Vietnamese subtitles Vietnamese Subtitles

True Blood is a TV series starring Anna Paquin, Stephen Moyer, and Sam Trammell. Telepathic waitress Sookie Stackhouse (Anna Paquin) encounters a strange new supernatural world when she meets the mysterious Bill Compton (Stephen...
...
year
...
min
7.9
rate
1
files
Download (136.6KB) True Blood S05E06.srt

Subtitles preview

1
00:00:02,108 --> 00:00:05,811
Eric: Alcide, chắc anh biết
đối xử với phụ nữ thế nào

2
00:00:05,845 --> 00:00:08,447
Nhân viên của Alcide là người duy nhất
có thể xác định

3
00:00:08,482 --> 00:00:10,535
ai là người
đã giải phóng Russell

4
00:00:10,560 --> 00:00:11,418
Đó là một phụ nữ

5
00:00:11,419 --> 00:00:14,387

Subtitles infomation

Framerate...
LanguageVietnamese
Created Bytipden
Author Note
Created07/29/2012 11:19:00 AM
Updatedone year ago

Raw Subtitles

1<br>00:00:02,108 --> 00:00:05,811<br>Eric: Alcide, chắc anh biết<br>đối xử với phụ nữ thế nào<br><br>2<br>00:00:05,845 --> 00:00:08,447<br>Nhân viên của Alcide là người duy nhất<br>có thể xác định<br><br>3<br>00:00:08,482 --> 00:00:10,535<br>ai là người<br>đã giải phóng Russell<br><br>4<br>00:00:10,560 --> 00:00:11,418<br>Đó là một phụ nữ<br><br>5<br>00:00:11,419 --> 00:00:14,387<br>

More Vietnamese subtitles Vietnamese Subtitles