Shingeki no Kyojin

Shingeki no Kyojin Subtitles

Action   Animation   Horror   Drama   Adventure   Fantasy

Marina Inoue   Yûki Kaji   Yui Ishikawa   Josh Grelle

Shingeki no kyojin is a TV series starring Marina Inoue, Yûki Kaji, and Yui Ishikawa. After his hometown is destroyed and his mother is killed, young Eren Yeager vows to cleanse the earth of the giant humanoid Titans that have...
2013
year
...
min
8.8
rate
13
languages
LanguageRelease nameRelease noteLast UpdatedQuick download
Vietnamese
 1. Shingeki no Kyojin S1 BD
sub by TRiM4 years ago
 1. 26.8KB
 2. 26.6KB
 3. 33.1KB
 4. 34.2KB
 5. 29.4KB
 6. 28KB
 7. 31.8KB
 8. 27.9KB
 9. 28.3KB
 10. 31.3KB
 11. 37.6KB
 12. 28.9KB
 13. 25.5KB
 14. 49.7KB
 15. 49.6KB
 16. 34.2KB
 17. 43KB
 18. 45.9KB
 19. 42.3KB
 20. 45.9KB
 21. 32.1KB
 22. 31.4KB
 23. 43.5KB
 24. 35.9KB
 25. 31.7KB
English
 1. Attack On Titan S01 1080p BluRay x264-MIXED Dubbed Version
 2. Attack On Titan S01 720p BluRay x264-MIXED Dubbed Version
Torrent link: "rarbg.to/torrents.php?search=Attack on titan S01 Blu" If anyone have the dubbed version to S01E15 please send it to me so that we can have a complete version with all subtitles.4 years ago
 1. 17.4KB
 2. 20.2KB
 3. 22.9KB
 4. 20.5KB
 5. 20.9KB
 6. 20.7KB
 7. 18.6KB
 8. 19.1KB
 9. 19.9KB
 10. 23.2KB
 11. 27.7KB
 12. 23.8KB
 13. 19.4KB
 14. 25.8KB
 15. 25.4KB
 16. 21.8KB
 17. 24.2KB
 18. 24.3KB
 19. 26.3KB
 20. 21KB
 21. 18.2KB
 22. 24.5KB
 23. 21.4KB
 24. 17.5KB
English
 1. Attack on Titan | 01-25
 2. Shingeki no Kyojin | 01-25
4 years ago
 1. 28.4KB
 2. 29.1KB
 3. 35.7KB
 4. 33.6KB
 5. 32.5KB
 6. 31KB
 7. 28.6KB
 8. 27.7KB
 9. 30.8KB
 10. 32.7KB
 11. 35KB
 12. 31.7KB
 13. 24.8KB
 14. 27KB
 15. 37.5KB
 16. 37.3KB
 17. 33.1KB
 18. 31.5KB
 19. 33.4KB
 20. 31.6KB
 21. 33.5KB
 22. 24KB
 23. 23.6KB
 24. 31.7KB
 25. 30.2KB
 26. 29.1KB
Arabic
 1. [luckysubs] Shingeki no Kyojin S01 Bluray [Moozzi2]
luckysubs ترجمة فريق4 years ago
 1. 40.7KB
 2. 48.8KB
 3. 58.4KB
 4. 56.2KB
 5. 52.5KB
 6. 49.6KB
 7. 49.9KB
 8. 48.3KB
 9. 50.1KB
 10. 53.9KB
 11. 58KB
 12. 53KB
 13. 46.2KB
 14. 60.1KB
 15. 59.9KB
 16. 57.7KB
 17. 52.2KB
 18. 55.7KB
 19. 54.9KB
 20. 58.4KB
 21. 47.9KB
 22. 46.1KB
 23. 55KB
 24. 49.5KB
 25. 54.6KB
English
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) S01E16 ENG Dubbed version
English transcript for the English Dubbed version4 years ago
 1. 25.4KB
English
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) S01E17 ENG Dubbed version
English transcript for the English Dubbed version4 years ago
 1. 21.8KB
English
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) S01E18 ENG Dubbed version
English transcript for the English Dubbed version4 years ago
 1. 24.2KB
English
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) S01E19 ENG Dubbed version
English transcript for the English Dubbed version4 years ago
 1. 24.3KB
English
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) S01E20 ENG Dubbed version
English transcript for the English Dubbed version4 years ago
 1. 26.3KB
English
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) S01E21 ENG Dubbed version
English transcript for the English Dubbed version4 years ago
 1. 21KB
English
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) S01E22 ENG Dubbed version
English transcript for the English Dubbed version4 years ago
 1. 18.2KB
English
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) S01E23 ENG Dubbed version
English transcript for the English Dubbed version4 years ago
 1. 24.5KB
English
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) S01E24 ENG Dubbed version
English transcript for the English Dubbed version4 years ago
 1. 21.4KB
English
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) S01E25 ENG Dubbed version
English transcript for the English Dubbed version4 years ago
 1. 17.5KB
Arabic
 1. [Dac-Fansub] ngeki no Kyojin -13.5 [720p10p][20B1DEFD]
 2. [gg]_Shingeki_no_Kyojin_-_13.5_[3BB1B229]
 3. [Commie] Shingeki no Kyojin - 13.5 [5969DF9C]
 4. Attack on Titan S01E13.5 Since That Day (1280x720) {Phr0stY]
 5. Attack on Titan S01E13.5 Since That Day (1920x1080) {Phr0stY]
Dac-Fansub : ترجمة فريق4 years ago
 1. 55.7KB
Vietnamese
 1. [KOGA-Orochi] Shingeki no Kyojin [Blu-ray] E01-25
sub by KOGA-Orochi fansub4 years ago
 1. 26.8KB
 2. 28.8KB
 3. 35.9KB
 4. 37.1KB
 5. 31.8KB
 6. 30.4KB
 7. 34.4KB
 8. 30.1KB
 9. 30.7KB
 10. 33.6KB
 11. 40.7KB
 12. 31.2KB
 13. 27.6KB
 14. 52.5KB
 15. 52.4KB
 16. 34.3KB
 17. 45.9KB
 18. 49.2KB
 19. 45.4KB
 20. 49.1KB
 21. 34.4KB
 22. 33.6KB
 23. 46.6KB
 24. 38.4KB
 25. 33.9KB
Vietnamese
 1. Shingeki no Kyojin - 01 [1080p]
Mình tự dịch lại từ sub Eng của HorribleSub và một vài bản khác vì chưa thấy trên này có Vietsub. Chỉ làm một mình nên tiến độ chỉ khoảng 1 ep/ngày thôi. Mọi người ủng hộ.4 years ago
 1. 23.6KB
Vietnamese
 1. Shingeki no Kyojin - 02 [1080p]
Mình tự dịch lại từ sub Eng của HorribleSub và vài bản khác vì chưa thấy trên này có Vietsub. Chỉ làm một mình nên tiến độ chỉ khoảng 1 ep/ngày thôi. Mọi người ủng hộ.4 years ago
 1. 24.3KB
Vietnamese
 1. Shingeki no Kyojin - 03 [1080p]
Mong mọi người ủng hộ!4 years ago
 1. 27.2KB
Spanish
 1. Shingeki.no.Kyojin.S01.720p.BluRay.DD2.0.Hi10p.x264-NTb
 2. Attack.on.Titan.S01.1080p.BluRay.AC3.5.1.x264-CBM
 3. Attack.on.Titan.S01.720p.BluRay.AAC5.1.x264-CBM
 4. Attack.On.Titan.S01.1080p.BluRay.x264-DeBTViD
 5. Attack.On.Titan.S01.720p.BluRay.x264-DeBTViD
 6. Attack.on.Titan.S01.1080p.BluRay.x264-TAXES
 7. Attack.on.Titan.S01.720p.BluRay.x264-TAXES
Extracted from the Spanish blu-rays and synced to the US/JPN blu-ray encodes.4 years ago
 1. 21.6KB
 2. 21.5KB
 3. 25.9KB
 4. 26.3KB
 5. 24KB
 6. 21.9KB
 7. 21.2KB
 8. 20.7KB
 9. 22.9KB
 10. 25.8KB
 11. 27KB
 12. 23.4KB
 13. 20.4KB
 14. 27.6KB
 15. 29KB
 16. 25.7KB
 17. 22.6KB
 18. 24.9KB
 19. 23.5KB
 20. 25.5KB
 21. 18.7KB
 22. 17.6KB
 23. 24.3KB
 24. 22.8KB
 25. 18.5KB
Spanish
 1. attack on titan S01E23
ColdBlande4 years ago
 1. 22.1KB
Malay
 1. ( Mett Metts ) Shingeki No Kyojin - 01
4 years ago
 1. 27.5KB
Malay
 1. ( Mett Metts ) Shingeki No Kyojin - 02
4 years ago
 1. 29.8KB
Malay
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) - 01
Kepada Awak, 2000 tahun Dari Sekarang. kejatuhan Shinganshina (1)4 years ago
 1. 22.6KB
Malay
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) - 02
Hari Itu. Kejatuhan Shinganshina (2)4 years ago
 1. 24.4KB
Malay
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) - 03
Sinar Yang malap. Pemulihan Kemanusiaan (1) best played with VLC or Classic Player [270p]4 years ago
 1. 30KB
Malay
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) - 04
Malam Pembubaran. Pemulihan Kemanusiaan (2) Diterjemah dari sub English [270p]4 years ago
 1. 30.3KB
Malay
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) - 05
Pertarungan Pertama. Mempertahankan trost (1) diterjemah dari sub English..4 years ago
 1. 26.6KB
Malay
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) - 06
Dunia Di matanya. Mempertahankan trost (2) Diterjemah dari sub English4 years ago
 1. 24.4KB
Malay
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) - 07
Bilah Kecil. Mempertahankan trost (3)4 years ago
 1. 24.1KB
Malay
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) - 08
Aku Mendengar Degupan Jantung. Mempertahankan trost (4)4 years ago
 1. 23.4KB
Malay
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) - 09
Dimanakah Tangan Kiri Itu. Mempertahankan trost (5)4 years ago
 1. 24.3KB
Malay
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) _ 01 - 06
trjmahan Lirik & Info disekalikan. Episode 01 - 06 [270p] Serangan keatas Titan.4 years ago
 1. 22.6KB
 2. 24.4KB
 3. 30KB
 4. 30.4KB
 5. 26.6KB
 6. 24.4KB
Malay
 1. shingeki no kyojin aka attack on titan ep 1
4 years ago
 1. 19.7KB
Malay
 1. shingeki no kyojin aka attack on titan ep 2
4 years ago
 1. 18.4KB
Malay
 1. shingeki no kyojin aka attack on titan ep 3
please rate :)4 years ago
 1. 23.8KB
Malay
 1. ( Mett Metts ) Shingeki No Kyojin - 03
4 years ago
 1. 36.4KB
Malay
 1. ( Mett Metts ) Shingeki No Kyojin - 04
4 years ago
 1. 37.4KB
Malay
 1. ( Mett Metts ) Shingeki No Kyojin - 05
4 years ago
 1. 31.8KB
Malay
 1. ( Mett Metts ) Shingeki No Kyojin - 06
4 years ago
 1. 30.7KB
Malay
 1. ( Mett Metts ) Shingeki No Kyojin - 07
4 years ago
 1. 30.9KB
Malay
 1. ( Mett Metts ) Shingeki No Kyojin - 08
4 years ago
 1. 30.3KB
Malay
 1. ( Mett Metts ) Shingeki No Kyojin - 09
4 years ago
 1. 32.3KB
Malay
 1. ( Mett Metts ) Shingeki No Kyojin - 10
4 years ago
 1. 33.1KB
Malay
 1. ( Mett Metts ) Shingeki No Kyojin - 11
4 years ago
 1. 34.8KB
Malay
 1. ( Mett Metts ) Shingeki No Kyojin - 12
4 years ago
 1. 32.4KB
Malay
 1. ( Mett Metts ) Shingeki No Kyojin - 13
4 years ago
 1. 27.2KB
Malay
 1. ( Mett Metts ) Shingeki No Kyojin Kuinaki Sentaku Part 1
Tiada penyesalan -bahagian 1-4 years ago
 1. 25.2KB
Malay
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) - 10
Jawapan -mempertahankan Trost (pt 6)4 years ago
 1. 22KB
Malay
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) - 11
Idola. Mempertahankan trost (7)4 years ago
 1. 23.2KB
Malay
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) - 12
Luka. Mempertahankan trost (8)4 years ago
 1. 20.8KB
Malay
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) - 13
Keperluan Asas. Mempertahankan trost (9)4 years ago
 1. 17.9KB
Malay
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) - 14
Tidak Mampu Melihat ke Matanya. Permulaan Serang Balas (1)4 years ago
 1. 24.7KB
Malay
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) - 15
Kumpulan Ops Istimewa. Permulaan Serang balas (2)4 years ago
 1. 25.1KB
Malay
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) - 16
Apa perlu lakukan sekarang? Permulaan Serang Balas (3)4 years ago
 1. 24.2KB
Malay
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) - 17
Titan Perempuan. Ekspedisi Luar Tembok ke-57 (1)4 years ago
 1. 20.7KB
Malay
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) - 18
Hutan Pokok Gergasi. ekspedisi Luar Tembok ke-57 (2)4 years ago
 1. 21.9KB
Malay
