Stargate SG-1 - First Season Arabic Subtitles

1997
year
...
min
...
rate
1
files
Download (36.1KB) Stargate SG-1 .srt

Subtitles preview

1
00:00:10,052 --> 00:00:11,845
ÓÊÇÑÌíÊ ÊÍÑßæÇ

2
00:00:11,929 --> 00:00:13,680
ÇáãÏÎá ÓÊÉ ÔÝÑ

3
00:00:16,975 --> 00:00:19,061
åÐÇ ÃÝÖá ÔÆ áÏì ÓíÏì ÇáÃãíä

4
00:00:19,144 --> 00:00:21,772
å

Subtitles infomation

Framerate...
LanguageArabic
Created Bywinter sonata
Author Note
Created06/02/2010 04:31:00 AM
Updatedone year ago

Raw Subtitles

1<br>00:00:10,052 --> 00:00:11,845<br>ÓÊÇÑÌíÊ ÊÍÑßæÇ<br><br>2<br>00:00:11,929 --> 00:00:13,680<br>ÇáãÏÎá ÓÊÉ ÔÝÑ<br><br>3<br>00:00:16,975 --> 00:00:19,061<br>åÐÇ ÃÝÖá ÔÆ áÏì ÓíÏì ÇáÃãíä<br><br>4<br>00:00:19,144 --> 00:00:21,772<br>å

More Stargate SG-1 - First Season Arabic Subtitles

LanguageRelease nameRelease noteLast UpdatedQuick download
Arabic
 1. S1E1 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COM
S1E1 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COMone year ago
 1. 62.7KB
 2. 380B
Arabic
 1. S1E10 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COM
S1E10 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COMone year ago
 1. 24.2KB
 2. 1.3MB
 3. 380B
Arabic
 1. S1E11 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COM
S1E11 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COMone year ago
 1. 20.7KB
 2. 1.1MB
 3. 380B
Arabic
 1. S1E12 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COM
S1E12 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COMone year ago
 1. 22.7KB
 2. 1.2MB
 3. 380B
Arabic
 1. S1E13 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COM
S1E13 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COMone year ago
 1. 23.8KB
 2. 1.3MB
 3. 380B
Arabic
 1. S1E14 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COM
S1E14 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COMone year ago
 1. 20.3KB
 2. 1.1MB
 3. 380B
Arabic
 1. S1E15 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COM
S1E15 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COMone year ago
 1. 22.6KB
 2. 1.3MB
 3. 380B
Arabic
 1. S1E16 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COM
S1E16 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COMone year ago
 1. 25.8KB
 2. 1.4MB
 3. 380B
Arabic
 1. S1E17 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COM
S1E17 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COMone year ago
 1. 24.4KB
 2. 1.3MB
 3. 380B
Arabic
 1. S1E18 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COM
S1E18 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COMone year ago
 1. 21.1KB
 2. 1.2MB
 3. 380B
Arabic
 1. S1E19 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COM
S1E19 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COMone year ago
 1. 22.6KB
 2. 1.3MB
 3. 380B
Arabic
 1. S1E2 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COM
S1E2 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COMone year ago
 1. 28.8KB
 2. 1.6MB
Arabic
 1. S1E20 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COM
S1E20 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COMone year ago
 1. 23.9KB
 2. 1.5MB
 3. 380B
Arabic
 1. S1E21 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COM
S1E21 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COMone year ago
 1. 20.8KB
 2. 1.1MB
 3. 380B
Arabic
 1. S1E3 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COM
S1E3 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COMone year ago
 1. 17.7KB
 2. 1MB
Arabic
 1. S1E4 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COM
S1E4 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COMone year ago
 1. 22.7KB
 2. 1.2MB
Arabic
 1. S1E5 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COM
S1E5 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COMone year ago
 1. 22.1KB
 2. 1.2MB
Arabic
 1. S1E6 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COM
S1E6 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COMone year ago
 1. 22.2KB
 2. 1.2MB
 3. 380B
Arabic
 1. S1E7 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COM
S1E7 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COMone year ago
 1. 25.8KB
 2. 1.4MB
 3. 380B
Arabic
 1. S1E8 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COM
S1E8 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COMone year ago
 1. 24.5KB
 2. 1.3MB
 3. 380B
Arabic
 1. S1E9 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COM
S1E9 BY SG1AT فريق ستارجيت العربي WWW.DVD4ARAB.COMone year ago
 1. 23KB
 2. 1.2MB
 3. 380B