.of.Thrones.S05E09.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
    www.9movie.in | مترجمین : مهرزاد و عماد ، زمانبندی از سالار راهی4 years ago
    1. 69.2KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E09.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-RARBG
    2. Game.of.Thrones.S05E09.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-RARBG
    www.9movie.in | مترجمین : مهرزاد و عماد4 years ago
    1. 34.8KB
    Farsi/Persian
    1. Game.of.Thrones.S05E09.Dance.of.Dragons.720p.HDTV.x264-0SEC-Persian
    facebook.com/rezapadsubtitles4 years ago