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) - 19
Gigitan. Ekspedisi Luar Tembok ke-57 (3)4 years ago
 1. 23.6KB
Malay
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) - 20
Erwin Smith. Ekspedisi Luar Tembok ke-57 (4)4 years ago
 1. 24.2KB
Malay
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) - 21
Serangan Penghabisan. Ekspedisi Luar Tembok ke-57 (5)4 years ago
 1. 18.4KB
Malay
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) - 22
Tertewas. Ekspedisi Luar Tembok ke-57 (6)4 years ago
 1. 17.7KB
Malay
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) - 23
Senyuman. Serangan keatas Daerah Stohess (1)4 years ago
 1. 22.4KB
Malay
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) - 24
Belas kasihan. Serangan keatas Daerah Stohess(2)4 years ago
 1. 22.3KB
Malay
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) - 25
Tembok. Serangan keatas Daerah Stohess(3)4 years ago
 1. 16.8KB
Italian
 1. Shingeki.no.Kyojin.S01.720p.BluRay.DD2.0.Hi10p.x264-NTb
 2. Attack.on.Titan.S01.1080p.BluRay.AC3.5.1.x264-CBM
 3. Attack.on.Titan.S01.720p.BluRay.AAC5.1.x264-CBM
 4. Attack.On.Titan.S01.1080p.BluRay.x264-DeBTViD
 5. Attack.On.Titan.S01.720p.BluRay.x264-DeBTViD
 6. Attack.on.Titan.S01.1080p.BluRay.x264-TAXES
 7. Attack.on.Titan.S01.720p.BluRay.x264-TAXES
Extracted from the Italian blu-rays and synced to the US/JPN blu-ray encodes.4 years ago
 1. 19.8KB
 2. 20.3KB
 3. 23.2KB
 4. 22.8KB
 5. 21KB
 6. 19.8KB
 7. 19KB
 8. 18.5KB
 9. 19.5KB
 10. 22.2KB
 11. 24.2KB
 12. 20.2KB
 13. 17.8KB
 14. 25.8KB
 15. 25.7KB
 16. 23KB
 17. 19.9KB
 18. 20.8KB
 19. 20.1KB
 20. 22.5KB
 21. 14.7KB
 22. 15.3KB
 23. 22.2KB
 24. 19.7KB
 25. 16.6KB
Indonesian
 1. [720p] Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) 02 - animeohayou.blogspot.com
Hari itu: Hancurnya Shiganshina, Part 24 years ago
 1. 39.3KB
Indonesian
 1. [gg] ngeki no Kyojin - 03 [720p]-HAJIME-IDFL.US-SC
Secercah cahaya dalam keputus-asaan4 years ago
 1. 29.9KB
Indonesian
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 22 [720p]-HAJIME-IDFL.US-SC
-Kekalahan-4 years ago
 1. 25.9KB
Indonesian
 1. 01. Kepadamu, 2000 Tahun Mulai Sekarang - Kehancuran Shiganshina (Bagian 1)
https://www.facebook.com/ZainuddinAri4 years ago
 1. 453.2KB
 2. 753B
Indonesian
 1. 02. Hari Itu - Kehancuran Shiganshina (Bagian 2)
https://www.facebook.com/ZainuddinAri4 years ago
 1. 455.9KB
 2. 753B
Indonesian
 1. 03. Cahaya Redup Dalam Keputusasaan - Pemulihan Umat Manusia (Bagian 1)
https://www.facebook.com/ZainuddinAri4 years ago
 1. 463KB
 2. 753B
Indonesian
 1. 04. Malam Pembubaran - Pemulihan Umat Manusia (Bagian 2)
https://www.facebook.com/ZainuddinAri4 years ago
 1. 463KB
 2. 753B
Indonesian
 1. 05. Pertarungan Pertama - Pertahanan Trost (Bagian 1)
https://www.facebook.com/ZainuddinAri4 years ago
 1. 458.8KB
 2. 753B
Indonesian
 1. 06. Dunia yang Dia Lihat - Pertahanan Trost (Bagian 2)
https://www.facebook.com/ZainuddinAri4 years ago
 1. 457.2KB
 2. 753B
Indonesian
 1. 07. Pedang Kecil - Pertahanan Trost (Bagian 3)
https://www.facebook.com/ZainuddinAri4 years ago
 1. 456.6KB
 2. 753B
Indonesian
 1. 08. Aku Bisa Mendengar Detakan Jantung - Pertahanan Trost (Bagian 4)
https://www.facebook.com/ZainuddinAri4 years ago
 1. 456.3KB
 2. 753B
Indonesian
 1. 09. Di Manakah Tangan Kirinya? - Pertahanan Trost (Bagian 5)
https://www.facebook.com/ZainuddinAri4 years ago
 1. 457KB
 2. 753B
Indonesian
 1. 10. Jawaban - Pertahanan Trost (Bagian 6)
https://www.facebook.com/ZainuddinAri4 years ago
 1. 459.6KB
 2. 753B
Indonesian
 1. 11. Panutan - Pertahanan Trost (Bagian 7)
https://www.facebook.com/ZainuddinAri4 years ago
 1. 461.9KB
 2. 753B
Indonesian
 1. 12. Luka - Pertahanan Trost (Bagian 8)
https://www.facebook.com/ZainuddinAri4 years ago
 1. 459KB
 2. 753B
Indonesian
 1. 13. Kebutuhan Pokok - Pertahanan Trost (Bagian 9)
https://www.facebook.com/ZainuddinAri4 years ago
 1. 454.2KB
 2. 753B
Indonesian
 1. 13.5. Sejak Hari Itu
https://www.facebook.com/ZainuddinAri4 years ago
 1. 452.5KB
 2. 753B
Indonesian
 1. 14. Tak Bisa Memandang Matanya - Awal dari Serangan Balasan (Bagian 1)
https://www.facebook.com/ZainuddinAri4 years ago
 1. 498.3KB
 2. 753B
Indonesian
 1. 15. Regu Operasi Khusus - Awal dari Serangan Balasan (Bagian 2)
https://www.facebook.com/ZainuddinAri4 years ago
 1. 497.3KB
 2. 753B
Indonesian
 1. 16. Sekarang Harus Bagaimana? - Awal dari Serangan Balasan (Bagian 3)
https://www.facebook.com/ZainuddinAri4 years ago
 1. 496.2KB
 2. 753B
Indonesian
 1. 17. Raksasa Wanita - Ekspedisi ke-57 di Luar Tembok (Bagian 1)
https://www.facebook.com/ZainuddinAri4 years ago
 1. 492.5KB
 2. 753B
Indonesian
 1. 18. Hutan dengan Pepohonan Raksasa - Ekspedisi ke-57 di Luar Tembok (Bagian 2)
https://www.facebook.com/ZainuddinAri4 years ago
 1. 496.8KB
 2. 753B
Indonesian
 1. 19. Gigit - Ekspedisi ke-57 di Luar Tembok (Bagian 3)
https://www.facebook.com/ZainuddinAri4 years ago
 1. 496.1KB
 2. 753B
Indonesian
 1. 20. Erwin Smith - Ekspedisi ke-57 di Luar Tembok (Bagian 4)
https://www.facebook.com/ZainuddinAri4 years ago
 1. 497.6KB
 2. 753B
Indonesian
 1. 21. Serangan Telak - Ekspedisi ke-57 di Luar Tembok (Bagian 5)
https://www.facebook.com/ZainuddinAri4 years ago
 1. 487.9KB
 2. 753B
Indonesian
 1. 22. Yang Telah Kalah - Ekspedisi ke-57 di Luar Tembok (Bagian 6)
https://www.facebook.com/ZainuddinAri4 years ago
 1. 488.2KB
 2. 753B
Indonesian
 1. 23. Senyum - Penyerbuan Distrik Stohess (Bagian 1)
https://www.facebook.com/ZainuddinAri4 years ago
 1. 495.2KB
 2. 753B
Indonesian
 1. 24. Ampunan - Penyerbuan Distrik Stohess (Bagian 2)
https://www.facebook.com/ZainuddinAri4 years ago
 1. 491.6KB
 2. 753B
Indonesian
 1. 25. Tembok - Penyerbuan Distrik Stohess (Bagian 3)
https://www.facebook.com/ZainuddinAri4 years ago
 1. 493.6KB
 2. 753B
Indonesian
 1. OVA 3.5 Catatan Ilse - Riwayat Pasukan Pengintai
https://www.facebook.com/ZainuddinAri4 years ago
 1. 455.6KB
 2. 753B
Indonesian
 1. Shingeki no Kyojin (OVA) 01 Ilse's Journal
☆ARTFICIAL (Easy To Watch)☆ Movie : https://www.facebook.com/movieartficial4 years ago
 1. 24.2KB
Indonesian
 1. Shingeki no Kyojin (OVA) 02 An Unexpected Visitor
☆ARTFICIAL (Easy To Watch)☆ Movie : https://www.facebook.com/movieartficial4 years ago
 1. 32.7KB
Indonesian
 1. Shingeki no Kyojin (OVA) 03 Distress
☆ARTFICIAL (Easy To Watch)☆ Movie : https://www.facebook.com/movieartficial4 years ago
 1. 32.2KB
Indonesian
 1. Shingeki no Kyojin 13-5 (Shingeki no Recap)
☆ARTFICIAL (Easy To Watch)☆ Movie : https://www.facebook.com/movieartficial Download Movie: http://www.animetake.com/shingeki-no-mikasa-episode-13-5/4 years ago
 1. 27.9KB
Indonesian
 1. Shingeki no Kyojin Episode 01-HAJIME-IDFL.US-SC
Runtuhnya Shiganshina4 years ago
 1. 21.1KB
Indonesian
 1. Shingeki no Kyojin Episode 02-HAJIME-IDFL.US-SC
Runtuhnya Shigansina (bagian kedua)4 years ago
 1. 20.9KB
Indonesian
 1. Shingeki No kyojin eps 22 (720p and 1080p)
Teks kuning,translate gabungan antara komik dan film,supaya lbh mudah di mengerti maaf gan pemula4 years ago
 1. 20.2KB
Indonesian
 1. Shingeki No kyojin eps 23 (720p and 1080p)
Teks kuning,translate gabungan antara komik dan film,supaya lbh mudah di mengerti maaf gan pemula4 years ago
 1. 28KB
Indonesian
 1. Shingeki No kyojin eps 24 (720p and 1080p)
Teks kuning,translate gabungan antara komik dan film,supaya lbh mudah di mengerti maaf gan pemula4 years ago
 1. 22.7KB
Indonesian
 1. Shingeki No kyojin eps 25 (720p and 1080p)
Teks kuning,translate gabungan antara komik dan film,supaya lbh mudah di mengerti maaf gan pemula4 years ago
 1. 21.7KB
Indonesian
 1. Shingeki no Kyojin Special 1-3
☆ARTFICIAL (Easy To Watch)☆ Movie : https://www.facebook.com/movieartficial4 years ago
 1. 52.7KB
 2. 74.4KB
 3. 58.9KB
Indonesian
 1. Shingeki no Kyojin Special 4
☆ARTFICIAL (Easy To Watch)☆ Movie : https://www.facebook.com/movieartficial4 years ago
 1. 184.9KB
Indonesian
 1. Shingeki no Kyojin Special 5
☆ARTFICIAL (Easy To Watch)☆ Movie : https://www.facebook.com/movieartficial4 years ago
 1. 57.4KB
Indonesian
 1. Shingeki_no_Kyojin_-_04_[720p]-HAJIME-IDFL.US-SC
Malam Pembubaran4 years ago
 1. 28KB
Indonesian
 1. Shingeki_no_Kyojin_-_05_[720p]-HAJIME-IDFL.US-SC
Pertempuran Pertama. Pertahanan di Trost (Bagian Pertama)4 years ago
 1. 24.3KB
Indonesian
 1. Shingeki_no_Kyojin_-_06_[720p]-HAJIME-IDFL.US-SC
Dunia di Matanya4 years ago
 1. 23.9KB
Indonesian
 1. Shingeki_no_Kyojin_-_07_[720p]-HAJIME-IDFL.US-SC
Sebuah Pedang Mungil4 years ago
 1. 23.6KB
Indonesian
 1. Shingeki_no_Kyojin_-_08_[720p]-HAJIME-IDFL.US-SC
Aku bisa dengar suara Denyut Jantungnya4 years ago
 1. 24.7KB
Indonesian
 1. Shingeki_no_Kyojin_-_09_[720p]-HAJIME-IDFL.US-SC
Darimana Tangan Kiriku?4 years ago
 1. 22.6KB
Indonesian
 1. Shingeki_no_Kyojin_-_10_[720p]-HAJIME-IDFL.US-SC
Jawaban4 years ago
 1. 24.6KB
Indonesian
 1. Shingeki_no_Kyojin_-_11_[720p]-HAJIME-IDFL.US-SC
Idol4 years ago
 1. 31KB
Indonesian
 1. Shingeki_no_Kyojin_-_12_[720p]-HAJIME-IDFL.US-SC
Luka4 years ago
 1. 24.1KB
Indonesian
 1. Shingeki_no_Kyojin_-_13_[720p]-HAJIME-IDFL.US-SC
Kebutuhan Dasar4 years ago
 1. 22.3KB
Indonesian
 1. Shingeki_no_Kyojin_-_14_[720p]-HAJIME-IDFL.US-SC
Tak Sanggup Menatap Matanya4 years ago
 1. 31.3KB
Indonesian
 1. Shingeki_no_Kyojin_-_15_[720p]-HAJIME-IDFL.US-SC
Grup Operasi Khusus4 years ago
 1. 32.7KB
Indonesian
 1. Shingeki_no_Kyojin_-_16_[720p]-HAJIME-IDFL.US-SC
-Yang Perlu Dilakukan-4 years ago
 1. 31.7KB
Indonesian
 1. Shingeki_no_Kyojin_-_17_[720p]-HAJIME-IDFL.US-SC
-Titan Wanita-4 years ago
 1. 27.4KB
Indonesian
 1. Shingeki_no_Kyojin_-_18_[720p]-HAJIME-IDFL.US-SC
---Hutan Dengan Pohon-Pohon Tinggi---4 years ago
 1. 31.6KB
Indonesian
 1. Shingeki_no_Kyojin_-_19_[720p]-HAJIME-IDFL.US-SC
--Gigitan--4 years ago
 1. 31.4KB
Indonesian
 1. Shingeki_no_Kyojin_-_20_[720p]-HAJIME-IDFL.US-SC
-Erwin Smith-4 years ago
 1. 32.2KB
Indonesian
 1. Shingeki_no_Kyojin_-_21_[720p]-HAJIME-IDFL.US-SC
-Serangan Mematikan-4 years ago
 1. 25.5KB
Indonesian
 1. Shingeki_no_Kyojin_-_23_[720p]-HAJIME-IDFL.US-SC
-Senyuman-4 years ago
 1. 28.6KB
Indonesian
 1. Shingeki_no_Kyojin_-_24_[720p]-HAJIME-IDFL.US-SC
