Katha Sangama

Katha Sangama Subtitles

Drama   Thriller   Family

Kishore Kumar G.   Haripriya   Rishab Shetty   Kiranraj K   Chandrajith   Yagna Shetty   Karan Ananth   Jamadagni Manoj   Shashi Kumar P.   Rahul Pk   Jai Shankar   Sumanth Bhat   Jayanth Seege S.

Katha Sangama is a movie starring Haripriya, Rishab Shetty, and Kishore Kumar G.. Katha Sangama is an upcoming Indian anthology film in Kannada comprising of seven short stories across genres. Produced by HK Prakash and Rishab...
2019
year
156
min
7.4
rate
2
languages