Stargate: Continuum - The Movie Greek Subtitles

Stargate: Continuum is a video starring Ben Browder, Amanda Tapping, and Christopher Judge. Ba'al travels back in time and prevents the Stargate program from being started. SG-1 must somehow restore history.
2008
year
...
min
7.5
rate
1
files
Download (86.4KB) Stargate.Continuum.2008.srt

Subtitles preview

1
00:00:41,847 --> 00:00:44,202
Êáëþò Þñèåò ðÜëé, SG-9.
Ìåßíå óôï äùìÜôéï ôçò ðýëçò.

2
00:00:44,287 --> 00:00:47,324
Ï ðôÝñáñ÷ïò ËÜíôñé èá êáôåâåß
ã&#

Subtitles infomation

Framerate...
LanguageGreek
Created Bykpp
Author NoteStargate.Continuum.2008[DVDrip]XviD[Eng].Kitrinipapia
Created08/30/2008 07:02:00 AM
Updatedone year ago

Raw Subtitles

1<br>00:00:41,847 --> 00:00:44,202<br>Êáëþò Þñèåò ðÜëé, SG-9.<br>Ìåßíå óôï äùìÜôéï ôçò ðýëçò.<br><br>2<br>00:00:44,287 --> 00:00:47,324<br>Ï ðôÝñáñ÷ïò ËÜíôñé èá êáôåâåß<br>ã&#

More Stargate: Continuum - The Movie Greek Subtitles

LanguageRelease nameRelease noteLast UpdatedQuick download