-Ampunan-4 years ago
 1. 25KB
Indonesian
 1. Shingeki_no_Kyojin_-_25_[720p]-HAJIME-IDFL.US-SC
-Dinding- End Season 014 years ago
 1. 23.7KB
Indonesian
 1. Shingeki no Kyojin Special 6
☆ARTFICIAL (Easy To Watch)☆ Movie : https://www.facebook.com/movieartficial4 years ago
 1. 68.1KB
German
 1. Attack.on.Titan.S01.1080p.Bluray.x264-DeBTViD-TAXES
Credits: [Chinurarete]4 years ago
 1. 65.5KB
 2. 292.5KB
 3. 299.6KB
 4. 301.3KB
 5. 297KB
 6. 295.3KB
 7. 294.3KB
 8. 293.9KB
 9. 295.2KB
 10. 299.2KB
 11. 301.7KB
 12. 296.7KB
 13. 394.6KB
French
 1. Shingeki.no.Kyojin.S01.720p.BluRay.DD2.0.Hi10p.x264-NTb
 2. Attack.on.Titan.S01.1080p.BluRay.AC3.5.1.x264-CBM
 3. Attack.on.Titan.S01.720p.BluRay.AAC5.1.x264-CBM
 4. Attack.On.Titan.S01.1080p.BluRay.x264-DeBTViD
 5. Attack.On.Titan.S01.720p.BluRay.x264-DeBTViD
 6. Attack.on.Titan.S01.1080p.BluRay.x264-TAXES
 7. Attack.on.Titan.S01.720p.BluRay.x264-TAXES
These subs will sync to all encodes based on the US Blu-rays, it might also work for encodes from the JPN blu-rays.4 years ago
 1. 19.5KB
 2. 19.7KB
 3. 23.5KB
 4. 23.9KB
 5. 21.7KB
 6. 19.4KB
 7. 19KB
 8. 18KB
 9. 19.9KB
 10. 22.2KB
 11. 24.8KB
 12. 21.3KB
 13. 17.6KB
 14. 25.5KB
 15. 25.7KB
 16. 22.8KB
 17. 20.1KB
 18. 22.4KB
 19. 20.9KB
 20. 23.9KB
 21. 15.7KB
 22. 16KB
 23. 22.8KB
 24. 20.2KB
 25. 16.1KB
French
 1. Shingeki.no.Kyojin.S01.DVDRip.AMiGO
Z1 L'Attaque des Titans4 years ago
 1. 19.5KB
 2. 20.7KB
 3. 24.2KB
 4. 24.7KB
 5. 22.6KB
 6. 20.2KB
 7. 20.2KB
 8. 18.7KB
 9. 21.2KB
 10. 23.3KB
 11. 25.4KB
 12. 22.4KB
 13. 18.4KB
 14. 26KB
 15. 26.1KB
 16. 23.5KB
 17. 21.2KB
 18. 23.4KB
 19. 21.6KB
 20. 24.6KB
 21. 16.7KB
 22. 16.8KB
 23. 23.4KB
 24. 20.8KB
 25. 16.4KB
Farsi/Persian
 1. Shingeki no Kyojin (Attack On TiTan) S01 Complete
4 years ago
 1. 46KB
 2. 42.9KB
 3. 57.7KB
 4. 53.4KB
 5. 47.4KB
 6. 45.7KB
 7. 45.2KB
 8. 44.2KB
 9. 44.7KB
 10. 48.4KB
 11. 51.7KB
 12. 47.3KB
 13. 18KB
 14. 40.8KB
 15. 52KB
 16. 51.8KB
 17. 50KB
 18. 47.8KB
 19. 49.2KB
 20. 48.5KB
 21. 51KB
 22. 37.9KB
 23. 37.5KB
 24. 48.4KB
 25. 46.6KB
 26. 45.7KB
 27. 42.7KB
Farsi/Persian
 1. Shingeki no Kyojin
دنیای انیمه و مانگا تقدیم می کند | forums.animworld.net | مترجم : Sfmking & Sabzchidori4 years ago
 1. 46KB
 2. 42.9KB
 3. 57.7KB
 4. 53.4KB
 5. 47.4KB
 6. 45.7KB
 7. 45.2KB
 8. 44.2KB
 9. 44.7KB
 10. 48.4KB
 11. 51.7KB
 12. 47.3KB
 13. 38.2KB
 14. 40.8KB
 15. 52KB
 16. 51.8KB
 17. 50KB
 18. 47.8KB
 19. 49.2KB
 20. 48.5KB
 21. 51KB
 22. 37.9KB
 23. 37.5KB
 24. 48.4KB
 25. 46.6KB
 26. 45.7KB
Farsi/Persian
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) (2013)
دنياي انيمه و مانگا تقديم مي کند | forums.animworld.net | Sfmking&sabzchidori4 years ago
 1. 46KB
 2. 42.9KB
 3. 57.7KB
 4. 53.4KB
 5. 47.4KB
 6. 45.7KB
 7. 45.2KB
 8. 44.2KB
Farsi/Persian
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) 2013 (SRT)
فارسی ست بزرگترین وب سایت ماهواره در ایران ar3004 years ago
 1. 53.5KB
 2. 20KB
 3. 24KB
 4. 21.5KB
 5. 16.1KB
 6. 26.8KB
 7. 23.8KB
 8. 21.1KB
 9. 20.4KB
 10. 21.9KB
 11. 21.5KB
 12. 30.1KB
 13. 22.8KB
 14. 16KB
 15. 15.6KB
 16. 21.3KB
 17. 18.1KB
 18. 21.9KB
 19. 39.2KB
 20. 37.3KB
 21. 33.5KB
 22. 26.8KB
 23. 24KB
 24. 23.2KB
 25. 23.7KB
Farsi/Persian
 1. Shingeki no Kyojin 26 (Ilse's Notebook)
اصلاح جزیی شده و سازگار با 25 قسمت اصلی4 years ago
 1. 42.5KB
Farsi/Persian
 1. Shingeki no Kyojin E13.5 (Since That Day)
قسمت 13.5 www.animup.net4 years ago
 1. 18KB
Farsi/Persian
 1. Shingeki No Kyojin ova
زیر نویس Shingeki No Kyojin ova هماهنگ با نسخه 4804 years ago
 1. 28.6KB
Farsi/Persian
 1. Shingeki No Kyojin OVA 1
نسخه ویرایش شده.هماهنگ با نسخه 4804 years ago
 1. 28.4KB
Farsi/Persian
 1. Shingeki no Kyojin OVA 1
دنیای انیمه و مانگا تقدیم می کند | forums.animworld.net | مترجم : Sfmking & Sabzchidori4 years ago
 1. 46.9KB
Farsi/Persian
 1. Shingeki no Kyojin Special 02 OVA.2013.720p
ساحل انیمه | ترجمه از پگاه4 years ago
 1. 12.6KB
Farsi/Persian
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 26
Cheese God - @OretachiSUB4 years ago
 1. 26.8KB
Farsi/Persian
 1. [Un-official] Shingeki no Kyojin - 01 (Bluray 1080p Hi10 FLAC)
زیرنویس قسمت اول با نسخه بلوری هماهنگی نداشت من فقط هماهنگش کردم با تشکر از مترجم اصلی4 years ago
 1. 31.6KB
Farsi/Persian
 1. Attack on Titan S01 1-25 Complete - [AnimWorld] | Blu-Ray Synced
 2. Attack on Titan - [AnimWorld] | All Blu-Ray Synced
نسخه هماهنگ شده با بلوری - زیرنویس از انیمه ورلد(AnimWorld) حمایت با بیت کوین Donate with bitcoin 16BgUgfpWV5MkWgxrDJSzrAFspYAcfLY8G4 years ago
 1. 43.5KB
 2. 40.3KB
 3. 54KB
 4. 50.2KB
 5. 44.7KB
 6. 43KB
 7. 42.7KB
 8. 41.6KB
 9. 41.9KB
 10. 48.4KB
 11. 48.7KB
 12. 44.6KB
 13. 38.2KB
 14. 38.4KB
 15. 49KB
 16. 48.9KB
 17. 50KB
 18. 44.8KB
 19. 46.1KB
 20. 45.3KB
 21. 47.7KB
 22. 35.5KB
 23. 35.1KB
 24. 45.3KB
 25. 43.6KB
 26. 43.2KB
Farsi/Persian
 1. Attack.On.Titan.S01.720p.BluRay.x264.JiG
|forums.animworld.net|مترجم: Sfmking & Sabzchidori کاملا هماهنگ با نسخه17گیگ SRTنسخه4 years ago
 1. 21.8KB
 2. 20.5KB
 3. 28.4KB
 4. 26.1KB
 5. 23KB
 6. 22.2KB
 7. 22KB
 8. 21.4KB
 9. 21.5KB
 10. 23.7KB
 11. 25.5KB
 12. 23.1KB
 13. 19.5KB
 14. 25.7KB
 15. 25.7KB
 16. 23.8KB
 17. 22.6KB
 18. 23.6KB
 19. 23.7KB
 20. 25KB
 21. 17.8KB
 22. 17.7KB
 23. 23.7KB
 24. 22.3KB
 25. 22.1KB
Farsi/Persian
 1. Shingeki no Kyojin S1 (1-25) full
http://forums.animworld.net/4 years ago
 1. 46KB
 2. 42.9KB
 3. 57.7KB
 4. 53.4KB
 5. 47.4KB
 6. 45.7KB
 7. 45.2KB
 8. 44.2KB
 9. 44.7KB
 10. 48.4KB
 11. 51.7KB
 12. 47.3KB
 13. 40.8KB
 14. 52KB
 15. 51.8KB
 16. 50KB
 17. 47.8KB
 18. 49.2KB
 19. 48.5KB
 20. 51KB
 21. 37.9KB
 22. 37.5KB
 23. 48.4KB
 24. 46.6KB
 25. 45.7KB
 26. 124.2KB
 27. 41.8KB
 28. 53.2KB
 29. 50.8KB
 30. 45.7KB
 31. 49.4KB
 32. 43.9KB
 33. 42.4KB
 34. 43.7KB
 35. 37.3KB
 36. 44KB
 37. 39.7KB
 38. 31KB
 39. 49KB
 40. 43.8KB
 41. 39.1KB
 42. 36.8KB
 43. 39.2KB
 44. 38.4KB
 45. 40.6KB
 46. 29.4KB
 47. 28.8KB
 48. 38.2KB
 49. 33.2KB
 50. 38.7KB
English
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) Season 1
Complete Season 14 years ago
 1. 29.5KB
 2. 32.3KB
 3. 38.4KB
 4. 39.7KB
 5. 35.4KB
 6. 34.1KB
 7. 33.6KB
 8. 33.2KB
 9. 33.5KB
 10. 36.2KB
 11. 38.3KB
 12. 35.4KB
 13. 29.3KB
 14. 31KB
 15. 37.7KB
 16. 37.5KB
 17. 36.1KB
 18. 31.1KB
 19. 34.6KB
 20. 34.7KB
 21. 37.8KB
 22. 28.9KB
 23. 28.5KB
 24. 34KB
 25. 31KB
 26. 29KB
English
 1. [gg] Shingeki no Kyojin 1-6
 2. Attack on Titan 1 - 6
ripped from mkv source4 years ago
 1. 29.6KB
 2. 23.5KB
 3. 29.6KB
 4. 39.8KB
 5. 26.6KB
 6. 25.3KB
English
 1. Shingeki no Kyojin - 23 [720p]
4 years ago
 1. 37.2KB
English
 1. [Commie] Shingeki no Kyojin - 08 (Attack on Titan)
ripped from mkv source4 years ago
 1. 117.8KB
English
 1. [Commie] Shingeki no Kyojin - Attack on Titan - 06 [720p]
ripped from mkv source4 years ago
 1. 118.8KB
English
 1. [gg] Shingeki no Kyojin - 09 Attack on Titan
ripped from mkv source4 years ago
 1. 24.8KB
English
 1. [gg] Shingeki no Kyojin - 10 Attack on Titan
ripped from source4 years ago
 1. 27.3KB
English
 1. [gg] Shingeki no Kyojin - 24
By Ehsan77774 years ago
 1. 34KB
English
 1. [gg] Shingeki no Kyojin - Attack on Titan - 07 [720p]
ripped from mkv source4 years ago
 1. 25.2KB
English
 1. [gg] Shingeki no Kyojin 12 (Attack on Titan)
ripped from mkv source4 years ago
 1. 26.6KB
English
 1. [gg] Shingeki no Kyojin 13 (Attack on Titan)
ripped from source4 years ago
 1. 22.7KB
English
 1. [gg] Shingeki no Kyojin 11 (Attack on Titan)
 2. [gg]_Shingeki_no_Kyojin_-_11_[E7A55C22]
ripped from mkv source4 years ago
 1. 29.2KB
English
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 18 [1080p]
Extracted from mkv source4 years ago
 1. 33.3KB
English
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 19 [720p]
4 years ago
 1. 31.6KB
English
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 20 [720p]
4 years ago
 1. 33.5KB
English
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 21 [720p]
4 years ago
 1. 24.2KB
English
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 22 [720p]
4 years ago
 1. 23.8KB
English
 1. [HorribleSubs] Straight Title Robot Anime - 01 [720p]
4 years ago
 1. 26.5KB
English
 1. [HorribleSubs] Straight Title Robot Anime - 02 [720p]
4 years ago
 1. 25.6KB
English
 1. [HorribleSubs] Straight Title Robot Anime - 03 [720p]
,,,,,//////<<<<<4 years ago
 1. 25.5KB
English
 1. [HorribleSubs] Straight Title Robot Anime - 04 [720p]
DOWNLOAD AND RATE4 years ago
 1. 24.4KB
English
 1. [HorribleSubs] Straight Title Robot Anime - 05 [720p]
DOWNLOAD AND RATE4 years ago
 1. 30.5KB
English
 1. [HorribleSubs] Straight Title Robot Anime - 06 [720p]
4 years ago
 1. 25.8KB
English
 1. [HorribleSubs] Straight Title Robot Anime - 07 [720p]
4 years ago
 1. 27.8KB
English
 1. [HorribleSubs] Straight Title Robot Anime - 08 [720p]
4 years ago
 1. 27.1KB
English
 1. [HorribleSubs] Straight Title Robot Anime - 09 [720p]
4 years ago
 1. 28.6KB
English
 1. [HorribleSubs] Straight Title Robot Anime - 10 [720p]
4 years ago
 1. 25.6KB
English
 1. [Leopard-Raws] Shingeki no Kyojin Complete Season 1 RAW (MBS 1280x720 x264 AAC)
Season 1 ep01-ep254 years ago
 1. 26.8KB
 2. 26.4KB
 3. 32.1KB
 4. 30.5KB
 5. 35.2KB
 6. 34.6KB
 7. 33.5KB
 8. 25KB
 9. 27.9KB
 10. 29.7KB
 11. 31.8KB
 12. 28.8KB
 13. 24.4KB
 14. 37.2KB
 15. 37.1KB
 16. 35.5KB
 17. 30.6KB
 18. 30.1KB
 19. 28.2KB
 20. 37.2KB
 21. 21.5KB
 22. 28.1KB
 23. 33.6KB
 24. 30.5KB
 25. 28.6KB
English
 1. [gg]_Shingeki_no_Kyojin_-_24_[D44C4951]
 2. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 24 [720p]
 3. [Commie] Shingeki no Kyojin - 24 [8FDA8FBD]
 4. Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) S01E24 Mercy (1920x1080) [Phr0stY]
4 years ago
 1. 31KB
English
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 25 [1080p]
 2. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 25 [720p]
 3. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 25 [480p]
 4. Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) S01E25 Wall (1920x1080) [Phr0stY]
4 years ago
 1. 29KB
English
 1. Attack on Titan S01E13.5 Since That Day (1920x1080) {Phr0stY]
 2. Attack on Titan S01E13.5 Since That Day (1280x720) {Phr0stY]
