Ra.One Farsi/Persian Subtitles

Ra.One is a movie starring Shah Rukh Khan, Arjun Rampal, and Kareena Kapoor. When the titular antagonist of an action game takes on physical form, it's only the game's less powerful protagonist who can save his creator's family.
2011
year
156M
min
4.6
rate
1
files
Download (88.3KB) Ra One (2011)-720p-DVDRIP.srt

Subtitles preview

1
00:02:37,690 --> 00:02:39,988
ÏÇäÔãäÏÇä ÔÑ˜Ê ÈÇÑæä ØÑÍí ÈÑÇí

2
00:02:40,093 --> 00:02:42,459
ÏäíÇí ÏíÌíÊÇá ÏÇÑäÏ

3
00:02:42,562 --> 00:02:44,826
˜å ÇÒ ÏäíÇí Óå ÈÚÏí íÔå ȐíÑäÏ

4
00:02:45,165 --> 00:02:46,655
ÔãÇ ÇÒ ÇäÊÞÇáÇÊ

5
00:02:46,766 --> 00:02:49,098
ÇØáÇÚÇÊ ÇÒ ØÑíÞ ÊáÝä

6
00:02:49,402 --> 00:02:50,869
ãÊÚÌÈ äíÓÊíÏ¿

7

Subtitles infomation

Framerate...
LanguageFarsi/Persian
Created ByBollywoodiha
Author NoteRa One (2011)-720p-DVDRIP[SAMANKIYANI][FILM-BAZAR]
Created01/04/2012 07:39:00 AM
Updatedone year ago

Raw Subtitles

1<br>00:02:37,690 --> 00:02:39,988<br>ÏÇäÔãäÏÇä ÔÑ˜Ê ÈÇÑæä ØÑÍí ÈÑÇí<br><br>2<br>00:02:40,093 --> 00:02:42,459<br>ÏäíÇí ÏíÌíÊÇá ÏÇÑäÏ<br><br>3<br>00:02:42,562 --> 00:02:44,826<br>˜å ÇÒ ÏäíÇí Óå ÈÚÏí íÔå ȐíÑäÏ<br><br>4<br>00:02:45,165 --> 00:02:46,655<br>ÔãÇ ÇÒ ÇäÊÞÇáÇÊ<br><br>5<br>00:02:46,766 --> 00:02:49,098<br>ÇØáÇÚÇÊ ÇÒ ØÑíÞ ÊáÝä<br><br>6<br>00:02:49,402 --> 00:02:50,869<br>ãÊÚÌÈ äíÓÊíÏ¿<br><br>7<br>

More Ra.One Farsi/Persian Subtitles

LanguageRelease nameRelease noteLast UpdatedQuick download
Farsi/Persian
  1. Ra One 2011
720p بهترین و کاملترین ترجمه فیلم هماهنگ با نسخهone year ago
  1. 106.1KB
Farsi/Persian
  1. RA.OneBlu-Ray720px264DTS[DDR][SAMANKIYANI][FILM-BAZAR]
one year ago
  1. 90.7KB
Farsi/Persian
  1. RA.OneDVDrip.480p.EDIT BY SAIED3
one year ago
  1. 90.2KB
Farsi/Persian
  1. RaOne 2011
R5one year ago
  1. 90.8KB