Zatoichi 25 - Zatoichi's Conspiracy

Zatoichi 25 - Zatoichi's Conspiracy Subtitles

Action   Drama

Shintarô Katsu   Kan Shimozawa   Yukiyo Toake   Eiji Okada   Kei Satô   Kimiyoshi Yasuda   Yoshi Hattori

Shin Zatôichi monogatari: Kasama no chimatsuri is a movie starring Shintarô Katsu, Yukiyo Toake, and Eiji Okada. Zatoichi returns to his home village for the first time in over ten years to find much has changed and that corruption...
1973
year
88
min
7.2
rate
3
languages