 3. [gg]_Shingeki_no_Kyojin_-_13.5_[3BB1B229]
 4. [Commie] Shingeki no Kyojin - 13.5 [5969DF9C]
4 years ago
 1. 25.4KB
English
 1. [gg]_Shingeki_no_Kyojin_-_14_[9C2C0E7E]
 2. Attack on Titan S01E14 Can't Look into His Eyes (1920x1080) [Phr0stY]
4 years ago
 1. 37.7KB
English
 1. [gg]_Shingeki_no_Kyojin_-_15_[31610C3D]
 2. Attack on Titan S01E15 Special Ops Squad (1920x1080) [Phr0stY]
4 years ago
 1. 37.5KB
English
 1. Attack on Titan S01E16 What Should Be Done (1920x1080) [Phr0stY]
 2. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 16 [1080p]
 3. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 16 [720p]
 4. [Commie] Shingeki no Kyojin - 16 [EDCD7DF1]
 5. [Commie] Shingeki no Kyojin - 16 [720p]
4 years ago
 1. 31.9KB
English
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 17 [720p]
 2. [gg] Shingeki no Kyojin 17 [01B6466A]
 3. [Commie] Shingeki no Kyojin - 17 [03F766BC]
 4. Attack on Titan S01E17 Female Titan (1920x1080) [Phr0stY]
4 years ago
 1. 28.3KB
English
 1. Shingeki no Kyojin - 25 final
Shingeki no Kyojin - 25 Season one final4 years ago
 1. 29.4KB
English
 1. Shingeki no Kyojin (attack on Titan) 01 - 25 (Season 1) BD (BluRay) (1280x720)
Improved on [gg]'s release with corrections, new terminology, and new graphics. Full season 1, 25 episodes. Recommended for use with BD (bluray) [1280x720] release ONLY. Feel free to use with TV version if you don't mind the slight difference in timing. Any mistakes, please let me know and I will amend reupload. Thanks. Screenshots: http://s9.photobucket.com/user/Deckz/library/Screenshots?sort=3&page=14 years ago
 1. 33.3KB
 2. 32.5KB
 3. 39KB
 4. 40.1KB
 5. 35.8KB
 6. 34.4KB
 7. 33.7KB
 8. 33.4KB
 9. 33.8KB
 10. 36.4KB
 11. 38.5KB
 12. 35.6KB
 13. 31.3KB
 14. 39.5KB
 15. 39KB
 16. 37.6KB
 17. 32.6KB
 18. 36.1KB
 19. 36.1KB
 20. 39.1KB
 21. 30.1KB
 22. 29.8KB
 23. 35.7KB
 24. 32.4KB
 25. 35.4KB
 26. 27KB
English
 1. [gg]_Shingeki_no_Kyojin_-_12_[1B77FAD2]
 2. Shingeki no Kyojin 12 VOSTFR 720p
 3. Attack on Titan S01E12 Wound (1920x1080) {Phr0stY]
4 years ago
 1. 35.4KB
English
 1. [Coalgirls]_Shingeki_no_Kyojin_(1920x1080_Blu-ray_FLAC)
[Coalgirls] ver.4 years ago
 1. 56.1KB
 2. 57.4KB
 3. 57.3KB
 4. 61.9KB
 5. 156.9KB
 6. 75.5KB
 7. 63KB
 8. 55.9KB
 9. 57.7KB
 10. 61KB
 11. 65.2KB
 12. 62.7KB
 13. 56.9KB
 14. 257.8KB
 15. 61.8KB
 16. 58.6KB
 17. 60.3KB
 18. 60.1KB
 19. 55.7KB
 20. 60.6KB
 21. 51.3KB
 22. 50.8KB
 23. 61KB
 24. 58.6KB
 25. 63KB
English
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin 01-25 [1080p]
Extracted from mkv and converted from .ass to .srt.4 years ago
 1. 19.8KB
 2. 20.1KB
 3. 25.6KB
 4. 24.1KB
 5. 22KB
 6. 21KB
 7. 19.4KB
 8. 19.1KB
 9. 21KB
 10. 23.1KB
 11. 25KB
 12. 22.2KB
 13. 18.4KB
 14. 26.2KB
 15. 26.4KB
 16. 22.9KB
 17. 21KB
 18. 23.3KB
 19. 22.2KB
 20. 23.9KB
 21. 16.3KB
 22. 16KB
 23. 22.5KB
 24. 20.9KB
 25. 21KB
English
 1. Attack on Titan OVA 01 Ilse`s Notebook
Attack on Titan OVA 01 Ilse`s Notebook4 years ago
 1. 35.6KB
English
 1. Attack on Titan OVA 02 The Sudden
Attack on Titan OVA 02 The Sudden4 years ago
 1. 37.1KB
English
 1. Attack on Titan OVA 03 Distress
Attack on Titan OVA 03 Distress4 years ago
 1. 36KB
English
 1. Attack on Titan OVA 04 A Choice with No Regrets (Part 1)
Attack on Titan OVA 04 A Choice with No Regrets (Part 1)4 years ago
 1. 295.6KB
English
 1. Attack on Titan OVA 05 A Choice with No Regrets (Part 2)
Attack on Titan OVA 05 A Choice with No Regrets (Part 2)4 years ago
 1. 39.8KB
English
 1. Attack.on.Titan.S02E02
 2. Attack.on.Titan.S01E27
 3. Attack.on.Titan.E27
Attack.on.Titan.S02E02 Attack.on.Titan.E274 years ago
 1. 27.2KB
 2. 19.2KB
English
 1. Attack.On.Titan.S2.01.HDTV.eng
4 years ago
 1. 16.9KB
English
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) S01E01 CC for dubbed version
Re-synced4 years ago
 1. 18.9KB
English
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) S01E01 ENG Dubbed version
English transcript for the English Dubbed version4 years ago
 1. 17.4KB
English
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) S01E02 ENG Dubbed version
English transcript for the English Dubbed version4 years ago
 1. 20.2KB
English
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) S01E03 ENG Dubbed version
English transcript for the English Dubbed version4 years ago
 1. 23KB
English
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) S01E04 ENG Dubbed version
English transcript for the English Dubbed version4 years ago
 1. 20.5KB
English
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) S01E05 ENG Dubbed version
English transcript for the English Dubbed version4 years ago
 1. 21KB
English
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) S01E06 ENG Dubbed version
English transcript for the English Dubbed version4 years ago
 1. 20.8KB
English
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) S01E07 ENG Dubbed version
English transcript for the English Dubbed version4 years ago
 1. 18.7KB
English
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) S01E08 ENG Dubbed version
English transcript for the English Dubbed version4 years ago
 1. 19.1KB
English
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) S01E09 ENG Dubbed version
English transcript for the English Dubbed version4 years ago
 1. 19.9KB
English
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) S01E10 ENG Dubbed version
English transcript for the English Dubbed version4 years ago
 1. 23.2KB
English
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) S01E11 ENG Dubbed version
English transcript for the English Dubbed version4 years ago
 1. 27.8KB
English
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) S01E12 ENG Dubbed version
English transcript for the English Dubbed version4 years ago
 1. 23.9KB
English
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) S01E13 ENG Dubbed version
English transcript for the English Dubbed version You can find the older episodes (revised) at this link https://www.dropbox.com/sh/v2cmqnf4ejzd0wt/AADXbgFT-3dYzRnp6S8vnXUXa?dl=04 years ago
 1. 19.5KB
English
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) S01E14 ENG Dubbed version
English transcript for the English Dubbed version. -You can find the older episodes (revised) at this link: https://www.dropbox.com/sh/v2cmqnf4ejzd0wt/AADXbgFT-3dYzRnp6S8vnXUXa?dl=04 years ago
 1. 25.9KB
English
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) S01E15 ENG Dubbed version
English transcript for the English Dubbed version4 years ago
 1. 35B
English
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 26 [480p]
 2. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 26 [720p]
 3. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 26 [1080p]
 4. [Bloat] The Eotena Onslaught - 26 [1080p]
 5. [seiya] Shingeki no Kyojin S2 - 01 [720p]
 6. Shingeki no Kyojin S2 - 01 [720p] [MX-EN-PT] [7E5965E8]
 7. Shingeki no Kyojin S2 - 01 [1080p] [MX-EN-PT] [8C5CB48B]
Not Mine Just Upload it. Enjoy.4 years ago
 1. 24KB
English
 1. Attack.on.Titan.01.To.You.in.2000.Years.720p.Bluray.x264.Kirion.srt
 2. Attack.on.Titan.02.That.Day.720p.Bluray.x264.Kirion.srt
 3. Attack.on.Titan.03.A.Dim.Light.Amid.Despair.720p.Bluray.x264.Kirion.srt
 4. Shingeki.No.Kyojin.Episode.25.to.37
 5. Attack.on.Titan.Episode.25.to.37
 6. Attack.on.Titan.Shingeki.No.Kyojin.Complete.S01.Season.01.Episode.01.to.25
 7. Shingeki.No.Kyojin.COMPLETE.Season.01
 8. Shingeki.No.Kyojin.Complete.S01
 9. Attack on Titan Complete S01
 10. Attack.on.Titan.COMPLETE.Season.01
Complete Season 01 of Attack on Titan (Shingeki no Kyojin). Episodes 01 to 25. BluRay Release. 23.976 FPS.4 years ago
 1. 19.5KB
 2. 20.2KB
 3. 25.6KB
 4. 24.1KB
 5. 22KB
 6. 21KB
 7. 19.4KB
 8. 19.1KB
 9. 21KB
 10. 23.1KB
 11. 25KB
 12. 22.2KB
 13. 18.5KB
 14. 26.3KB
 15. 26.4KB
 16. 22.9KB
 17. 21.1KB
 18. 23.3KB
 19. 22.2KB
 20. 23.9KB
 21. 16.3KB
 22. 16.1KB
 23. 22.6KB
 24. 20.9KB
 25. 20.9KB
Dutch
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 01 [1080p]
100% zelf vertaald. De rest volgt zsm. Met dank aan HorribleSubs en Aegisub. Sleep naar de video [bv. VLC] of voeg het handmatig toe in de video folder. Geschikt voor alle HS en HDTv releases.4 years ago
 1. 26.5KB
Dutch
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 02 [1080p]
Veel Plezier! Geschikt voor alle HS en HDTv releases.4 years ago
 1. 27.4KB
Bengali
 1. AOT-(Ep01-Ep50)-all episodes-Bangla Subtitle
4 years ago
 1. 30.2KB
 2. 30.1KB
 3. 37.1KB
 4. 36.2KB
 5. 31.7KB
 6. 32KB
 7. 29.2KB
 8. 28.3KB
 9. 31.6KB
 10. 34KB
 11. 37.3KB
 12. 32.4KB
 13. 27.5KB
 14. 39.2KB
 15. 40KB
 16. 34.2KB
 17. 30.4KB
 18. 33.9KB
 19. 33.5KB
 20. 36.2KB
 21. 23.7KB
 22. 24KB
 23. 35.1KB
 24. 31.6KB
 25. 25.9KB
 26. 27.1KB
 27. 29.8KB
 28. 34.5KB
 29. 31.5KB
 30. 27.6KB
 31. 32.6KB
 32. 26.9KB
 33. 30.5KB
 34. 36.5KB
 35. 33.4KB
 36. 30.8KB
 37. 23.5KB
 38. 43KB
 39. 36.1KB
 40. 39.6KB
 41. 40.1KB
 42. 41.5KB
 43. 36.4KB
 44. 30.1KB
 45. 33.9KB
 46. 31.6KB
 47. 31.1KB
 48. 40.9KB
 49. 39.1KB
 50. 35.1KB
Bengali
 1. Attack on Titans [Shingeki no Kyojin] EP01 [BDRip 1080p x265 AAC] [Pirate Shovon].mkv
4 years ago
 1. 30.9KB
Bengali
 1. Attack on Titans [Shingeki no Kyojin] EP02 [BDRip 1080p x265 AAC] [Pirate Shovon].mkv
4 years ago
 1. 31KB
Bengali
 1. Attack on Titan 1x01 Bengali Subtitle by Mohammad Yousuf
 2. অ্যাটাক অন টাইটান ১x০১ বাংলা সাবটাইটেল বাই মোহাম্মদ ইউসুফ
মাতৃভাষায় উপভোগ করুন আইএমডিবিতে ৮.৮ রেটিং প্রাপ্ত হরর অ্যাকশন এনিমে সিরিজ "Attack On Titan"। গুগোল ট্রান্সলেটেড সাব হতে সাবধান! আজেবাজে সাবটাইটেল দিয়ে মুভি/সিরিজ দেখে বাংলা সাবটাইটেলের বদনাম করবেন না। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দেবেন। এপিসোড রানটাইম ০০:২৫:৪০! ডাউনলোড লিংকঃ https://bit.ly/2ziEkrj (mlwbd), FTP server: https://bit.ly/2FJ2X6r4 years ago
 1. 30.2KB
Bengali
 1. Attack on Titan 1x02 Bengali Subtitle by Mohammad Yousuf
 2. অ্যাটাক অন টাইটান ১x০২ বাংলা সাবটাইটেল বাই মোহাম্মদ ইউসুফ
মাতৃভাষায় উপভোগ করুন আইএমডিবিতে ৮.৮ রেটিং প্রাপ্ত হরর অ্যাকশন এনিমে সিরিজ "Attack On Titan"। গুগোল ট্রান্সলেটেড সাব হতে সাবধান! আজেবাজে সাবটাইটেল দিয়ে মুভি/সিরিজ দেখে বাংলা সাবটাইটেলের বদনাম করবেন না। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দেবেন। এপিসোড রানটাইম ০০:২৩:৪৭! ডাউনলোড লিংকঃ https://bit.ly/2ziEkrj (mlwbd), FTP server: https://bit.ly/2FJ2X6r4 years ago
 1. 30.1KB
Bengali
 1. Attack on Titan 1x03 Bengali Subtitle by Mohammad Yousuf
 2. অ্যাটাক অন টাইটান ১x০৩ বাংলা সাবটাইটেল বাই মোহাম্মদ ইউসুফ
মাতৃভাষায় উপভোগ করুন আইএমডিবিতে ৮.৮ রেটিং প্রাপ্ত হরর অ্যাকশন এনিমে সিরিজ "Attack On Titan"। গুগোল ট্রান্সলেটেড সাব হতে সাবধান! আজেবাজে সাবটাইটেল দিয়ে মুভি/সিরিজ দেখে বাংলা সাবটাইটেলের বদনাম করবেন না। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দেবেন। এপিসোড রানটাইম ০০:২৪:১১! ডাউনলোড লিংকঃ https://bit.ly/2ziEkrj (mlwbd), FTP server: https://bit.ly/2FJ2X6r4 years ago
 1. 37.1KB
Bengali
 1. Attack on Titan 1x04 Bengali Subtitle by Mohammad Yousuf
 2. অ্যাটাক অন টাইটান ১x০৪ বাংলা সাবটাইটেল বাই মোহাম্মদ ইউসুফ
মাতৃভাষায় উপভোগ করুন আইএমডিবিতে ৮.৮ রেটিং প্রাপ্ত হরর অ্যাকশন এনিমে সিরিজ "Attack On Titan"। গুগোল ট্রান্সলেটেড সাব হতে সাবধান! আজেবাজে সাবটাইটেল দিয়ে মুভি/সিরিজ দেখে বাংলা সাবটাইটেলের বদনাম করবেন না। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দেবেন। এপিসোড রানটাইম ০০:২৪:১১! ডাউনলোড লিংকঃ https://bit.ly/2ziEkrj (mlwbd), FTP server: https://bit.ly/2FJ2X6r4 years ago
 1. 36.2KB
Bengali
 1. Attack on Titan 1x05 Bengali Subtitle by Mohammad Yousuf
 2. অ্যাটাক অন টাইটান ১x০৫ বাংলা সাবটাইটেল বাই মোহাম্মদ ইউসুফ
মাতৃভাষায় উপভোগ করুন আইএমডিবিতে ৮.৮ রেটিং প্রাপ্ত হরর অ্যাকশন এনিমে সিরিজ "Attack On Titan"। গুগোল ট্রান্সলেটেড সাব হতে সাবধান! আজেবাজে সাবটাইটেল দিয়ে মুভি/সিরিজ দেখে বাংলা সাবটাইটেলের বদনাম করবেন না। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দেবেন। এপিসোড রানটাইম ০০:২৪:০৮! ডাউনলোড লিংকঃ https://bit.ly/2ziEkrj (mlwbd), FTP server: https://bit.ly/2FJ2X6r4 years ago
 1. 31.7KB
Bengali
 1. Attack on Titan 1x06 Bengali Subtitle by Mohammad Yousuf
 2. অ্যাটাক অন টাইটান ১x০৬ বাংলা সাবটাইটেল বাই মোহাম্মদ ইউসুফ
মাতৃভাষায় উপভোগ করুন আইএমডিবিতে ৮.৮ রেটিং প্রাপ্ত হরর অ্যাকশন এনিমে সিরিজ "Attack On Titan"। গুগোল ট্রান্সলেটেড সাব হতে সাবধান! আজেবাজে সাবটাইটেল দিয়ে মুভি/সিরিজ দেখে বাংলা সাবটাইটেলের বদনাম করবেন না। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দেবেন। এপিসোড রানটাইম ০০:২৪:০৮! ডাউনলোড লিংকঃ https://bit.ly/2ziEkrj (mlwbd), FTP server: https://bit.ly/2FJ2X6r4 years ago
 1. 32KB
Bengali
 1. Attack on Titan 1x07 Bengali Subtitle by Mohammad Yousuf
 2. অ্যাটাক অন টাইটান ১x০৭ বাংলা সাবটাইটেল বাই মোহাম্মদ ইউসুফ
মাতৃভাষায় উপভোগ করুন আইএমডিবিতে ৮.৮ রেটিং প্রাপ্ত হরর অ্যাকশন এনিমে সিরিজ "Attack On Titan"। গুগোল ট্রান্সলেটেড সাব হতে সাবধান! আজেবাজে সাবটাইটেল দিয়ে মুভি/সিরিজ দেখে বাংলা সাবটাইটেলের বদনাম করবেন না। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দেবেন। এপিসোড রানটাইম ০০:২৪:০৮! ডাউনলোড লিংকঃ https://bit.ly/2ziEkrj (mlwbd), FTP server: https://bit.ly/2FJ2X6r4 years ago
 1. 29.2KB
Bengali
 1. Attack on Titan 1x08 Bengali Subtitle by Mohammad Yousuf
 2. অ্যাটাক অন টাইটান ১x০৮ বাংলা সাবটাইটেল বাই মোহাম্মদ ইউসুফ
মাতৃভাষায় উপভোগ করুন আইএমডিবিতে ৮.৮ রেটিং প্রাপ্ত হরর অ্যাকশন এনিমে সিরিজ "Attack On Titan"। গুগোল ট্রান্সলেটেড সাব হতে সাবধান! আজেবাজে সাবটাইটেল দিয়ে মুভি/সিরিজ দেখে বাংলা সাবটাইটেলের বদনাম করবেন না। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দেবেন। এপিসোড রানটাইম ০০:২৪:০৮! ডাউনলোড লিংকঃ https://bit.ly/2ziEkrj (mlwbd), FTP server: https://bit.ly/2FJ2X6r4 years ago
 1. 28.3KB
Bengali
 1. Attack on Titan 1x09 Bengali Subtitle by Mohammad Yousuf
 2. অ্যাটাক অন টাইটান ১x০৯ বাংলা সাবটাইটেল বাই মোহাম্মদ ইউসুফ
মাতৃভাষায় উপভোগ করুন আইএমডিবিতে ৮.৮ রেটিং প্রাপ্ত হরর অ্যাকশন এনিমে সিরিজ "Attack On Titan"। গুগোল ট্রান্সলেটেড সাব হতে সাবধান! আজেবাজে সাবটাইটেল দিয়ে মুভি/সিরিজ দেখে বাংলা সাবটাইটেলের বদনাম করবেন না। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দেবেন। এপিসোড রানটাইম ০০:২৪:০৮! ডাউনলোড লিংকঃ https://bit.ly/2ziEkrj (mlwbd), FTP server: https://bit.ly/2FJ2X6r4 years ago
 1. 31.6KB
Bengali
 1. Attack on Titan 1x10 Bengali Subtitle by Mohammad Yousuf
 2. অ্যাটাক অন টাইটান ১x১০ বাংলা সাবটাইটেল বাই মোহাম্মদ ইউসুফ
মাতৃভাষায় উপভোগ করুন আইএমডিবিতে ৮.৮ রেটিং প্রাপ্ত হরর অ্যাকশন এনিমে সিরিজ "Attack On Titan"। গুগোল ট্রান্সলেটেড সাব হতে সাবধান! আজেবাজে সাবটাইটেল দিয়ে মুভি/সিরিজ দেখে বাংলা সাবটাইটেলের বদনাম করবেন না। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দেবেন। এপিসোড রানটাইম ০০:২৪:০৮! ডাউনলোড লিংকঃ https://bit.ly/2ziEkrj (mlwbd), FTP server: https://bit.ly/2FJ2X6r4 years ago
 1. 34KB
Bengali
 1. Attack on Titan 1x11 Bengali Subtitle by Mohammad Yousuf
 2. অ্যাটাক অন টাইটান ১x১১ বাংলা সাবটাইটেল বাই মোহাম্মদ ইউসুফ
মাতৃভাষায় উপভোগ করুন আইএমডিবিতে ৮.৮ রেটিং প্রাপ্ত হরর অ্যাকশন এনিমে সিরিজ "Attack On Titan"। গুগোল ট্রান্সলেটেড সাব হতে সাবধান! আজেবাজে সাবটাইটেল দিয়ে মুভি/সিরিজ দেখে বাংলা সাবটাইটেলের বদনাম করবেন না। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দেবেন। এপিসোড রানটাইম ০০:২৪:০৮! ডাউনলোড লিংকঃ https://bit.ly/2ziEkrj (mlwbd), FTP server: https://bit.ly/2FJ2X6r4 years ago
 1. 37.3KB
Bengali
 1. Attack on Titan 1x12 Bengali Subtitle by Mohammad Yousuf
 2. অ্যাটাক অন টাইটান ১x১২ বাংলা সাবটাইটেল বাই মোহাম্মদ ইউসুফ
মাতৃভাষায় উপভোগ করুন আইএমডিবিতে ৮.৮ রেটিং প্রাপ্ত হরর অ্যাকশন এনিমে সিরিজ "Attack On Titan"। গুগোল ট্রান্সলেটেড সাব হতে সাবধান! আজেবাজে সাবটাইটেল দিয়ে মুভি/সিরিজ দেখে বাংলা সাবটাইটেলের বদনাম করবেন না। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দেবেন। এপিসোড রানটাইম ০০:২৪:০৮! ডাউনলোড লিংকঃ https://bit.ly/2ziEkrj (mlwbd), FTP server: https://bit.ly/2FJ2X6r4 years ago
 1. 32.4KB
Bengali
 1. Attack on Titan 1x13 Bengali Subtitle by Mohammad Yousuf
 2. অ্যাটাক অন টাইটান ১x১৩ বাংলা সাবটাইটেল বাই মোহাম্মদ ইউসুফ
মাতৃভাষায় উপভোগ করুন আইএমডিবিতে ৮.৮ রেটিং প্রাপ্ত হরর অ্যাকশন এনিমে সিরিজ "Attack On Titan"। গুগোল ট্রান্সলেটেড সাব হতে সাবধান! আজেবাজে সাবটাইটেল দিয়ে মুভি/সিরিজ দেখে বাংলা সাবটাইটেলের বদনাম করবেন না। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দেবেন। এপিসোড রানটাইম ০০:২৪:০৮! ডাউনলোড লিংকঃ https://bit.ly/2ziEkrj (mlwbd), FTP server: https://bit.ly/2FJ2X6r4 years ago
 1. 27.5KB
Bengali
 1. Attack on Titan 1x14 Bengali Subtitle by Mohammad Yousuf
 2. অ্যাটাক অন টাইটান ১x১৪ বাংলা সাবটাইটেল বাই মোহাম্মদ ইউসুফ
মাতৃভাষায় উপভোগ করুন আইএমডিবিতে ৮.৮ রেটিং প্রাপ্ত হরর অ্যাকশন এনিমে সিরিজ "Attack On Titan"। গুগোল ট্রান্সলেটেড সাব হতে সাবধান! আজেবাজে সাবটাইটেল দিয়ে মুভি/সিরিজ দেখে বাংলা সাবটাইটেলের বদনাম করবেন না। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দেবেন। এপিসোড রানটাইম ০০:২৪:০৮! ডাউনলোড লিংকঃ https://bit.ly/2ziEkrj (mlwbd), FTP server: https://bit.ly/2FJ2X6r4 years ago
 1. 39.2KB
Bengali
 1. Attack on Titan 1x15 Bengali Subtitle by Mohammad Yousuf
 2. অ্যাটাক অন টাইটান ১x১৫ বাংলা সাবটাইটেল বাই মোহাম্মদ ইউসুফ
মাতৃভাষায় উপভোগ করুন আইএমডিবিতে ৮.৮ রেটিং প্রাপ্ত হরর অ্যাকশন এনিমে সিরিজ "Attack On Titan"। গুগোল ট্রান্সলেটেড সাব হতে সাবধান! আজেবাজে সাবটাইটেল দিয়ে মুভি/সিরিজ দেখে বাংলা সাবটাইটেলের বদনাম করবেন না। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দেবেন। এপিসোড রানটাইম ০০:২৪:০৮! ডাউনলোড লিংকঃ https://bit.ly/2ziEkrj (mlwbd), FTP server: https://bit.ly/2FJ2X6r4 years ago
 1. 40KB
Bengali
 1. Attack on Titan 1x16 Bengali Subtitle by Mohammad Yousuf
 2. অ্যাটাক অন টাইটান ১x১৬ বাংলা সাবটাইটেল বাই মোহাম্মদ ইউসুফ
মাতৃভাষায় উপভোগ করুন আইএমডিবিতে ৮.৮ রেটিং প্রাপ্ত হরর অ্যাকশন এনিমে সিরিজ "Attack On Titan"। গুগোল ট্রান্সলেটেড সাব হতে সাবধান! আজেবাজে সাবটাইটেল দিয়ে মুভি/সিরিজ দেখে বাংলা সাবটাইটেলের বদনাম করবেন না। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দেবেন। এপিসোড রানটাইম ০০:২৪:০৮! ডাউনলোড লিংকঃ https://bit.ly/2ziEkrj (mlwbd), FTP server: https://bit.ly/2FJ2X6r4 years ago
 1. 34.2KB
Bengali
 1. Attack on Titan 1x17 Bengali Subtitle by Mohammad Yousuf
 2. অ্যাটাক অন টাইটান ১x১৭ বাংলা সাবটাইটেল বাই মোহাম্মদ ইউসুফ
মাতৃভাষায় উপভোগ করুন আইএমডিবিতে ৮.৮ রেটিং প্রাপ্ত হরর অ্যাকশন এনিমে সিরিজ "Attack On Titan"। গুগোল ট্রান্সলেটেড সাব হতে সাবধান! আজেবাজে সাবটাইটেল দিয়ে মুভি/সিরিজ দেখে বাংলা সাবটাইটেলের বদনাম করবেন না। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দেবেন। এপিসোড রানটাইম ০০:২৪:০৮! ডাউনলোড লিংকঃ https://bit.ly/2ziEkrj (mlwbd), FTP server: https://bit.ly/2FJ2X6r4 years ago
 1. 30.4KB
Bengali
 1. Attack on Titan 1x18 Bengali Subtitle by Mohammad Yousuf
 2. অ্যাটাক অন টাইটান ১x১৮ বাংলা সাবটাইটেল বাই মোহাম্মদ ইউসুফ
মাতৃভাষায় উপভোগ করুন আইএমডিবিতে ৮.৮ রেটিং প্রাপ্ত হরর অ্যাকশন এনিমে সিরিজ "Attack On Titan"। গুগোল ট্রান্সলেটেড সাব হতে সাবধান! আজেবাজে সাবটাইটেল দিয়ে মুভি/সিরিজ দেখে বাংলা সাবটাইটেলের বদনাম করবেন না। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দেবেন। এপিসোড রানটাইম ০০:২৪:০৮! ডাউনলোড লিংকঃ https://bit.ly/2ziEkrj (mlwbd), FTP server: https://bit.ly/2FJ2X6r4 years ago
 1. 33.9KB
Bengali
 1. Attack on Titan 1x19 Bengali Subtitle by Mohammad Yousuf
 2. অ্যাটাক অন টাইটান ১x১৯ বাংলা সাবটাইটেল বাই মোহাম্মদ ইউসুফ
মাতৃভাষায় উপভোগ করুন আইএমডিবিতে ৮.৮ রেটিং প্রাপ্ত হরর অ্যাকশন এনিমে সিরিজ "Attack On Titan"। গুগোল ট্রান্সলেটেড সাব হতে সাবধান! আজেবাজে সাবটাইটেল দিয়ে মুভি/সিরিজ দেখে বাংলা সাবটাইটেলের বদনাম করবেন না। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দেবেন। এপিসোড রানটাইম ০০:২৪:০৮! ডাউনলোড লিংকঃ https://bit.ly/2ziEkrj (mlwbd), FTP server: https://bit.ly/2FJ2X6r4 years ago
 1. 33.5KB
Bengali
 1. Attack on Titan 1x20 Bengali Subtitle by Mohammad Yousuf
 2. অ্যাটাক অন টাইটান ১x২০ বাংলা সাবটাইটেল বাই মোহাম্মদ ইউসুফ
মাতৃভাষায় উপভোগ করুন আইএমডিবিতে ৮.৮ রেটিং প্রাপ্ত হরর অ্যাকশন এনিমে সিরিজ "Attack On Titan"। গুগোল ট্রান্সলেটেড সাব হতে সাবধান! আজেবাজে সাবটাইটেল দিয়ে মুভি/সিরিজ দেখে বাংলা সাবটাইটেলের বদনাম করবেন না। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দেবেন। এপিসোড রানটাইম ০০:২৪:০৮! ডাউনলোড লিংকঃ https://bit.ly/2ziEkrj (mlwbd), FTP server: https://bit.ly/2FJ2X6r4 years ago
 1. 36.2KB
Bengali
 1. Attack on Titan 1x21 Bengali Subtitle by Mohammad Yousuf
 2. অ্যাটাক অন টাইটান ১x২১ বাংলা সাবটাইটেল বাই মোহাম্মদ ইউসুফ
মাতৃভাষায় উপভোগ করুন আইএমডিবিতে ৮.৮ রেটিং প্রাপ্ত হরর অ্যাকশন এনিমে সিরিজ "Attack On Titan"। গুগোল ট্রান্সলেটেড সাব হতে সাবধান! আজেবাজে সাবটাইটেল দিয়ে মুভি/সিরিজ দেখে বাংলা সাবটাইটেলের বদনাম করবেন না। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দেবেন। এপিসোড রানটাইম ০০:২৪:০৮! ডাউনলোড লিংকঃ https://bit.ly/2ziEkrj (mlwbd), FTP server: https://bit.ly/2FJ2X6r4 years ago
 1. 23.7KB
Bengali
 1. Attack on Titan 1x22 Bengali Subtitle by Mohammad Yousuf
 2. অ্যাটাক অন টাইটান ১x২২ বাংলা সাবটাইটেল বাই মোহাম্মদ ইউসুফ
মাতৃভাষায় উপভোগ করুন আইএমডিবিতে ৮.৮ রেটিং প্রাপ্ত হরর অ্যাকশন এনিমে সিরিজ "Attack On Titan"। গুগোল ট্রান্সলেটেড সাব হতে সাবধান! আজেবাজে সাবটাইটেল দিয়ে মুভি/সিরিজ দেখে বাংলা সাবটাইটেলের বদনাম করবেন না। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দেবেন। এপিসোড রানটাইম ০০:২৪:০৮! ডাউনলোড লিংকঃ https://bit.ly/2ziEkrj (mlwbd), FTP server: https://bit.ly/2FJ2X6r4 years ago
 1. 24KB
Bengali
 1. Attack on Titan 1x23 Bengali Subtitle by Mohammad Yousuf
 2. অ্যাটাক অন টাইটান ১x২৩ বাংলা সাবটাইটেল বাই মোহাম্মদ ইউসুফ
মাতৃভাষায় উপভোগ করুন আইএমডিবিতে ৮.৮ রেটিং প্রাপ্ত হরর অ্যাকশন এনিমে সিরিজ "Attack On Titan"। গুগোল ট্রান্সলেটেড সাব হতে সাবধান! আজেবাজে সাবটাইটেল দিয়ে মুভি/সিরিজ দেখে বাংলা সাবটাইটেলের বদনাম করবেন না। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দেবেন। এপিসোড রানটাইম ০০:২৪:০৮! ডাউনলোড লিংকঃ https://bit.ly/2ziEkrj (mlwbd), FTP server: https://bit.ly/2FJ2X6r4 years ago
 1. 35.1KB
Bengali
 1. Attack on Titan 1x24 Bengali Subtitle by Mohammad Yousuf
 2. অ্যাটাক অন টাইটান ১x২৪ বাংলা সাবটাইটেল বাই মোহাম্মদ ইউসুফ
মাতৃভাষায় উপভোগ করুন আইএমডিবিতে ৮.৮ রেটিং প্রাপ্ত হরর অ্যাকশন এনিমে সিরিজ "Attack On Titan"। গুগোল ট্রান্সলেটেড সাব হতে সাবধান! আজেবাজে সাবটাইটেল দিয়ে মুভি/সিরিজ দেখে বাংলা সাবটাইটেলের বদনাম করবেন না। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দেবেন। এপিসোড রানটাইম ০০:২৪:০৮! ডাউনলোড লিংকঃ https://bit.ly/2EumfuK (mlwbd), FTP server: https://bit.ly/2FJ2X6r4 years ago
 1. 31.6KB
Bengali
 1. Attack on Titan 1x25 Bengali Subtitle by Mohammad Yousuf
 2. অ্যাটাক অন টাইটান ১x২৫ বাংলা সাবটাইটেল বাই মোহাম্মদ ইউসুফ
মাতৃভাষায় উপভোগ করুন আইএমডিবিতে ৮.৮ রেটিং প্রাপ্ত হরর অ্যাকশন এনিমে সিরিজ "Attack On Titan"। গুগোল ট্রান্সলেটেড সাব হতে সাবধান! আজেবাজে সাবটাইটেল দিয়ে মুভি/সিরিজ দেখে বাংলা সাবটাইটেলের বদনাম করবেন না। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দেবেন। এপিসোড রানটাইম ০০:২৪:০৮! ডাউনলোড লিংকঃ https://bit.ly/2EumfuK (mlwbd), FTP server: https://u .nu/lo1q4 years ago
 1. 25.9KB
Arabic
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) Season 1
جميع حلقات الموسم الأول4 years ago
 1. 36.1KB
 2. 61.1KB
 3. 68.3KB
 4. 69.6KB
 5. 70.3KB
 6. 62.5KB
 7. 61.7KB
 8. 61.5KB
 9. 61.8KB
 10. 66.3KB
 11. 70KB
 12. 65.9KB
 13. 55.7KB
 14. 58.9KB
 15. 46.2KB
 16. 50KB
 17. 56.2KB
 18. 38.4KB
 19. 56.3KB
 20. 56.9KB
 21. 57.1KB
 22. 45.3KB
 23. 45.1KB
 24. 55.2KB
 25. 48.8KB
 26. 43.6KB
Arabic
 1. Shingeki no Kyojin 1..25 جميع حلقات الموسم الأوّل
 2. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin 1..25 (Season 1) [480p] [720]
يُرجى تحميل هذه النسخة الحديثة التي في الرابط التالي subscene.com/subtitles/shingeki-no-kyojin-attack-on-titan/arabic/17600024 years ago
 1. 36.6KB
 2. 44.2KB
 3. 51.5KB
 4. 52KB
 5. 48.2KB
 6. 45.7KB
 7. 44KB
 8. 43.9KB
 9. 45.3KB
 10. 48.3KB
 11. 50.4KB
 12. 47.4KB
 13. 40.8KB
 14. 49.4KB
 15. 49.1KB
 16. 44.6KB
 17. 42.4KB
 18. 44.5KB
 19. 42.1KB
 20. 45KB
 21. 34.3KB
 22. 33.9KB
 23. 43.2KB
 24. 41.3KB
 25. 39KB
Arabic
 1. Shingeki.no.Kyojin.S01.720p.BluRay.DD2.0.Hi10p.x264-NTb
Dac-Fansub : ترجمة4 years ago
 1. 57KB
 2. 60.7KB
 3. 68.2KB
 4. 69.1KB
 5. 70.2KB
 6. 62.1KB
 7. 61.6KB
 8. 61.4KB
 9. 61.4KB
 10. 66.1KB
 11. 69.8KB
 12. 65.7KB
 13. 58.7KB
 14. 46KB
 15. 46.6KB
 16. 56KB
 17. 294.7KB
 18. 301.2KB
 19. 56.5KB
 20. 56.7KB
 21. 44.9KB
 22. 44.7KB
 23. 54.7KB
 24. 48.5KB
 25. 43.3KB
Arabic
 1. Shingeki no Kyojin ( 1 - 13.5 )
ترجمة الحلقات من 1 إلى 13.54 years ago
 1. 36.1KB
 2. 61.1KB
 3. 68.3KB
 4. 69.6KB
 5. 70.3KB
 6. 62.5KB
 7. 61.7KB
 8. 61.5KB
 9. 61.8KB
 10. 66.3KB
 11. 70KB
 12. 65.9KB
 13. 55.7KB
 14. 58.9KB
Arabic
 1. Shingeki no Kyojin ( 14 - 24 )
ترجمة الحلقات من 14 إلى 244 years ago
 1. 46.2KB
 2. 50KB
 3. 56.2KB
 4. 38.4KB
 5. 56.3KB
 6. 56.9KB
 7. 57.1KB
 8. 45.3KB
 9. 45.1KB
 10. 55.2KB
 11. 48.8KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 01- 02 - 03 [480p] [720p][1080]
يُرجى تحميل هذه النسخة الحديثة التي في الرابط التالي subscene.com/subtitles/shingeki-no-kyojin-attack-on-titan/arabic/17600024 years ago
 1. 36.6KB
 2. 44.2KB
 3. 51.5KB
Arabic
 1. (Attack on Titan)
4 years ago
 1. 31KB
Arabic
 1. [gg]_Shingeki_no_Kyojin_-_01_[0B164A9D]
ترجمة: خالد خطاب4 years ago
 1. 32KB
Arabic
 1. [gg]_shingeki_no_kyojin_-_04_[36ef8bd0]
ترجمة: خالد خطاب4 years ago
 1. 44.7KB
Arabic
 1. [gg]_Shingeki_no_Kyojin_-_05_[4665F043]
ترجمة: خالد خطاب4 years ago
 1. 38.8KB
Arabic
 1. [gg]_Shingeki_no_Kyojin_-_06_[58DD948A]
ترجمة: خالد خطاب4 years ago
 1. 37.2KB
Arabic
 1. [gg]_Shingeki_no_Kyojin_-_07_[3F33870C]
ترجمة: خالد خطاب4 years ago
 1. 37.6KB
Arabic
 1. [gg]_Shingeki_no_Kyojin_-_08_[193A19BE]
ترجمة: خالد خطاب4 years ago
 1. 38.5KB
Arabic
 1. [gg]_Shingeki_no_Kyojin_-_09_[82B31A7B]
ترجمة: خالد خطاب4 years ago
 1. 39KB
Arabic
 1. [gg]_Shingeki_no_Kyojin_-_10_[CD0548EB]
ترجمة: خالد خطاب4 years ago
 1. 40.6KB
Arabic
 1. [gg]_Shingeki_no_Kyojin_-_02_[AF2A47CF]-V2
 2. [Horrible Subs] 02 720P&1080P&480P V2
ترجمة: خالد خطاب تم تعديل جزء الكوميديا الإلهية لدانتي بشكل صحيح4 years ago
 1. 33.9KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 01 [480p] [720p][1080]
يُرجى تحميل هذه النسخة الحديثة التي في الرابط التالي subscene.com/subtitles/shingeki-no-kyojin-attack-on-titan/arabic/17600024 years ago
 1. 32KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 02 [480p] [720p][1080]
يُرجى تحميل هذه النسخة الحديثة التي في الرابط التالي subscene.com/subtitles/shingeki-no-kyojin-attack-on-titan/arabic/17600024 years ago
 1. 32.8KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 03 [480p] [720p][1080]
يُرجى تحميل هذه النسخة الحديثة التي في الرابط التالي subscene.com/subtitles/shingeki-no-kyojin-attack-on-titan/arabic/17600024 years ago
 1. 40.1KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 04 [480p] [720p][1080]
يُرجى تحميل هذه النسخة الحديثة التي في الرابط التالي subscene.com/subtitles/shingeki-no-kyojin-attack-on-titan/arabic/17600024 years ago
 1. 50.8KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 05 [480p] [720p][1080]
يُرجى تحميل هذه النسخة الحديثة التي في الرابط التالي subscene.com/subtitles/shingeki-no-kyojin-attack-on-titan/arabic/17600024 years ago
 1. 47KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 06 [480p] [720p][1080]
يُرجى تحميل هذه النسخة الحديثة التي في الرابط التالي subscene.com/subtitles/shingeki-no-kyojin-attack-on-titan/arabic/17600024 years ago
 1. 45.7KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 07 [480p] [720p][1080]
يُرجى تحميل هذه النسخة الحديثة التي في الرابط التالي subscene.com/subtitles/shingeki-no-kyojin-attack-on-titan/arabic/17600024 years ago
 1. 44KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 08 [480p] [720p][1080]
يُرجى تحميل هذه النسخة الحديثة التي في الرابط التالي subscene.com/subtitles/shingeki-no-kyojin-attack-on-titan/arabic/17600024 years ago
 1. 43.9KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 09 [480p] [720p][1080]
يُرجى تحميل هذه النسخة الحديثة التي في الرابط التالي subscene.com/subtitles/shingeki-no-kyojin-attack-on-titan/arabic/17600024 years ago
 1. 45.4KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 10 [480p] [720p][1080]
يُرجى تحميل هذه النسخة الحديثة التي في الرابط التالي subscene.com/subtitles/shingeki-no-kyojin-attack-on-titan/arabic/17600024 years ago
 1. 48.3KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 11
ترجمة: خالد خطاب4 years ago
 1. 45.4KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 11 [480p] [720p][1080]
يُرجى تحميل هذه النسخة الحديثة التي في الرابط التالي subscene.com/subtitles/shingeki-no-kyojin-attack-on-titan/arabic/17600024 years ago
 1. 50.5KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 12 [480p] [720p][1080]
يُرجى تحميل هذه النسخة الحديثة التي في الرابط التالي subscene.com/subtitles/shingeki-no-kyojin-attack-on-titan/arabic/17600024 years ago
 1. 47.5KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 13 [480p] [720p][1080]
يُرجى تحميل هذه النسخة الحديثة التي في الرابط التالي subscene.com/subtitles/shingeki-no-kyojin-attack-on-titan/arabic/17600024 years ago
 1. 40.8KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 14 [480p] [720p][1080]
يُرجى تحميل هذه النسخة الحديثة التي في الرابط التالي subscene.com/subtitles/shingeki-no-kyojin-attack-on-titan/arabic/17600024 years ago
 1. 49.4KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 15 [480p] [720p][1080]
يُرجى تحميل هذه النسخة الحديثة التي في الرابط التالي subscene.com/subtitles/shingeki-no-kyojin-attack-on-titan/arabic/17600024 years ago
 1. 49.1KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 16 [480p] [720p][1080]
يُرجى تحميل هذه النسخة الحديثة التي في الرابط التالي subscene.com/subtitles/shingeki-no-kyojin-attack-on-titan/arabic/17600024 years ago
 1. 44.6KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 17 [480p] [720p][1080]
يُرجى تحميل هذه النسخة الحديثة التي في الرابط التالي subscene.com/subtitles/shingeki-no-kyojin-attack-on-titan/arabic/17600024 years ago
 1. 42.4KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 18 [480p] [720p][1080]
يُرجى تحميل هذه النسخة الحديثة التي في الرابط التالي subscene.com/subtitles/shingeki-no-kyojin-attack-on-titan/arabic/17600024 years ago
 1. 44.5KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 19 [480p] [720p][1080]
يُرجى تحميل هذه النسخة الحديثة التي في الرابط التالي subscene.com/subtitles/shingeki-no-kyojin-attack-on-titan/arabic/17600024 years ago
 1. 42.1KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 20 [480p] [720p][1080]
يُرجى تحميل هذه النسخة الحديثة التي في الرابط التالي subscene.com/subtitles/shingeki-no-kyojin-attack-on-titan/arabic/17600024 years ago
 1. 45KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 21 [480p] [720p][1080]
يُرجى تحميل هذه النسخة الحديثة التي في الرابط التالي subscene.com/subtitles/shingeki-no-kyojin-attack-on-titan/arabic/17600024 years ago
 1. 34.3KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 22 [480p] [720p][1080]
يُرجى تحميل هذه النسخة الحديثة التي في الرابط التالي subscene.com/subtitles/shingeki-no-kyojin-attack-on-titan/arabic/17600024 years ago
 1. 34KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 23 [480p] [720p]
يُرجى تحميل هذه النسخة الحديثة التي في الرابط التالي subscene.com/subtitles/shingeki-no-kyojin-attack-on-titan/arabic/17600024 years ago
 1. 43.2KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 24
 2. [gg]_Shingeki_no_Kyojin_-_24_[D44C4951]
الترجمة والتدقيق الكامل للحلقة 24 من أنمي الهجوم على العمالقة4 years ago
 1. 21.8KB
Arabic
 1. [Zero-Raws] ngeki no Kyojin - 02 (MBS 1280x720 x264 AAC)
 2. [gg]_Shingeki_no_Kyojin_-_02_[AF2A47CF]
 3. [Horrible Subs]02 -720P & 1080P & 480P
ترجمة: خالد خطاب4 years ago
 1. 33.8KB
 2. 33.6KB
Arabic
 1. [Dac-Fansub] Shingeki no Kyojin -24 [720p-Hi10p][2781D03B]
 2. [gg]_Shingeki_no_Kyojin_-_24_[D44C4951]
 3. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 24 [720p]
 4. [Commie] Shingeki no Kyojin - 24 [8FDA8FBD]
 5. Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) S01E24 Mercy (1920x1080) [Phr0stY]
Dac-Fansub : ترجمة فريق4 years ago
 1. 48.8KB
Arabic
 1. ArtaFans.Net.Attack.On.Tita.Ep.25.Final
 2. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 25 [1080p]
 3. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 25 [720p]
 4. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 25 [480p]
 5. Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) S01E25 Wall (1920x1080) [Phr0stY]
Wolf Devil :ترجمة4 years ago
 1. 30KB
Arabic
 1. [Dac-Fansub] Shingeki no Kyojin -25 [720p-Hi10p][8E6B0BA1]
 2. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 25 [1080p]
 3. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 25 [720p]
 4. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 25 [480p]
 5. Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) S01E25 Wall (1920x1080) [Phr0stY]
Dac-Fansub : ترجمة فريق4 years ago
 1. 43.6KB
Arabic
 1. Attack On Titan Ep 16
ترجمة الحلقة 16 من انمي هجوم العمالقة ملاحظة ليست ترجمتي4 years ago
 1. 39.2KB
Arabic
 1. [Dac-Fansub] ngeki no Kyojin -14 [720p10p][093E879B]
 2. [gg]_Shingeki_no_Kyojin_-_14_[9C2C0E7E]
 3. Attack on Titan S01E14 Can't Look into His Eyes (1920x1080) [Phr0stY]
Dac-Fansub : ترجمة فريق4 years ago
 1. 46.3KB
Arabic
 1. [Dac-Fansub] ngeki no Kyojin -15 [720p10p][DB05B29A]
 2. [gg]_Shingeki_no_Kyojin_-_15_[31610C3D]
 3. Attack on Titan S01E15 Special Ops Squad (1920x1080) [Phr0stY]
Dac-Fansub : ترجمة فريق4 years ago
 1. 50KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 17 [720p]
 2. [gg] Shingeki no Kyojin 17 [01B6466A]
 3. [Commie] Shingeki no Kyojin - 17 [03F766BC]
 4. Attack on Titan S01E17 Female Titan (1920x1080) [Phr0stY]
by: iH0pe / ترجمتي الأولى هُنا ، تقييمكم انتقاداتكم4 years ago
 1. 34.3KB
Arabic
 1. Shingeki no Kyojin - 19
 2. Attack on titans - 19
ليست ترجمتي ولكن فقط احببت رفعها للأعضاء الكرام وارجو منكم الدعاء لي فقط وهي ترجمة متقنه ومتوافقة مع جميع النسخ والشكر للمترجم4 years ago
 1. 36.8KB
Arabic
 1. Shingeki no Kyojin 21
 2. Attack on titans 21
لست انا المترجم وانما مجرد رافع لها , وارجوا انكم متبخلوش بالدعاء لى فقط ,ومشاهدة ممتعه وللأسف يا اخوان دائما بتحملوا ملف الترجمة بدون تعليق او وضع تقييم !!! لذالك اذا لم اجد تقييمات وتعليقات هذه اخر مرة لي بالرفع وللعلم انااسرع واحد u.u4 years ago
 1. 28.3KB
Arabic
 1. Shingeki no Kyojin 20
 2. Attack on titans 20
هذه الترجمة من عمل موقع Arta Fans وانا قمت برفعها فقط وأرجو منكم الدعاء لي فقط .. اخوكم ماهر من غزة زورو مدونتي مدونتي www.vga4a.blogspot.com4 years ago
 1. 39.6KB
Arabic
 1. Attack.On.Titan.Ep.16 Publish By ehsan777
ترجمة الحلقة 16 من الانمي الرائع هجوم العمالقة ملاحظة ليست ترجمتي4 years ago
 1. 39.2KB
Arabic
 1. [eXtraTranz]Shingeki no Kyojin 12[ARABIC][1080p][720p]
 2. Shingeki no Kyojin - 12
لانسمح بإعادة الانتاج ودمج الترجمة" الملف للاستخدام الشخصي فقط"... لتحميل الحلقات بجودة عالية او متوسطة يرجى زيارة مدونتنا www.extratranz.co4 years ago
 1. 43.2KB
Arabic
 1. [eXtraTranz]Shingeki no Kyojin 13[ARABIC][1080p][720p]
 2. Shingeki no Kyojin - 13
لانسمح بإعادة الانتاج ودمج الترجمة" الملف للاستخدام الشخصي فقط"... لتحميل الحلقات بجودة عالية او متوسطة يرجى زيارة مدونتنا www.extratranz.co4 years ago
 1. 37.7KB
Arabic
 1. Shingeki no Kyojin - 13
ترجمة: خالد خطاب4 years ago
 1. 36.7KB
Arabic
 1. [eXtraTranz]Shingeki no Kyojin 13.5[ARABIC][1080p][720p]
 2. Shingeki no Kyojin - 13.5
لانسمح بإعادة الانتاج ودمج الترجمة" الملف للاستخدام الشخصي فقط"... لتحميل الحلقات بجودة عالية او متوسطة يرجى زيارة مدونتنا www.extratranz.co4 years ago
 1. 31.5KB
Arabic
 1. [eXtraTranz]Shingeki no Kyojin 14[ARABIC][1080p][720p]
 2. Shingeki no Kyojin - 14
لانسمح بإعادة الانتاج ودمج الترجمة" الملف للاستخدام الشخصي فقط"... لتحميل الحلقات بجودة عالية او متوسطة يرجى زيارة مدونتنا www.extratranz.com4 years ago
 1. 42.4KB
Arabic
 1. Shingeki no Kyojin - 14
ترجمة: خالد خطاب4 years ago
 1. 447.7KB
Arabic
 1. [eXtraTranz] Shingeki no Kyojin 15[ARABIC][1080p][720p]
 2. Shingeki no Kyojin - 15
4 years ago
 1. 46.5KB
Arabic
 1. [eXtraTranz]Shingeki no Kyojin 16[ARABIC][1080p][720p]
 2. Shingeki no Kyojin - 16
لانسمح بإعادة الانتاج ودمج الترجمة" الملف للاستخدام الشخصي فقط"... لتحميل الحلقات بجودة عالية او متوسطة يرجى زيارة مدونتنا www.extratranz.com4 years ago
 1. 40.3KB
Arabic
 1. Shingeki no Kyojin - 19 (Attack On Titan )
نسخة نهائية ترجمة الحلقة 19 من الأنمي الرائع تم اعادة التدقيق والترجمة يرجى التقييم وابداء ملاحظاتكم وشكرا4 years ago
 1. 36.7KB
Arabic
 1. Shingeki no kyojin ( Attack on titan ) Ilse's Notebook OVA
Shingeki no kyojin ( Attack on titan ) Ilse's Notebook OVA4 years ago
 1. 22.9KB
Arabic
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) 17
Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) 174 years ago
 1. 36.1KB
Arabic
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) OVA 1
 2. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) : Ilse's notebook
 3. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) : Ilse no Techou
رابط تحميل الخطوط https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B1sA1_kJg6oyWS1YWW9LT3V5T0U4 years ago
 1. 39.1KB
 2. 39.2KB
 3. 339B
Arabic
 1. Shingeki no kyojin 03
ترجمة: خالد خطاب4 years ago
 1. 62.7KB
Arabic
 1. Shingeki no Kyojin 13
Shingeki no Kyojin 13 ترجمتي الخاصة لهذا الأنمي الرائع4 years ago
 1. 28KB
Arabic
 1. Shingeki no Kyojin 13 (Attack on Titan) (2013)
Shingeki no Kyojin 13 (Attack on Titan) (2013) Ehsan7774 years ago
 1. 28KB
Arabic
 1. Shingeki no Kyojin 15
ترجمة: خالد خطاب4 years ago
 1. 297.3KB
Arabic
 1. Shingeki no Kyojin 16 (Attack On Titans) النسخة النهائية ترجمتي الخاصة
4 years ago
 1. 39.7KB
Arabic
 1. Shingeki no Kyojin 17
by Nasro Laouid4 years ago
 1. 38.6KB
Arabic
 1. Shingeki no Kyojin 18 (Attack on Titan )
Shingeki no Kyojin 18(Attack on Titan ) ترجمة الحلقة 184 years ago
 1. 39.2KB
Arabic
 1. Shingeki no Kyojin 20 (Attack On Titans) النسخة النهائية ترجمة ممتازة للحلقة 20 من الأنمي الرائع
النسخة النهائية ترجمتي الخاصة للحلقة 20 من الأنمي الرائع أرجوا أن تنال اعجابكم وأرجوا التقييم وابداء الملاحظات إن وجدت4 years ago
 1. 40KB
Arabic
 1. Shingeki no Kyojin 21 (Attack On Titans) النسخة النهائية ترجمتي الخاصة
النسخة النهائية ترجمتي الخاصة للحلقة 21 من الأنمي الرائع حلقة ممتعة بكل معنى الكلمة أرجوا أن تنال اعجابكم وأرجوا التقييم وابداء الملاحظات إن وجدت متوافقة مع جميع نسخ HorribleSubs 1080-720-4804 years ago
 1. 29.5KB
Arabic
 1. shingeki no kyojin 22
 2. Attack on titans 22
لا تلهكم الحلقات عن الصلاة,قومو صلو بالأول بعدين احضرو الحلقة ادعو لأهل غزة وسوريا وبورما بالخير وفك كربتهم وادعولي انا كمان u.u4 years ago
 1. 27.7KB
Arabic
 1. Shingeki no Kyojin 22 (Attack On Titans) النسخة النهائية ترجمتي الخاصة
النسخة النهائية ترجمتي الخاصة للحلقة 22 من الأنمي الرائع أرجوا أن تنال اعجابكم وأرجوا التقييم وابداء الملاحظات إن وجدت متوافقة مع جميع نسخ HorribleSubs 1080-720-4804 years ago
 1. 29.2KB
Arabic
 1. Shingeki no Kyojin 23 (Attack On Titans) نسخة أولية ترجمتي الخاصة
أولا أسف على تأخر في طرح الترجمة لأسباب خارجة عن ارادتي ثانيا هذه نسخة مبدئية لم يتم تدقيقها بشكل كامل سأقوم بتدقيقهاعند تمكنني من ذلك4 years ago
 1. 41.6KB
Arabic
 1. Shingeki no Kyojin 23 (Attack On Titans) النسخة النهائية ترجمتي الخاصة
النسخة النهائية ترجمتي الخاصة للحلقة 23 من الأنمي الرائع أرجوا أن تنال اعجابكم وأرجوا التقييم وابداء الملاحظات ان وجدت4 years ago
 1. 42.9KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 24 [480p] [720p][1080]
 2. Shingeki no Kyojin 24
يُرجى تحميل هذه النسخة الحديثة التي في الرابط التالي subscene.com/subtitles/shingeki-no-kyojin-attack-on-titan/arabic/17600024 years ago
 1. 41.4KB
Arabic
 1. Shingeki no Kyojin 24 (Attack On Titans) النسخة النهائية ترجمتي الخاصة
النسخة النهائية ترجمتي الخاصة للحلقة 24 من الأنمي الرائع أرجوا أن تنال اعجابكم وأرجوا التقييم وابداء الملاحظات ان وجدت4 years ago
 1. 39.1KB
Arabic
 1. Shingeki no Kyojin 24 (Attack On Titans) النسخة النهائية ترجمتي الخاصة
النسخة النهائية ترجمتي الخاصة للحلقة 24 من الأنمي الرائع أرجوا أن تنال اعجابكم وأرجوا التقييم وابداء الملاحظات ان وجدت4 years ago
 1. 39.1KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 25 [480p] [720p]
 2. Shingeki no Kyojin 25
يُرجى تحميل هذه النسخة الحديثة التي في الرابط التالي subscene.com/subtitles/shingeki-no-kyojin-attack-on-titan/arabic/17600024 years ago
 1. 38.9KB
Arabic
 1. Shingeki no Kyojin 25 (Attack On Titans) ترجمتي الخاصة
Shingeki no Kyojin 25 (Attack On Titans) ترجمتي الخاصة الحلقة الأخيرة4 years ago
 1. 33.4KB
Arabic
 1. Shingeki no Kyojin Episode 12
 2. ArtaFans.Com. ngeki no Kyojin - 12
Wolf Devil : ترجمة Arta Fans بموقع4 years ago
 1. 42.6KB
Arabic
 1. [Saizen-Soldado] Shingeki no Kyojin OAD 2
 2. [Saizen-Soldado] Attack on Titan OAD 2
 3. Shingeki no Kyojin OAD 2
 4. Attack on Titan OAD 2
رابط تحميل الخطوط https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B1sA1_kJg6oyWVl1bFE2SFl5T1k4 years ago
 1. 49.7KB
 2. 45.6KB
Arabic
 1. [Hatsuyuki-Kaitou] Shingeki no Kyojin OVA 3
 2. [Hatsuyuki-Kaitou] Shingeki no Kyojin OAD 3
 3. Shingeki no Kyojin OAD 3
 4. [Hatsuyuki-Kaitou] Attack on Titan OVA 3
 5. [Hatsuyuki-Kaitou] Attack on Titan OAD 3
 6. Attack on Titan OAD 3
رابط تحميل الخطوط https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B1sA1_kJg6oyYnhMLXlvU0tVQ0k4 years ago
 1. 41.4KB
Arabic
 1. Shingeki no Kyojin ova
Shingeki no Kyojin: Ilse no Techou الاوفا4 years ago
 1. 26.9KB
Arabic
 1. Shingeki_no_Kyojin_-_12
ترجمة خالد خطاب4 years ago
 1. 39.7KB
Arabic
 1. [Al3asq Team] Shingeki No Kyojin ODA 3
The Best Trans Ever For ODA 3 Use Rwa DVD4 years ago
 1. 57.8KB
Arabic
 1. [Al3asq Team] Shingeki No Kyojin ODA 4
الترجمة والاولى في الساحة العربية للترجمة والافضل للحلقة الخاصة بماضي ليفاي رابط الخاص بالحلقة للطلاع ع فريق العمل وما الى ذلك ستبهرك المعلومات المكتوبة http://www.3asq.com/showthread.php?t=322885 ........ لاتنسوا التصويت4 years ago
 1. 40.5KB
Arabic
 1. [Anime Power] Shingeki no Kyojin [01-25]
4 years ago
 1. 46.6KB
 2. 72.6KB
 3. 69.9KB
 4. 70.4KB
 5. 63.1KB
 6. 46.1KB
 7. 46.2KB
 8. 37.9KB
 9. 42.8KB
 10. 42.2KB
 11. 65.5KB
 12. 45.4KB
 13. 35.1KB
 14. 34KB
 15. 43.9KB
 16. 40.4KB
 17. 42KB
 18. 75.9KB
 19. 69.4KB
 20. 68.5KB
 21. 65.6KB
 22. 63.9KB
 23. 65.6KB
 24. 64.4KB
Arabic
 1. [DAC] Shingeki No Kyojin Bluray 1080p [Moozzi2]
تعديل التوقيت والإستايلات فقط4 years ago
 1. 61.2KB
 2. 65.2KB
 3. 73KB
 4. 74.4KB
 5. 75.3KB
 6. 66.6KB
 7. 66KB
 8. 65.8KB
 9. 65.8KB
 10. 70.6KB
 11. 74.6KB
 12. 70.2KB
 13. 62.9KB
 14. 49.4KB
 15. 50KB
 16. 322.9KB
 17. 316.1KB
 18. 323.1KB
 19. 324.1KB
 20. 324.5KB
 21. 311.6KB
 22. 311.4KB
 23. 322.5KB
 24. 323.9KB
 25. 310.1KB
Arabic
 1. [Dac-Fansub] Shingeki no Kyojin (01-25)[FFF]
4 years ago
 1. 56.5KB
 2. 60.4KB
 3. 67.6KB
 4. 68.9KB
 5. 69.6KB
 6. 61.8KB
 7. 61KB
 8. 60.7KB
 9. 61KB
 10. 65.4KB
 11. 69.1KB
 12. 65.1KB
 13. 58.1KB
 14. 45.8KB
 15. 49.5KB
 16. 56.2KB
 17. 37.8KB
 18. 55.5KB
 19. 55.9KB
 20. 56.2KB
 21. 44.5KB
 22. 44.3KB
 23. 54.3KB
 24. 48KB
 25. 42.7KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - [720p].ass
رابط التحميل - بسبب حد الحجم https://mega.nz/#!AwAxWYjB!tANvIUIYei44IJe6SCdf5hjd8mhmmIxLGFIy_5lvIwI جميع حقوق الترجمه محفوظه لاصحابها الاصليين المذكورين فى كل ملف قمت فقط بتعديل التوقيت و تدقيق الترجمه لتناسب النسخه4 years ago
 1. 202B
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin (01-25) [1080p] (Batch)
 2. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin (01-25) [720p] (Batch)
 3. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin (01-25) [480p] (Batch)
تجميع الترجمات للنسخ المذكورة4 years ago
 1. 31.2KB
 2. 35.5KB
 3. 39KB
 4. 34.9KB
 5. 28.4KB
 6. 40.2KB
 7. 40.6KB
 8. 37.7KB
 9. 31.7KB
 10. 38.2KB
 11. 37.8KB
 12. 33.7KB
 13. 39.2KB
 14. 27.4KB
 15. 27.2KB
 16. 37.7KB
 17. 31.1KB
 18. 35.8KB
 19. 38.7KB
 20. 40.1KB
 21. 39.5KB
 22. 32.4KB
 23. 31.4KB
 24. 31.4KB
 25. 31.5KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin (1-25) (Season 1)
 2. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin (1-25) (جميع حلقات الموسم الأول)
 3. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin (1-25) (Season 1) [480][720][1080]
رابط تحميل الخطوط https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B1sA1_kJg6oyM1I1VVpVVGstMkE4 years ago
 1. 49.1KB
 2. 61.1KB
 3. 60.1KB
 4. 62.1KB
 5. 59.9KB
 6. 57.5KB
 7. 53.5KB
 8. 55KB
 9. 58KB
 10. 58.6KB
 11. 60.9KB
 12. 59KB
 13. 54.1KB
 14. 61KB
 15. 54.8KB
 16. 54KB
 17. 54.9KB
 18. 56.4KB
 19. 54.2KB
 20. 55.9KB
 21. 45.8KB
 22. 43.4KB
 23. 54.5KB
 24. 51.4KB
 25. 42.5KB
Arabic
 1. [Perfection] Shingeki no Kyojin [720p][AAC]
تغيير شكل الترجمة لتناسب نسخة الانمى جميع حقوق الترجمة تعود لاصحابها الاصليين المذكورين بها -الحلقات كلها مترجمه ماعدا الحلقة 13.5 و هى حلقة يتذكر فيها ايرين ما حصل فى الحلقات السابقة ولا تضيف اى جديد4 years ago
 1. 34.5KB
 2. 37.4KB
 3. 44.6KB
 4. 45.2KB
 5. 41.4KB
 6. 39.1KB
 7. 37.4KB
 8. 36.7KB
 9. 38.8KB
 10. 41.8KB
 11. 43.8KB
 12. 40.9KB
 13. 34.2KB
 14. 46KB
 15. 46.4KB
 16. 41.3KB
 17. 39.4KB
 18. 41.6KB
 19. 39.6KB
 20. 42.5KB
 21. 31.8KB
 22. 31.4KB
 23. 40.7KB
 24. 38.8KB
 25. 37.6KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin 26-37
 2. [project-gxs] Shingeki no Kyojin 1-25
[project-gxs] Shingeki no Kyojin 1-25 [10bit BD 720p] [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin 26-374 years ago
 1. 27.7KB
 2. 43.8KB
 3. 49.4KB
 4. 50.1KB
 5. 49.7KB
 6. 44KB
 7. 43.5KB
 8. 43.1KB
 9. 43.4KB
 10. 47.5KB
 11. 50.7KB
 12. 46.9KB
 13. 40.9KB
 14. 36.5KB
 15. 37.4KB
 16. 44.2KB
 17. 28.9KB
 18. 43.5KB
 19. 44.5KB
 20. 44.7KB
 21. 34.7KB
 22. 34.3KB
 23. 43KB
 24. 38.1KB
 25. 32.6KB
 26. 26.2KB
 27. 26.9KB
 28. 31.6KB
 29. 29.2KB
 30. 25.9KB
 31. 30KB
 32. 24.6KB
 33. 28.7KB
 34. 32.5KB
 35. 31.2KB
 36. 27.1KB
 37. 22.3KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 02 [480p]
 2. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 02 [720p]
 3. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 02 [1080p]
 4. [Zero-Raws] ngeki no Kyojin - 02 (MBS 1280x720 x264 AAC)
 5. [gg]_Shingeki_no_Kyojin_-_02_[AF2A47CF]
من ترجمتي فائز المهدي يتوافق مع هذه النسخة [HorribleSubs] الخطوط مدمجة مع الملف للإستخدام المثالي إقرؤا الملف بهذا البرنامج media player classic4 years ago
 1. 230KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 03 [480p]
 2. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 03 [720p]
 3. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 03 [1080p]
 4. [Zero-Raws] ngeki no Kyojin - 03 (MBS 1280x720 x264 AAC)
 5. [gg]_Shingeki_no_Kyojin_-_03_[AF2A47CF]
من ترجمتي فائز المهدي يتوافق مع هذه النسخة [HorribleSubs] الخطوط مدمجة مع الملف للإستخدام المثالي إقرؤا الملف بهذا البرنامج media player classic4 years ago
 1. 237.3KB
Arabic
 1. Attack on Titan Season 1 Bluray
تعديل التوقيت لنسخ البلوراي4 years ago
 1. 57KB
 2. 66.1KB
 3. 69.8KB
 4. 65.7KB
 5. 58.7KB
 6. 46KB
 7. 46.6KB
 8. 56KB
 9. 294.7KB
 10. 301.2KB
 11. 56.5KB
 12. 60.7KB
 13. 56.7KB
 14. 44.9KB
 15. 44.7KB
 16. 54.7KB
 17. 48.5KB
 18. 43.3KB
 19. 68.2KB
 20. 69.1KB
 21. 70.2KB
 22. 62.1KB
 23. 61.6KB
 24. 61.4KB
 25. 61.4KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 04 [720p]
 2. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 04 [480p]
 3. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 04 [1080p]
 4. [Zero-Raws] ngeki no Kyojin - 04 (MBS 1280x720 x264 AAC)
 5. gg]_Shingeki_no_Kyojin_-_04_[AF2A47CF]
من ترجمتي فائز المهدي يتوافق مع هذه النسخة [HorribleSubs] الخطوط مدمجة مع الملف للإستخدام المثالي إقرؤا الملف بهذا البرنامج media player classic4 years ago
 1. 239.5KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 05 [720p]
 2. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 05 [480p]
 3. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 05 [1080p]
 4. [Zero-Raws] ngeki no Kyojin - 05 (MBS 1280x720 x264 AAC)
 5. gg]_Shingeki_no_Kyojin_-_05_[AF2A47CF]
من ترجمتي فائز المهدي يتوافق مع هذه النسخة [HorribleSubs] الخطوط مدمجة مع الملف للإستخدام المثالي إقرؤا الملف بهذا البرنامج media player classic4 years ago
 1. 233.6KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 06 [720p]
 2. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 06 [480p]
 3. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 06 [1080p]
 4. [Zero-Raws] ngeki no Kyojin - 06 (MBS 1280x720 x264 AAC)
 5. gg]_Shingeki_no_Kyojin_-_06_[AF2A47CF]
من ترجمتي فائز المهدي يتوافق مع هذه النسخة [HorribleSubs] الخطوط مدمجة مع الملف للإستخدام المثالي إقرؤا الملف بهذا البرنامج media player classic4 years ago
 1. 231.7KB
Arabic
 1. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 07 [720p]
 2. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 07 [480p]
 3. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 07 [1080p]
 4. [Zero-Raws] ngeki no Kyojin - 07 (MBS 1280x720 x264 AAC)
 5. gg]_Shingeki_no_Kyojin_-_07_[AF2A47CF]
من ترجمتي فائز المهدي يتوافق مع هذه النسخة [HorribleSubs] الخطوط مدمجة مع الملف للإستخدام المثالي إقرؤا الملف بهذا البرنامج media player classic4 years ago
 1. 231.4KB
Arabic
 1. ngeki.no.Kyojin.S01E01arabic
 2. [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin - 01 [480p] [720p] Arabic
 3. [gg]_Shingeki_no_Kyojin_-_01 Arabic
الحلقة الأولى من هجوم العمالقة من ترجمتي و إعدادي فائز المهدي النسخة ترجمت عن HorribleSubs و هي تتوافق مع النسخ الأخرى4 years ago
 1. 223.8KB
Arabic
 1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) Season 1
SRT شكراً للمترجم - التحويل الى4 years ago
 1. 27.7KB
 2. 43.8KB
 3. 49.4KB
 4. 50.1KB
 5. 49.7KB
 6. 44KB
 7. 43.5KB
 8. 43.1KB
 9. 43.4KB
 10. 47.5KB
 11. 50.7KB
 12. 46.9KB
 13. 38KB
 14. 40.9KB
 15. 36.5KB
 16. 37.4KB
 17. 44.2KB
 18. 28.9KB
 19. 43.7KB
 20. 44.5KB
 21. 44.7KB
 22. 34.7KB
 23. 34.3KB
 24. 43KB
 25. 38.1KB
 26. 32.6KB
Arabic
 1. shingeki no kyojin attack on titan oad ova 01 eng subbed L@mBerT
 2. shingeki no kyojin attack on titan oad ova 02 eng subbed 480p L@mBerT
 3. shingeki no kyojin attack on titan oad ova 03 eng sub 480p L@mBerT
 4. shingeki no kyojin attack on titan oad ova 04 eng sub 480p L@mBerT
ترجمة حلقات الاوفا الخاصة بليفى -فيلق الاستطلاع- تدريب ايرين الاساسى- جميع حقوق الترجمة محفوظة لاصحابها قمت فقط بتعديل الشكل و التوقيت لتناسب النسخة4 years ago
 1. 45.6KB
 2. 51.6KB
 3. 35.3KB
 4. 26.4KB
Arabic
 1. Shingeki no Kyojin OAD 05
Enjoy!4 years ago
 1. 2MB
Arabic
 1. Shingeki.no.Kyojin.S01.720p.BluRay.DD2.0.Hi10p.x264-NTb
 2. Shingeki.no.Kyojin.S01.720p.BluRay.FLAC2.0.x264-NTb
 3. Attack.on.Titan.S01.1080p.BluRay.AC3.5.1.x264-CBM
 4. Attack.on.Titan.S01.720p.BluRay.AAC5.1.x264-CBM
 5. Attack.on.Titan.S01.1080p.BluRay.x264-DeBTViD
 6. Attack.on.Titan.S01.720p.BluRay.x264-DeBTViD
 7. Attack.on.Titan.S01.1080p.BluRay.x264-TAXES
 8. Attack.on.Titan.S01.720p.BluRay.x264-TAXES
 9. Attack.on.Titan.S01.BDRip.x264-TAXES
▐ ❤️ Dac-Fansub ❤️▐ الترجمة مقدمة من فريق4 years ago
 1. 57KB
 2. 57KB
 3. 60.7KB
 4. 60.7KB
 5. 68.2KB
 6. 68.2KB
 7. 69.1KB
 8. 69.1KB
 9. 70.2KB
 10. 70.2KB
 11. 62.1KB
 12. 62.1KB
 13. 61.6KB
 14. 61.6KB
 15. 61.4KB
 16. 61.4KB
 17. 61.4KB
 18. 61.4KB
 19. 66.1KB
 20. 66.1KB
 21. 69.8KB
 22. 69.7KB
 23. 65.7KB
 24. 65.6KB
 25. 58.7KB
 26. 58.7KB
 27. 46KB
 28. 46KB
 29. 46.6KB
 30. 46.6KB
 31. 56KB
 32. 55.9KB
 33. 294.7KB
 34. 294.7KB
 35. 301.2KB
 36. 301.1KB
 37. 56.5KB
 38. 56.4KB
 39. 56.7KB
 40. 56.7KB
 41. 44.9KB
 42. 44.8KB
 43. 44.7KB
 44. 44.6KB
 45. 54.7KB
 46. 54.7KB
 47. 48.5KB
 48. 48.4KB
 49. 43.3KB
 50. 43.3KB